wtorek, 29 wrześniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Zainwestuj w przyszłość. Zainwestuj w powiecie wrocławskim

Rozmowa z ROMANEM POTOCKIM, starostą powiatu wrocławskiego

Panie starosto, czy warto ulokować swój biznes w powiecie wrocławskim?

Roman Potocki

– Ostatnie lata były bardzo dobrym czasem dla powiatu wrocławskiego, który plasuje się w czołówce najlepiej rozwijających się powiatów w Polsce. Świadczą o tym m.in. certyfikaty jakości przyznane samorządowi, w tym zajęcie I miejsca w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2019 rok. Obszar powiatu wrocławskiego to także jedna z bardziej atrakcyjnych lokalizacji inwestycyjnych w Polsce, czego potwierdzeniem jest ulokowanie na tym terenie największych międzynarodowych korporacji, tj. Amazon, LG Chem, Mondelez, IKEA, ProLogis, Nestlé Purina, Selgros, Makro i wiele innych.

Władze powiatu dostrzegają ten ogromny potencjał oraz znaczenie promocji gospodarczej i w związku z tym od lat podejmują kompleksowe działania w ramach tworzenia przyjaznego klimatu dla biznesu. Stworzenie dogodnych warunków do inwestowania jest możliwe tylko w ramach współpracy władz lokalnych, przedstawicieli środowisk gospodarczych i instytucji otoczenia biznesu, co stało się priorytetową osią naszych starań. Pragniemy ukazać Powiat Wrocławski jako wiarygodnego i godnego zaufania partnera.

Co przyczynia się do dużego zainteresowania inwestorów ofertą inwestycyjną?

– Z punktu widzenia atrakcyjności gospodarczej kluczowa wydaje się być stosunkowo niewielka odległość powiatu od granic z Niemcami (144 km) i Czechami (86 km). Dolny Śląsk posiada jedną z najlepiej rozwiniętych sieci komunikacyjnych (lądowych, wodnych i powietrznych) w kraju. Powiat wrocławski stanowi obszar przecinania się i przebiegu najważniejszych szlaków komunikacyjnych regionu, takich jak lotnisko, autostrada A4 i droga ekspresowa S8. Te główne przebiegają przez gminy: Kobierzyce, Długołęka i Kąty Wrocławskie, łącząc je również ze stolicą województwa, co sprzyja rozwojowi działalności gospodarczej i napływowi inwestycji. Dzięki autostradowej obwodnicy Wrocławia oraz rozbudowywanej południowo-wschodniej obwodnicy możliwe jest swobodne przemieszczenie się w każdy zakątek powiatu bez zbędnego wjazdu do stolicy Dolnego Śląska. Najbardziej rozwinięte gospodarczo tereny leżą w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4. Świetnym przykładem wykorzystania szans, które stwarza takie położenie, jest tzw. węzeł bielański, przy którym znajdują się jedne z największych centrów handlowych w Polsce, wciąż przyciągające nowych inwestorów.

Na tym obszarze w miejscowości Krzyżowice-Wierzbica/Małuszów ulokowany jest także jeden ze sztandarowych terenów inwestycyjnych powiatu wrocławskiego, około 115-hektarowy grunt, którego prawie 83 ha objęte jest granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Mając na uwadze ciągły rozwój infrastruktury, Powiat Wrocławski rozpoczął już realizację budowy drogi publicznej łącznie z przebudową ronda w Małuszowie w ciągu drogi krajowej nr 35. Celem tej inwestycji jest skomunikowanie przyległych terenów inwestycyjnych do nowo budowanej drogi.

Czy są jeszcze jakieś atuty terenów inwestycyjnych powiatu wrocławskiego, które pana zdaniem mogą przyciągnąć potencjalnych inwestorów?

– Niewątpliwym atutem obszaru powiatu wrocławskiego jest tak naprawdę mnogość czynników interesujących przedsiębiorców lokujących swoje firmy. Zaliczyć do nich można – oprócz atrakcyjnego położenia w aglomeracji wrocławskiej – wysokie standardy lokalnej infrastruktury, dostęp do wykwalifikowanej i dobrze wykształconej kadry oraz proinwestycyjne nastawienie władz lokalnych. Potencjał powiatu ma swoje odzwierciedlenie w korzystnych danych makroekonomicznych, liczbie i skali dotychczasowych inwestycji, a także wysokiej pozycji lokalnych samorządów w rankingach atrakcyjności gospodarczej. Niewątpliwym walorem jest również profesjonalna i skuteczna administracja, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, starając się ograniczyć do niezbędnego minimum formalności i tym samym szybko i skutecznie zrealizować cały proces inwestycyjny.

Bezpośrednie sąsiedztwo Wrocławia, jednego z największych ośrodków akademickich (uniwersytety, politechnika oraz wiele wyższych uczelni zawodowych), podnosi bez wątpienia atrakcyjność powiatu wrocławskiego w oczach inwestorów zainteresowanych dobrze wykształconą i wykwalifikowaną kadrą. Dzięki wieloletniej współpracy z wrocławskimi uczelniami wyższymi Powiat Wrocławski może pochwalić się doskonale wykwalifikowaną kadrą pracowniczą, spełniającą wymagania nawet największych i najbardziej wymagających światowych firm.

Zaufanie tak wielu przedsiębiorców niewątpliwie jest motywacją do dalszych, proinwestycyjnych działań. Dlatego władze powiatu wciąż podejmują szereg zabiegów z myślą o obecnych, jak i przyszłych inwestorach. Między innymi dbają o integrację lokalnych środowisk gospodarczych, dostosowując ofertę edukacyjną w szkołach powiatu wrocławskiego do potrzeb lokalnego rynku pracy. Potwierdzeniem tego jest chociażby ostatnie spotkanie z dyrektorem LG Chem Wrocław Energy Sp. z o.o. ds. biznesu Yong Girl Lee na temat wymiany dotychczasowych doświadczeń we współpracy, określenia dalszych działań na rzecz już funkcjonującej klasy patronackiej utworzonej w poprzednim roku szkolnym, a także możliwości rozwoju i kierunków dalszej współpracy.

Lista atutów powiatu wrocławskiego wydaje się nie mieć końca…

– Tak, to prawda… (śmiech) Powiat Wrocławski to również idealne zaplecze do życia, mieszkania i odpoczynku dla pracowników. Ze swoimi wyjątkowymi walorami przyrodniczymi – górą Ślężą i Jeziorem Mietkowskim – powiat zapewnia doskonałe warunki do wypoczynku, rozwoju turystyki i rekreacji. Zabytkowe pałace, zamki, kościoły oraz historyczne miejsca pamięci narodowej przyciągają każdego roku tysiące turystów.

Bogaty zasób atrakcji zlokalizowanych jest na terenie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, Obszarów Natura 2000, Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy, będącego doskonałym miejscem na aktywny wypoczynek ze względu m.in. na ofertę Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie.

Na terenie powiatu systematycznie ulega poprawie dostępność komunikacyjna, co przekłada się na możliwość otwierania się lokalnego biznesu na rynki regionalne i rynek ogólnopolski oraz znacząco wpływa na podniesienie atrakcyjności terenów aktywności gospodarczej. Lokalizacja biznesu i zakup gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie Wrocławia to interes, który niewątpliwie nie straci na wartości, szczególnie biorąc pod uwagę dłuższą perspektywę czasową.