wtorek, 29 listopadaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Wszystko w dobrym kierunku

Rozmowa z Romanem Potockim, starostą wrocławskim

Jak pan ocenia początek kadencji 2018-2023?

Roman Potocki
Roman Potocki

– Początek roku i nowej kadencji oceniam jako spokojny, wręcz senny w porównaniu do tego, co działo się w roku ubiegłym, gdzie wybory samorządowe zdeterminowały tempo prac inwestycyjnych. Ale dzisiaj mamy trochę oddechu. Tak zazwyczaj dzieje się w samorządach, dla których po roku wyborczym przychodzi okres spowolnienia. W Powiecie Wrocławskim także zwolniliśmy narzucone przez siebie tempo. Dzisiaj też jesteśmy już po pierwszych spotkaniach konsultacyjnych z wójtami i burmistrzami.

W powiecie wrocławskim wybory przyniosły niemałe zmiany…

– Nowy Zarząd Powiatu Wrocławskiego spotkał się z włodarzami gmin powiatu, a mamy przecież czterech nowych wójtów i burmistrzów. Usiedliśmy wspólnie do stołu i rozmawialiśmy o różnych problemach i czekających nas przedsięwzięciach.

A bardziej konkretnie?

– Rozmawialiśmy m.in. o naszym autorskim programie „Bezpieczna droga” dotyczącym wspólnej z gminami budowy chodników. Poprzednia edycja programu zakończyła się sukcesem w roku 2018 i zbudowaniem za prawie 16 mln zł chodników na terenie powiatu wrocławskiego. Rozmawialiśmy z wójtami i burmistrzami o kontynuacji tego programu do końca tej kadencji, czyli do roku 2023. Wcześniej na budowę chodników Powiat wykładał w każdej gminie po 300 tys. zł rocznie, a gminy dokładały drugie tyle, a dzisiaj zaproponowaliśmy zwiększenie tych nakładów do 500 tys. zł rocznie. Jest kilka gmin powiatu wrocławskiego, które wyłożą takie kwoty, a mniej zamożne dadzą maksymalnie po 400 tys. zł. Najważniejsze, że nikt się nie wyłamał, a wręcz przeciwnie – jestem zbudowany naszym pierwszym spotkaniem, na którym panowała dobra atmosfera i widać było chęć współpracy. Rozmowy były konkretne, a dzięki współpracy Powiatu z gminami jesteśmy w stanie zrobić znacznie więcej dla dobra wszystkich mieszkańców powiatu. Poza tym za chwilę przedstawimy tegoroczny plan inwestycji drogowych, w którym będzie czarno na białym, w jakim okresie, w których gminach i co będziemy realizować. Teraz skupiamy się na zakończeniu zadań i inwestycji, na które mamy projekty. Oczywiście w tym roku będziemy robić nowe projekty niezbędne do rozpoczęcia inwestycji, m.in. związanych z nakładkami asfaltowymi na nawierzchnie drogowe. Nakładki asfaltowe sprawdziły się na naszych powiatowych drogach i w tym roku chcemy przeznaczyć na nie niebagatelną kwotę, co niewątpliwie poprawi jakość naszych dróg. Będziemy chcieli w tym roku kontynuować niektóre nasze przedsięwzięcia – na przykład cieszącą się dużą popularnością Białą Niedzielę, podczas której mieszkańcy powiatu wrocławskiego mogli skorzystać z bezpłatnego dostępu do lekarzy specjalistów. Podczas trzech Białych Niedziel przebadano 350 osób, można było dodatkowo oddać krew, oznakować rower i otrzymać europejską kartę zdrowia. Dzisiaj wróciłem ze spotkania z zastępcą dyrektora Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu i ustaliliśmy, że zainicjujemy szeroką akcję onkologiczną skierowaną do mieszkańców powiatu wrocławskiego, którą zamierzamy rozszerzyć na całe województwo dolnośląskie. Ponadto planujemy kolejne konkursy kulinarne, które cieszyły się dotąd dużą popularnością m.in. w kołach gospodyń wiejskich i wśród sołtysów. Po każdym takim konkursie wydajemy książki i kalendarze kulinarne.

Powiat wrocławski jest miejscem coraz lepszym do życia…

– …więc nic dziwnego, że liczba jego mieszkańców wzrasta i do roku 2018 zarejestrowano w nim 154 tys. pojazdów.

A jak układa się współpraca w Zarządzie Powiatu Wrocławskiego?

– Bardzo dobrze! To merytoryczny zarząd podejmujący ważne decyzje i do tej pory wszystko idzie w dobrym kierunku.

Rozmawiał Sławomir Grymin