czwartek, 13 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Zamiast spowolnienia jest dynamika

Rozmowa z Romanem Potockim, starostą wrocławskim

Nie miałem przyjemności pogratulować panu osobiście drugiej lokaty, jaką zajął Powiat Wrocławski w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego za rok 2018, opublikowanym na tegorocznym V Europejskim Kongresie Samorządów…

Roman Potocki
Roman Potocki

– …gdzie wyróżniono najlepiej zarządzane powiaty.

A kto był pierwszy?

– Powiat poznański, trzy razy większy od powiatu wrocławskiego, który w poprzedniej edycji tego rankingu też zajął pierwsze miejsce. Powiat Wrocławski był wtedy siódmy. Obecne drugie miejsce to jest ogromny sukces, tym bardziej że mamy z kim rywalizować – powiatów ziemskich w Polsce jest 314.

Sądzę, iż Powiat Wrocławski został tak dobrze oceniony także z powodu świetnego pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych.

– Z ostatniego unijnego programowania skorzystaliśmy wyjątkowo skutecznie. Wielkość unijnych dotacji do projektów, które realizowaliśmy, sięgnęła 36 mln zł, a 7 mln zł dołożone zostało ze środków własnych Powiatu. Wśród projektów zrealizowanych z pieniędzy unijnych było duże przedsięwzięcie – w ramach TNT – dotyczące przebudowy dróg zjazdowych z autostrad. Była to przebudowa drogi z autostrady A4 – zjazd na Mietków i Kąty Wrocławskie, gdzie 85-procentowe dofinansowanie wyniosło 16 mln zł, a my dołożyliśmy niecałe 2 mln zł.

Minęło pół roku tej kadencji. Jak pan ocenia ten okres? Czy jest zauważalne spowolnienie inwestycyjne?

– Wręcz przeciwnie! Działamy dynamicznie na froncie różnych prac i w dalszym ciągu utrzymujemy tempo rozwoju – przede wszystkim na drogach i w oświacie. W kwietniu w Kątach Wrocławskich uroczyście otworzyliśmy Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Powiatowy Klub Seniora i Mieszkanie Chronione. A w roku ubiegłym zakończyliśmy budowę i przebudowę dróg lokalnych, zrealizowaliśmy praktycznie wszystkie projekty dotyczące infrastruktury drogowej – poza dwoma, które nie otrzymały dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. A teraz złożyliśmy kolejne dwa projekty i liczymy na to, że otrzymamy około 3 mln zł dofinansowania do jednej z inwestycji – przebudowy drogi z Czernicy, w kierunku Chrząstawy, aż do Miłoszyc. Drugi wniosek będzie dotyczył przebudowy drogi w Kiełczowie – przy kościele i cmentarzu, wraz z chodnikami i parkingiem. To duże zadanie, warte prawie 10 mln zł. Chcę podkreślić, iż obecnie przygotowujemy już nowe projekty przebudowy dróg i cieszymy się, że ceny usług wykonawczych dotyczących inwestycji drogowych uległy obniżeniu. Kończymy ponadto procedury przetargowe na malowanie pasów na drogach powiatowych oraz – wspólnie z gminami – na wycinkę i koszenie poboczy, czyli na utrzymanie dróg. Kończymy także przetargi na nakładki asfaltowe i będziemy realizować – tak jak w latach poprzednich – nasz autorski program „Bezpieczna droga”.

Na czym teraz będzie to polegać?

– Gminy otrzymają odpowiednio po 400 tys. i 500 tys. zł od Powiatu Wrocławskiego na inwestycje drogowe i tyle samo będą musiały zainwestować. Suma ta zostanie przeznaczona na budowę chodników oraz poprawę infrastruktury i bezpieczeństwa na drogach.

Nie samą pracążyją mieszkańcy powiatu wrocławskiego…

– Niebawem ruszamy z kolejną edycją akcji medycznej pn. „Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim”. Podjęliśmy w zeszłym roku taką inicjatywę, ponieważ otrzymywaliśmy sygnały, szczególnie z miejscowości oddalonych od Wrocławia, że dostęp do specjalistów jest utrudniony. Chcieliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i umożliwić im skorzystanie z porad specjalistów w miejscu ich zamieszkania. W ubiegłym roku z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich z zakresu chorób serca i nadciśnienia tętniczego skorzystało ponad 330 mieszkańców powiatu wrocławskiego i postanowiliśmy tę akcję powtórzyć także w tym roku.

Rozmawiał Sławomir Grymin

Ogólnopolski Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego jest wysoce merytorycznym i obiektywnym zestawieniem przygotowanym przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie. W rankingu tym eksperci wzięli pod uwagę dane pochodzące ze wszystkich samorządów terytorialnych w Polsce. Oceniając zarządzanie samorządów finansami, wzięto pod uwagę przede wszystkim: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział finansowych środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń, relację zobowiązań do dochodów ogółem, udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem i obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodnymi od wynagrodzeń.