poniedziałek, 22 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Udany rok

Ostatnie dwanaście miesięcy w powiecie wrocławskim upłynęło pod znakiem wielu ważnych inwestycji i projektów. Władze samorządowe pod przewodnictwem starosty Romana Potockiego zadbały o zrównoważony rozwój powiatu w wielu obszarach życia.

Nie od dziś wiadomo, że inwestycje są czynnikiem stymulującym rozwój każdego obszaru. W grudniu 2013 roku władze powiatu wrocławskiego stanęły przed poważnym dylematem – jak zrealizować ambitne skądinąd plany inwestycyjne przy tak okrojonym budżecie powiatu. Rozwiązaniem okazała się przemyślana polityka sprzedaży nieruchomości, oparta na skutecznej promocji inwestycyjnej.

– Od początku roku wspólnie z moimi współpracownikami przeprowadziliśmy kilkadziesiąt spotkań z podmiotami, które uczestniczą w rynku sprzedażowym nieruchomości – mówi starosta Roman Potocki. – Przekonaliśmy ich do podjęcia wspólnych działań na rzecz skuteczniejszej promocji gospodarczej naszego obszaru. Tak zrodziła się idea Forum Inwestycyjnego, które zorganizowaliśmy w czerwcu na Zamku Topacz w Ślęzie. Opinie ekspertów i uczestników Forum wskazują na ogromny sukces przedsięwzięcia. Projekt miał charakter konferencyjno-targowy. Dzięki Forum zrobiło się głośno o ofercie inwestycyjnej powiatu i jego gmin nie tylko w regionie, ale również w całym kraju. Nasze działania promocyjne wzmocniliśmy dodatkowo o prezentację naszych ofert na międzynarodowych targach inwestycyjnych, a także na branżowych portalach internetowych dedykowanych inwestorom. W efekcie tak intensywnej kampanii promocyjnej w tym roku zanotowaliśmy już blisko 80-procentowy wzrost sprzedaży nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego. Nasze działania na rzecz skutecznej promocji inwestycyjnej zostały również docenione w dolnośląskiej edycji konkursu „Euro-Powiat”, w którym przyznano nam tytuł Lidera Gospodarki – z dumą dodaje starosta.


 

Poprawa infrastruktury drogowej

Zasilenie budżetu powiatu o dochody ze sprzedaży nieruchomości otworzyło przed jego władzami nowe możliwości inwestycyjne. Szczególny nacisk położono na inwestycje drogowe w powiecie.

– Zawarliśmy porozumienia z większością gmin powiatu wrocławskiego – mówi Roman Potocki. – Wykonaliśmy prace związane z remontami i przebudową dróg oraz budową chodników we wszystkich gminach powiatu. W ciągu ostatnich czterech lat na ten cel wydaliśmy ponad 50 mln zł, za które udało się nam wyremontować prawie 120 km dróg.

Przy okazji infrastruktury drogowej warto wspomnieć o niestandardowym projekcie realizowanym w ramach współpracy ze służbami więziennymi. – Na mocy umowy podpisanej z Zakładem Karnym nr 2 we Wrocławiu w tym roku po raz pierwszy skorzystaliśmy z pomocy skazanych przy pracach związanych z utrzymaniem dróg i konserwacją zieleni – wyjaśnia Roman Potocki.


 

Projekty społeczne i edukacyjne

W trosce o potrzeby osób niepełnosprawnych przez ostatni rok władze powiatu zrealizowały szereg projektów edukacyjnych i doradczych.

– Mówimy o dwóch projektach: „Postaw na aktywność” i „Per aspera ad astra”, które mają na celu zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy poprzez specjalny program edukacyjno-doradczy – wyjaśnia Roman Potocki. – Realizujemy również trzy projekty edukacyjne w naszych szkołach specjalnych. W tym roku – wspólnie z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych – zorganizowaliśmy ponadto I Powiatowy Piknik dla Osób Niepełnosprawnych. Z kolei z myślą o rodzinach zastępczych przeprowadziliśmy szereg szkoleń i warsztatów, a także zorganizowaliśmy kolejną edycję pikniku integracyjnego.

Ukoronowaniem działań powiatu w obszarze pomocy społecznej było przyznanie mu pod koniec 2013 roku tytułu „Samorząd równych szans”, a także w 2014 roku tytułu „Samarytanina Archidiecezji Wrocławskiej”. W roku 2014 władze powiatu wrocławskiego przygotowały również specjalną ofertę dla najmłodszych w ramach edukacji ekologicznej. Starosta Roman Potocki nie kryje swojej satysfakcji z jakości i rozmiaru przeprowadzonych działań w tym obszarze.

– W sierpniu zorganizowane zostały warsztaty ekologiczne w Myśliborzu dla zwycięzców konkursu ekologicznego „Przyroda wokół nas”. Przypomnę, że w konkursie uczestniczyło ponad 1000 młodych mieszkańców powiatu – mówi starosta. – W listopadzie zakończyliśmy również jesienną edycję warsztatów ekologicznych w Borzygniewie. W tym roku uczestniczło w nich prawie 1000 uczniów z terenu powiatu. Realizacja powyższych projektów to efekt naszej owocnej współpracy z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych.


 

Bezpieczny powiat

Władze powiatu postawiły również na współpracę przy realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

– Z myślą o zacieśnieniu współpracy w tym obszarze zorganizowaliśmy w tym roku sympozja dla służb i instytucji oraz przedstawicieli urzędów gmin i starostwa odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Nasi strażacy mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności podczas Powiatowych Zawodów Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobótce. Ponadto w miarę dostępnych środków staramy się doposażać policję i straż pożarną w niezbędny sprzęt informatyczny, urządzenia do badania pomiaru prędkości pojazdów na drogach, a nawet psa służbowego do zadań specjalnych – podsumowuje starosta Roman Potocki.


 

Współpraca bez granic

W myśl zasady „razem można więcej”, przez ostatnie kilkanaście miesięcy władze powiatu zaangażowały się w wiele projektów partnerskich.

– Kilkukrotnie w siedzibie starostwa organizowane były posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego, podczas których prowadzono dyskusje na tematy ważne dla samorządów i ich mieszkańców – mówi Roman Potocki. – Udanym przykładem współpracy partnerskiej jest projekt Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego realizowany wspólnie z innymi samorządami w obszarze planowania strategicznego rozwoju WrOF. Mówiąc o współpracy nie można również pominąć projektów realizowanych wspólnie z partnerem francuskim i niemieckim, w których aktywnie uczestniczą mieszkańcy naszych obszarów. Tego typu działania dowodzą, że władze powiatu są otwarte na każdą współpracę, nie tylko na gruncie lokalnym, ale również międzynarodowym – dodaje starosta Roman Potocki.