czwartek, 20 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Za nami Gala Sportu Powiatu Wrocławskiego

W połowie lutego tego roku Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie nagród Zarządu Powiatu dla zawodników i trenerów za osiągnięcia w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej dla Powiatu Wrocławskiego.

Oficjalnie lista została zatwierdzona przez Zarząd Powiatu pod koniec maja. W ramach II edycji nagrody zostały przyznane aż 74 sportowcom i trenerom – za osiągnięcia sportowe na tle międzynarodowym lub krajowym. Najliczniejszą grupę wyróżnionych stanowiły „osoby fizyczne” – 45, w kategorii „trener” nagrodzono 19 osób, a w kategorii „zawodnik z drużyn/sportów zespołowych” – 10.

Nagrody wręczał starosta Roman Potocki

Rozdanie nagród odbyło się 15 czerwca 2023 r. o godz. 17.30 w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu. Nagrody, w imieniu Zarządu Powiatu – starosty Romana Potockiego, wicestarosty Andrzeja Szawana, etatowego członka Zarządu Powiatu Wrocławskiego Wiesława Zająca, a także członków Zarządu Powiatu Wrocławskiego Barbary Kosterskiej i Dariusza Jedynaka – zostały wręczone laureatom oraz, w przypadku kiedy ktoś nie mógł stawić się oficjalnie, osobom przez nich upoważnionym.

– To już druga edycja nagród sportowych Zarządu Powiatu Wrocławskiego – mówił starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki. – Bardzo się cieszę, że tak wielu znakomitych sportowców odpowiedziało na nasze zaproszenie. (…) W tym roku wpłynęło bardzo dużo wniosków o stypendia sportowe. Komisja, która obradowała, wybrała 74 osoby. W związku z tym z roku na rok tych deklaracji jest coraz więcej.

W gali uczestniczyło wielu nagrodzonych, a wydarzenie uświetniał występ zespołu Gentelmen’s Jazz. Wszystko odbyło się w uroczystej, spokojnej atmosferze. Na gali obecni byli także Piotr Chmurzyński – przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego, Hieronim Kuryś – radny Powiatu Wrocławskiego, Edward Skiba – radny Powiatu Wrocławskiego, Ryszard Jaroń – radny Powiatu Wrocławskiego, dr Wiesław Błach z Akademii Wychowania Fizycznego, Beata Pierzchała – dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego oraz Aleksandra Podgórska – dyrektor Wydziału Promocji i Wsparcia Społecznego.

– Wnioski przyjmowaliśmy już od pewnego czasu, było ich ponad 70 – powiedział członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego Wiesław Zając. – Dyscyplin jest kilkanaście. Zainteresowanie nagrodą okazało się bardzo duże. W zależności od uzyskanych wyników, od zasług sportowych – wybór był naprawdę trudny. Chciałoby się nagrodzić wszystkich, ponieważ jest to, kolokwialnie mówiąc, ciężka praca.