środa, 14 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: W przyszłym roku kolejny rekordowy budżet

Rozmowa z Romanem Potockim, starostą wrocławskim

Do końca roku 2019 już całkiem blisko…

Roman Potocki

– …a w listopadzie minęła szósta rocznica od chwili, gdy zostałem starostą, niedawno też obchodziliśmy pierwszą rocznicę ukonstytuowania się obecnej Rady Powiatu Wrocławskiego. Rok ten minął niezwykle szybko, mieliśmy dużo ważnych i interesujących wyzwań oraz – moim zdaniem – dużo zrobiliśmy na rzecz mieszkańców naszego powiatu. Rozmawiamy pod koniec listopada, wiele zadań jest właśnie rozliczanych, niemało inwestycji jeszcze kończymy. Przypomnę, iż w ubiegłym roku przejęliśmy ponownie od Caritasu Dom Dziecka w Kątach Wrocławskich, utworzone zostało Powiatowe Centrum Usług Społecznych, w którym także rozpoczęliśmy szereg inwestycji. Stworzyliśmy Mieszkanie Chronione oraz Dzienny Dom dla Seniorów, budynki zostały wyremontowane i odpowiednio wyposażone – powstało boisko wielofunkcyjne, siłownia na świeżym powietrzu i wiata do zajęć integracyjnych.

A co z nakładami na oświatę?

– Było ich całkiem sporo. Dokończyliśmy remont internatu przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach, wykonaliśmy nowe boisko, a ponadto udało nam się zrobić supernowoczesny padok dla koni. W przyszłym roku zwiększymy jeszcze nakłady finansowe na edukację, co związane jest m.in. z podwójnymi rocznikami uczniów, które we wrześniu opuściły szkoły podstawowe i gimnazja. Utworzone zostały nowe oddziały szkolne i konieczne jest przeprowadzenie dalszych remontów szkoły w Krzyżowicach.

Od lat niemało inwestujecie w drogi powiatowe i chodniki.

– Z powodzeniem kontynuowany jest program „Bezpieczna droga”, przy czym od rozpoczętej w tym roku drugiej edycji, która realizowana będzie w latach 2019-2023, zmieniła się wartość środków finansowych, jakie Powiat przeznacza na realizację programu (w przypadku pięciu gmin po 400 tys. zł na każdą, a w przypadku czterech gmin po 500 tys. zł). Oznacza to, że Powiat Wrocławski w każdym roku funkcjonowania programu zabezpieczy w swoim budżecie środki finansowe w wysokości 4 mln zł, co daje łącznie 20 mln zł na realizację tej edycji programu. Pozostałe środki finansowe poniosą gminy wnioskujące o realizację danych inwestycji. Niezależnie od tego, na bieżąco realizowane są remonty dróg powiatowych. Rok 2019 planujemy zamknąć wykonaniem nowych nawierzchni bitumicznych na około 20 km dróg za łączną kwotę około 12 mln zł. Oprócz tego przy dofinansowaniu wojewody dolnośląskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych realizujemy przebudowę drogi powiatowej 1928D Wojnowice – Czernica. Przewidziany pierwotnie odcinek chodnika od przystanku do cmentarza zostanie wydłużony do przejazdu kolejowego w Czernicy. Koszt tej inwestycji wyniesie łącznie około 3,7 mln zł – w tym dofinansowanie z FDS około 1,5 mln zł.

Jaki dla Powiatu Wrocławskiego będzie pana zdaniem rok 2020?

– Będzie rokiem kolejnych wyzwań i inwestycji, a na dzisiaj budżet Powiatu na rok 2020 opiewa na około 160 mln zł. Z końcowymi wynikami trzeba się jednak wstrzymać z powodu ogłoszonego przetargu naszych gruntów należących do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – jeśli uda nam się zbyć te tereny, to pieniędzy będzie jeszcze więcej. Ponadto jak zawsze będziemy inwestować w infrastrukturę drogową, m.in. złożyliśmy wniosek do wojewody na dofinansowanie przebudowy drogi w Kiełczowie, a wartość tego zadania opiewa na około 10 mln zł. Warto też podkreślić – ma o tym zadecydować Rada Powiatu Wrocławskiego – że zamierzamy od roku 2020 zająć się rozbudową naszej siedziby.

Rozmawiał Sławomir Grymin

Boże Narodzenie to czas bliskości, pamięci o tych,

z którymi razem budujemy pomyślność naszej małej ojczyzny.

Niech blask betlejemskiej gwiazdy przyniesie zdrowie, miłość,

szczęście, sukcesy i radość. Niech Nowy, 2020 Rok

spełni niespełnione jeszcze marzenia

z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

i Nowego Roku Czytelnikom „Gminy Polskiej”

życzą

Roman Potocki, Starosta Powiatu Wrocławskiego

i Piotr Chmurzyński, Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego