wtorek, 28 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: W poszukiwaniu inwestora

W październiku na Zamku Topacz w Ślęzie odbyło się III Forum Inwestycyjne Powiatu Wrocławskiego. Wzięło w nim udział około 200 osób. Byli przedsiębiorcy, samorządowcy, finansiści, reprezentanci środowisk naukowych i instytucji otoczenia biznesu.

Spotkania w podwrocławskiej Ślęzie to kolejna możliwość do środowiskowych spotkań, dyskusji, podzielenia się doświadczeniami. To także miejsce, gdzie można zapoznać się z tym, co czeka samorządy i przedsiębiorców w nadchodzących miesiącach. Tegoroczne Forum odbywało się pod hasłem „Powiat bez granic”.

– Przełamywanie wielu granic i barier to cel nas wszystkich. Łączenie klimatów lokalnych i regionalnych z ogólnokrajowymi, czy nawet globalnymi, to kierunek zdrowego rozwoju – mówił podczas spotkania na Zamku Topacz starosta powiatu wrocławskiego Roman Potocki. – Nasz powiat może być przykładem, że udaje nam się wiele granic przekraczać. Efektem jest to, że statystyki gospodarcze umieszczają nasz powiat w czołówce obszarów o największym potencjale rozwoju. To wielka zasługa mieszkańców, włodarzy gmin i miast, racjonalnego podejścia wszystkich do tego, co jest wokół – mówił Roman Potocki.

Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, witając uczestników Forum, mówił: – Chciałbym pogratulować staroście wrocławskiemu i tego Forum, i sukcesów w powiecie. Sprzyjanie inwestorom w samorządach powiatu wrocławskiego to przykład dobrych praktyk, które powinniśmy pokazywać w całej Polsce.

Merytoryczną część III Forum Inwestycyjnego Powiatu Wrocławskiego rozpoczął wykład Marka Ignora, prezesa Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, na temat programu dofinansowania dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Była mowa m.in. o tym, jak zdobywać pieniądze w województwie dolnośląskim i jak to robić dobrze. Marek Ignor zapoznał zebranych z działaniem finansowych instrumentów zwrotnych dla sektora MSP. Zaznaczył też, że województwo dolnośląskie jako pierwsze w naszym kraju wprowadza w życie własny program pomocy finansowej dla przedsiębiorstw z sektora MSP. W ramach tej inicjatywy docelowo będzie do rozdysponowania prawie miliard złotych. Pieniądze te pozwolą na likwidację barier w dostępie do kapitału na rozwój nowych przedsięwzięć w biznesie.

Z dużym zainteresowaniem spotkały się też panele dyskusyjne. O polskim i europejskim rynku pracy rozmawiali Katarzyna Kaczorowska – dziennikarka „Gazety Wrocławskiej”, Maciej Badora – prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park, Łukasz Jurek z Katedry Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Maciej Sałdacz – zastępca dyrektora ds. marketingu usług Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu. W panelu poświęconym produktowi lokalnemu i jego roli w procesie asymilacji zagranicznych inwestorów uczestniczyli: Arkadiusz Franas – redaktor naczelny „Gazety Wrocławskiej”, Juliusz Woźny – znawca kuchni regionalnej, Paweł Czyszczoń – dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz producenci lokalni – Paweł Mazur z Darów Natury, Mike Whitney z Adorii oraz Mariusz Mroczkowski z DOTI. Natomiast o relacjach samorząd – inwestor rozmawiali Roman Potocki – starosta wrocławski, Antoni Kopeć – burmistrz miasta i gminy Kąty Wrocławskie, Ryszard Pacholik – wójt gminy Kobierzyce, a także dyrektor Alei Bielany IKEA Wrocław Ewa Kolondra.

Ryszard Pacholik mówił, że jedną z najcenniejszych dla inwestorów spraw jest czas i dlatego nie możemy pozwolić, by się marnował. Szybkość podejmowania decyzji sprzyja pozyskiwaniu nowych inwestorów, a co za tym idzie zwiększa dochody samorządu, stwarza nowe miejsca pracy, podnosi jakość życia w gminie.

Antoni Kopeć zwrócił uwagę, że gmina musi być przewidywalna w swoich działaniach, na przykład związanych z podatkami. Musi też być wiarygodna. – Najlepszą formą reklamy jest chodzący zadowolony inwestor, który zdecydował się u nas zostawić swoje pieniądze. To przynosi efekty – przekonywał uczestników Forum Inwestycyjnego Powiatu Wrocławskiego włodarz miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

(mnm)