wtorek, 25 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Z myślą o mieszkańcach

Misją każdego samorządu jest zaspokajanie potrzeb jego mieszkańców. Przegląd działań powiatu wrocławskiego w mijającej kadencji wskazuje, że w przypadku tutejszych władz nie jest to tylko czysty slogan, ale prawda konsekwentnie wcielana w życie. O tym, w jaki sposób lokalni włodarze realizują służebną misję samorządu rozmawiamy z Romanem Potockim, starostą powiatu wrocławskiego.

Panie starosto, weźmy pod lupę ostatni tydzień. Co ciekawego wydarzyło się w powiecie wrocławskim?

– Działo się rzeczywiście sporo. 4 listopada dobiegła końca tegoroczna edycja warsztatów ekologicznych, które od kilku lat realizujemy w Borzygniewie, wspólnie z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych. W tym roku w warsztatach udział wzięło 1000 uczniów. Również w tym tygodniu młodzież z naszego powiatu miała okazję uczestniczyć w seminarium europejskim w Miluzie we Francji. Ponadto, w ramach współpracy z partnerem francuskim, 17-osobowa reprezentacja zespołu folklorystycznego TAJDANY miała okazję w ostatnich dniach zaprezentować swoje umiejętności na jednej z imprez organizowanych we Francji.

To rzeczywiście sporo wydarzeń jak na jeden tydzień działalności powiatu. Co ważne, są to przykłady niestandardowych działań jak na samorząd, który na co dzień musi realizować tak dużą liczbę ustawowych zadań dotyczących chociażby infrastruktury.

– Rzeczywiście, są to sprawy, którym poświęcamy dużo uwagi. W ciągu obecnej kadencji na same inwestycje drogowe przeznaczyliśmy blisko 50 mln zł. Jesteśmy obecnie na etapie realizacji wielu kluczowych inwestycji, dotyczących zarówno infrastruktury drogowej (budowa chodników i przebudowa dróg), jak i edukacyjnej (termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich). Na tę ostatnią inwestycję udało się nam pozyskać dofinansowanie w ramach RPO WD na lata 2007-2013. Bieżące sprawy są dla nas bardzo absorbujące, ale pomimo ogromnej liczby zadań staramy się angażować również we wszelkie dodatkowe projekty, które służą mieszkańcom powiatu. Jednym z przykładów jest zorganizowana ostatnio w siedzibie starostwa konferencja poświęcona mediacjom prawnym. Metoda mediacji prawnych, pomimo jej niezaprzeczalnych zalet przy rozwiązywaniu sporów, nie jest jeszcze tak powszechna i doceniana w społeczeństwie. Dlatego wspólnie z Sądem Okręgowym we Wrocławiu postanowiliśmy bardziej nagłośnić ten temat wśród naszych mieszkańców. Z kolei we wrześniu zorganizowaliśmy wspólnie z Urzędem Marszałkowskim jedną z pierwszych w regionie konferencji nt. przyszłej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Informacje przekazane podczas konferencji pozwolą nam wszystkim lepiej wykorzystać szanse na rozwój naszych obszarów. Powiat wrocławski z blisko 25 mln zł środków wykorzystanych z budżetu UE w perspektywie 2007-2013 udowodnił, że potrafi skutecznie sięgać po dofinansowanie na projekty infrastrukturalne i społeczne. Mam nadzieję, że dzięki mądremu zarządzaniu i ciężkiej pracy urzędników utrzymamy ten pozytywny trend również w przyszłości.

www.powiatwroclawski.pl
 

Przegląd wybranych działań IV kadencji powiatu wrocławskiego (lata 2010-2014)

Inwestycje: • ok. 50 mln zł przeznaczonych na inwestycje drogowe • poprawa infrastruktury edukacyjno-społecznej. Oświata: • utworzenie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych • objęcie wsparciem stypendialnym 116 młodych mieszkańców powiatu • realizacja lekcji obywatelskich dla 600 uczniów. Polityka społeczna: • otwarcie dyżurnego punktu konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie • objęcie wsparciem 137 osób niepełnosprawnych w ramach projektów edukacyjno-doradczych • organizacja trzech edycji pikników rodzinnych dla rodzin zastępczych • organizacja I Powiatowego Pikniku dla Osób Niepełnosprawnych • zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych. Bezpieczeństwo: • opracowanie Powiatowej Mapy Zagrożeń • organizacja seminariów szkoleń i zawodów sportowych dla OSP • powołanie Komisji Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Powiatu Wrocławskiego. Ochrona środowiska: • restauracja historycznej alei w Sadowicach Wr. • organizacja cyklu warsztatów ekologicznych i konkursu ekologicznego z udziałem ok. 6000 uczniów • utworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej nad Zbiornikiem Mietkowskim. Turystyka: • wybudowanie i rozwój Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie • rozbudowa systemu wroSIP (komponenty: Turystyka i Kultura). Współpraca z organizacjami pozarządowymi: • dofinansowanie imprez, wydarzeń i projektów w zakresie kultury, sportu i edukacji ekologicznej na łączną kwotę ok. 680 tys. zł. Gospodarka:  powołanie zespołu ds. obsługi inwestora • organizacja Forum Inwestycyjnego Powiatu Wrocławskiego.