sobota, 25 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Zgoda dająca efekty

Rozmowa ze starostą Powiatu Wrocławskiego Romanem Potockim

Zaczniemy naszą rozmowę chyba od szczęśliwej dwunastki, czyli podsumowania roku…

– Możemy spróbować… Wczoraj odbyła się sesja Rady Powiatu Wrocławskiego i wszystkie 20 projektów uchwał zaproponowanych przez Zarząd zostały jednogłośnie zaopiniowane i przegłosowane. Cieszę się, że w Radzie jest jednomyślność i zgodność. Za każdym razem podkreślam, iż jest to zgodna i merytoryczna Rada, która dobrze spełnia swoje zadania i staje przy realizowaniu zadań ponad podziałami partyjnymi i partykularnymi interesami. Dzisiaj wróciłem z uroczystości popisania dwunastego, ostatniego projektu o finansowe środki unijne i chcę podkreślić, że wszystkie nasze starania o pieniądze zewnętrzne zostały uwzględnione. Ostatni projekt pn. „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” opiewa na kwotę prawie 1,6 mln zł i będzie realizowany przez kolejne trzy lata, począwszy od 1 stycznia 2018. Wśród samorządów, które otrzymały dotacje, to właśnie projekt Powiatu Wrocławskiego jest największy, bowiem obejmie 330 osób.

W jaki sposób?

– Dedykowane wsparcie będzie dotyczyło szkoleń, w tym doradztwa i poradnictwa. W ramach tego projektu będzie możliwość rozszerzenia form wsparcia oraz podjęcia dodatkowych działań związanych z funkcjonowaniem pieczy zastępczej na terenie powiatu wrocławskiego. Z takiej formy wsparcia oczywiście skorzystają rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka, małoletni umieszczeni w pieczy zastępczej, usamodzielnieni wychowankowie oraz osoby pełniące funkcję opiekuna usamodzielnienia, a także kandydaci na rodziców zastępczych. Młodzież powyżej piętnastego roku życia będzie nauczana, jak korzystać z życia, jak najlepiej i najbezpieczniej wchodzić w dorosłość. Często dzieci te przez swoje pierwsze 18 lat żyją pod swoistym kloszem i zaczynając dorosłe życie, spotykają się z różnymi problemami, z którymi wcześniej nie miały żadnej styczności i trudno im sobie z nimi poradzić.

Czyli problemy z adaptacją…

– Tak, m.in. z adaptacją i dlatego ten projekt ma im pomóc z przystosowaniem się do dorosłego życia.

A dzisiaj, 15 listopada…

– …mija czwarta rocznica objęcia przeze mnie funkcji starosty Powiatu Wrocławskiego i jest to także termin złożenia naszego budżetu na rok 2018 do Rady Powiatu Wrocławskiego. Warto podkreślić, że budżet na rok 2017 zamknęliśmy kwotą 128 mln zł, a w budżecie na rok 2018 wydatki wynoszą ponad 157 mln zł. Zatem to całkiem prawdopodobne, że do końca przyszłego roku – od chwili, gdy w koalicji zaczęliśmy zarządzać powiatem – budżet Powiatu Wrocławskiego wzrośnie dwukrotnie.

A czy jest w tej beczce miodu jakaś łyżka dziegciu? Co się nie udało i co było najtrudniejsze do zrealizowania?

– Nigdy nie ma takiej sytuacji, żeby nie można było zrobić czegoś lepiej i zawsze pojawiają się przy tym jakieś problemy. W tym roku kończy się umowa z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, która była zawarta na pięć lat. Umowa ta dotyczyła prowadzenia Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich przez Caritas w zastępstwie za Powiat Wrocławski. Ta współpraca była bardzo owocna, ale nie została przedłużona. Chcę podkreślić, że po wprowadzeniu przez rząd Programu 500+, w Domu Dziecka z 60 dzieci zostało tylko 30, co skutkowało także zmniejszeniem o połowę dofinansowania tej placówki. Do tego byliśmy przygotowani i na ostatniej sesji została podjęta uchwała o utworzeniu Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich, gdzie Powiat jest właścicielem kilku budynków. Jednym z tych obiektów jest właśnie Dom Dziecka, tam także mamy mieszkanie chronione i właśnie tam zamierzamy zrobić Dzienny Dom Pobytu dla seniorów z terenu powiatu wrocławskiego. Chcemy wyjść naprzeciw seniorom i ich wesprzeć.

Zareagowaliście dość szybko…

– Wystąpiliśmy o dotację do wojewody dolnośląskiego, a w nowym budżecie zabezpieczyliśmy na realizację tego zadania swoje środki finansowe i czekamy na refundację. Poważnym wyzwaniem jest szkoła w Krzyżowicach. Zdecydowaliśmy, iż edukację młodzieży w tej szkole trzeba wzmocnić poprzez dodatkowe zajęcia szkolne i pozalekcyjne. Rada Powiatu Wrocławskiego zdecydowała także o wydzierżawieniu krzyżowickich gruntów i jest to około 440 ha. Z dzierżawy tej ziemi Powiat otrzyma prawie milion złotych.

Jaki będzie przyszłoroczny budżet i co w nim jest najważniejsze? Co będzie w nim priorytetem?

– Budżet na rok 2018 jest – w moim mniemaniu – budżetem dobrym, ale bardzo trudnym. Został on – w porównaniu z budżetem tegorocznym – powiększony o ponad 30 mln zł, a to pociąga za sobą także wzrost liczby zadań, które musimy zrealizować. Pracy będzie więcej przy tej samej liczbie pracowników. Warto podkreślić, iż w przyszłorocznym budżecie Powiatu znalazło się o wiele więcej pieniędzy – aż o 8 mln zł – na drogi, które wraz z oświatą i pomocą społeczną traktujemy bardzo poważnie. Będzie realizowanych kilka ważnych projektów, w tym przebudowa drogi w ramach TEN-T, czyli dostęp do stref aktywności gospodarczych powiatów wrocławskiego i świdnickiego, a co za tym idzie przebudowa naszej drogi – zjazdu z autostrady A4. Na to zadanie otrzymaliśmy od marszałka województwa dolnośląskiego prawie 16 mln zł, a inwestycja jest dofinansowywana w wysokości 85 procent. Ponadto wystąpiliśmy do wojewody o dotacje do dwóch „schetynówek” i dzisiaj już wiem, że dofinansowanie na pewno otrzyma przebudowa drogi na terenie gminy Czernica. Poza tym ważny jest projekt geodezyjny realizowany przez nas z innymi powiatami województwa dolnośląskiego, który ma polepszyć dostęp do różnego rodzaju map w regionie. Istotnym projektem dla mieszkańców jest także projekt e-Urząd, który będzie realizowany z ośmioma gminami powiatu wrocławskiego – oprócz Sobótki – i pozwoli nam zwiększyć dostęp do naszych baz danych. Będzie również można przesyłać wnioski i decyzje między urzędami, a mieszkańcy, nie wychodząc ze swoich domów, będą mogli za pomocą internetu przesyłać dokumenty, zarówno do Powiatu, jak i do swoich gmin. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich jest również realizowany projekt budowy wielofunkcyjnej sali do ćwiczeń kompensacyjnych i gimnastycznych dla dzieci niepełnosprawnych.

Koniec roku…

– …jest także dobrą porą, aby pochwalić się sukcesami rankingowymi. Ostatnio Ministerstwo Finansów opublikowało ranking dotyczący dochodowości powiatów pod względem CIT-ów i PIT-ów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, i – na 380 powiatów – Powiat Wrocławski znalazł się na 16. miejscu. Dziesięć powiatów, które nas wyprzedziły, to są powiaty grodzkie, więc jeśli chodzi o powiaty ziemskie, to zajęliśmy tak naprawdę szóstą lokatę w Polsce. Drugi ranking to ranking Komisji Europejskiej i wyróżnia on powiaty, w których najlepiej się żyje – zajęliśmy w nim 20. miejsce.

Czego redakcja „Gminy Polskiej. Krajowego Przeglądu Samorządowego” może życzyć panu i pańskim współpracownikom w nadchodzącym roku?

– Stuprocentowego zrealizowania przyszłorocznego budżetu, wszelkiej pomyślności i trochę szczęścia.

Rozmawiał Sławomir Grymin


 


 

Pogody ducha, zdrowia, sukcesów w pracy,

zgodnej współpracy dla dobra nas wszystkich,

wiele słońca i wiele radości w życiu rodzinnym

z okazji zbliżających się

Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2018 Roku

Czytelnikom „Gminy Polskiej”

życzą

starosta Roman Potocki, Zarząd Powiatu Wrocławskiego

i Ryszard Jaroń, przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego