sobota, 22 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Zdrowie – sprawa priorytetowa

Ruszyły kolejne działania promujące zdrowie i profilaktykę chorób wśród mieszkańców powiatu wrocławskiego. Powiat Wrocławski realizuje szereg prozdrowotnych i prospołecznych działań mających na celu wsparcie mieszkańców powiatu w dbaniu o dobrostan fizyczny i psychiczny. Wiele z pilotaży spotkało się ze znakomitym odbiorem, dlatego podjęto decyzję o kontynuacji takich projektów, jak również o uzupełnieniu o nowe działania, także przy współudziale organizacji pozarządowych.

– Zdrowie naszych mieszkańców jest dla nas sprawą priorytetową, dlatego Zarząd Powiatu Wrocławskiego zachęca do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach, m.in. dotyczących profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii oraz zdalnego monitoringu KTG – mówi Roman Potocki, starosta Powiatu Wrocławskiego.

Wystartował kolejny program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2023-2025 – „OdWAGA bycia zdrowym!”.

Choroby układu krążenia stanowią obecnie jedną z głównych przyczyn zgonów w polskiej populacji. Objawy oraz proces diagnostyczny są uwarunkowane konkretną jednostką chorobową. Jedynym wspólnym elementem dla większości jednostek z tej grupy chorobowej pozostają czynniki ryzyka, do których należą: niezbilansowana dieta, palenie wyrobów tytoniowych, mała aktywność fizyczna, zwiększone wartości parametrów ciśnienia tętniczego i cholesterolu oraz nadwaga bądź otyłość.

Rekrutacja i kwalifikacja do programu trwa do 3 kwietnia br.

Program zakłada kompleksową interwencję nacelowaną na modyfikację stylu życia i edukację grupową adresowaną do populacji osób wysokiego ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego zamieszkujących teren powiatu wrocławskiego:

• mężczyźni powyżej 40 r.ż.,

• kobiety powyżej 50 r.ż.,

• osoby powyżej 18 r.ż., z występowaniem co najmniej jednego z czynników zwiększających ryzyko choroby sercowo-naczyniowej, np.: niezbilansowana dieta, cukrzyca, otyłość.

Więcej informacji o programie pod numerem: 800 808 006 (połączenie jest BEZPŁATNE). Program i badania realizowane są przez podmiot leczniczy: Cogito Sebastian Łaźniak.

Bezpłatne KTG dla kobiet od 34. tygodnia ciąży.

Niedawno wznowiony został bezpłatny program KTG. Wzorem poprzednich lat zapewniona zostanie kliniczna jakość zapisów badań w domu oraz możliwość wykonania całodobowo, przez 7 dni w tygodniu – w tym również w dni świąteczne – telemedycznego KTG przez uczestniczki programu oraz analizowanie zapisów badań i interpretację wyników KTG całodobowo przez cały tydzień.

Barbara Kosterska, członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego dodaje: – Poprzednie edycje projektu bezpłatnego KTG dla mieszkanek powiatu wrocławskiego spotkały się z ogromnym odzewem. Tylko w 2023 r. z akcji skorzystało 110 kobiet. Liczymy, że w tym roku powtórzymy ten sukces, wspierając nasze mieszkanki w tym pełnym emocji czasie oczekiwania.

Program skierowany jest do kobiet w przypadku:

• ciąży pojedynczej;

• co najmniej 34. tygodnia ciąży;

• zamieszkania terenu powiatu wrocławskiego, poświadczone danymi np. z karty ciąży kobiety lub dokumentu potwierdzającego zameldowanie na terenie gmin powiatu;

• pierwszeństwo w programie mają kobiety z ciążą powikłaną, np. cukrzyca, nadciśnienie itp.

Program pn. „Powiat Wrocławski promuje e-zdrowie – zdalny monitoring KTG”, składa się z:

• wypożyczenia przenośnego aparatu KTG;

• analizy i interpretacji (opis) zarejestrowanego zapisu usługi KTG wykonanego w warunkach domowych przy użyciu ww. aparatu KTG i przesłanego zdalnie do całodobowego Centrum Monitoringu Położniczego.

Program realizuje Carebits. Więcej informacji o programie pod numerem: 71 722 18 04 (w godzinach pracy urzędu) lub 22 308 03 00 i pod adresem powiatwroclawski@carebits.pl.

Szczegółowe informacje związane z programami profilaktycznymi finansowanymi ze środków powiatu wrocławskiego dostępne są także na stronie: www.powiatwroclawski.pl.

Warto zgłosić się już dziś!

Ponadto już w najbliższym czasie planowany jest szereg kolejnych działań w zakresie profilaktyki i wsparcia zdrowia, kierowanych do mieszkańców powiatu. Jeszcze w pierwszym kwartale ruszy kolejna edycja programu „Powiat Wrocławski promuje e-zdrowie: profilaktyka uzależnień, promocja aktywności fizycznej i zdrowia psychicznego”, którego celem jest ograniczenie e-uzależnień wśród uczniów, wynikających z nadużywania telefonu/internetu, które skutkować mogą brakiem aktywności fizycznej, nadwagą i otyłością oraz zaburzeniami psychicznymi. Kontynuowany będzie także projekt „Powiat Wrocławski promuje e-zdrowie – zdalne wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży” skierowany do dzieci i młodzieży borykających się z sytuacjami kryzysowymi – m.in. utrzymujący się spadek nastroju, alienacja, niska samoocena, bezsenność, lęki, depresja, myśli samobójcze i inne problemy natury psychologicznej.

– W poprzednim roku rozpoczęliśmy realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) na lata 2023-2025 dla mieszkańców powiatu wrocławskiego oraz w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców powiatu wrocławskiego na lata 2023-2025. Działania te zaplanowane są na trzy lata, więc i w tym roku przewidujemy badania w ww. zakresie. Oba programy są niezwykle potrzebne. Połączenie edukacji z profilaktyką nie tylko zwiększa świadomość, ale przede wszystkim pozwala reagować wtedy, kiedy jeszcze nie jest na to za późno – mówi Roman Potocki, starosta Powiatu Wrocławskiego.

– Szereg projektów realizujemy także przy współudziale organizacji pozarządowych. Zakładamy, że one najlepiej znają oddolne potrzeby społeczności lokalnych, dzięki czemu możemy realizować politykę zdrowotną w sposób adekwatny do aktualnych problemów w różnych obszarach zdrowia – dodaje starosta.