piątek, 14 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Wyzwania jutra – okiem samorządowca

Rozmowa z ANDRZEJEM SZAWANEM, wicestarostą Powiatu Wrocławskiego, odpowiedzialnym m.in. za infrastrukturę drogową

Infrastruktura drogowa, komunikacja i transport czy ochrona środowiska – to tematy, które mocno dominują jako priorytety pracy władz Powiatu Wrocławskiego.

– Chociaż różnimy się kompetencjami, jeśli chodzi o poziom gminny i powiatowy, przyświeca nam wspólny cel – rozwój powiatu wrocławskiego i dobro jego mieszkańców. Dlatego wspieramy się zarówno finansowo, jak i organizacyjnie, a efektem współpracy jest wiele wspólnych projektów, takich jak chociażby Program „Bezpieczna droga” czy zainicjowany w zeszłym roku projekt rejestracji pojazdów bliżej mieszkańca – tworzenie zamiejscowych punktów Wydziału Komunikacji.

Jakie działania zostały podjęte w ramach poprawy infrastruktury drogowej?

– Warto przypomnieć, że jeszcze w 2019 roku Zarząd Powiatu Wrocławskiego podjął, w formie stosownej uchwały, decyzję o kontynuacji ww. programu realizowanego w latach 2016-2018. Jego kolejna edycja przewiduje dalszą współpracę z gminami w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego do roku 2023. Nowością tej edycji jest rozszerzenie katalogu możliwych do realizacji inwestycji. Obecnie gminy mogą wnioskować o realizację budowy chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg rowerowych oraz przebudowy odcinków dróg powiatowych, wynikające z realizacji ww. rodzajów robót budowlanych.

Andrzej Szawan

Jak wygląda konkretny plan modernizacji dróg?

– Charakterystyczna dla działań Powiatu jest właśnie szczególna troska o stan infrastruktury drogowej. Z uwagi na to realizuje się liczne rozbudowy lokalnych ciągów komunikacyjnych przy wsparciu dofinansowań ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przykładem jest obecna modernizacja dróg w Godzieszowie, Wilczkowie, Gajkowie oraz między Tyńcem Małym a Domasławiem. Dodatkowo, dzięki pozyskanym środkom z programu Polski Ład, tj. 16,15 mln zł, planuje się rozbudowę drogi prowadzącej przez Karwiany, Komorowice oraz Radomierzyce. Co więcej, w trakcie tworzenia nowego projektu są również drogi powiatowe w miejscowościach: Siedlec – Łozina, Szczodre, Chrząstawa Mała, Smardzów – Święta Katarzyna – Siechnice, Aleja Niepodległości w Żórawinie, Chrząstawa Wielka, Wysoka – Karwiany, Smolec, Domaszczyn, Dobrzykowice (ul. Stawowa), Łukaszowice – Turów oraz dla skrzyżowania w Sobótce.

Jakie rozwiązania zastosowano w celu usprawnienia rejestracji pojazdów?

– Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, władze Powiatu Wrocławskiego podjęły decyzję o utworzeniu zamiejscowych oddziałów Wydziału Komunikacji w wybranych gminach powiatu. Uruchomiony został właśnie trzeci punkt – w Urzędzie Gminy Długołęka, po Kobierzycach i Kątach Wrocławskich. Należy zaznaczyć, że z uwagi na zewnętrzne ograniczenia techniczne, oddziały te będą zajmowały się jedynie rejestracją pojazdów i tzw. sprawami „okołorejestrowymi”. Pozostałe sprawy nadal będą załatwiane w starostwie. Te rozwiązania są odpowiedzią na dynamiczny wzrost liczby rejestrowanych pojazdów. Każdego roku rejestrowanych jest w powiecie o około 10 tysięcy więcej pojazdów w stosunku do roku poprzedniego. Wdrażane zmiany mają służyć przede wszystkim mieszkańcom powiatu, którzy będą mogli załatwiać sprawy bliżej swojego miejsca zamieszkania, a dostępne będą dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców z terenu powiatu wrocławskiego – bez podziału na konkretne gminy.

Które z czynności dotyczących infrastruktury drogowej oraz pojazdów będzie można zrealizować w punkcie?

– Punkty będą obsługiwały sprawy związane z rejestracją pojazdów (nowe, sprowadzone z zagranicy, przerejestrowywane), zgłaszanie nabycia i zbycia pojazdów, adnotacje HAK, GAZ, dopisanie współwłaściciela pojazdu, zmiana danych technicznych, dopisanie współwłaściciela oraz wtórniki dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów. Sprawy związane z uprawnieniami kierowców i z transportem drogowym realizowane są jedynie w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Punkty znajdują się w urzędach miast i gmin: w Kobierzycach (ul. Witosa 15), w Kątach Wrocławskich (Rynek Ratusz 1) i Długołęce (ul. Robotnicza 12) i będą czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30-14.30, w piątek 7.30-14.00 (ostatni klient – odpowiednio godz. 14.10 i 13.40). Płatności dokonywać można wyłącznie kartą lub za potwierdzeniem przelewu bankowego bądź pocztowego. Jak widać, za nami wiele udanych inwestycji, których realizacja została podjęta na rzecz mieszkańców powiatu wrocławskiego. Ale nie spoczywamy na laurach, w planach są kolejne przedsięwzięcia w celu poprawy jakości życia lokalnej społeczności.