niedziela, 29 styczniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: U nas dzieje się naprawdę dobrze

Rok 2022 był dla Powiatu Wrocławskiego rokiem trudnym, ale także niezmiernie owocnym. Z powodzeniem realizowano budżet, nie rezygnując z zaplanowanych zadań, pozyskano ogromne środki finansowe na realizację przede wszystkim zadań infrastrukturalnych, nie zapomniano też o seniorach i młodzieży. Generalnie rzecz biorąc, zarządzano mądrze, zgodnie i konsekwentnie. Warto też zaznaczyć, że działalność tę dostrzegły gremia zewnętrzne i Powiat Wrocławski stał się laureatem prestiżowych, ogólnopolskich rankingów.

Pandemia i wojna w Ukrainie nie pomagały w tym roku polskim samorządom, lecz nie wpłynęło to zasadniczo na funkcjonowanie Powiatu Wrocławskiego.

Ogromne fundusze z Polskiego Ładu

– Kryzys energetyczny, inflacja i spowodowany nią wzrost cen w zasadzie wszystkiego – mówi starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki. – Choć nie było łatwo, staraliśmy się sprostać wszelkim problemom i, w mojej ocenie, udało nam się to zrobić. Zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane inwestycje, co cieszy mnie bardzo. Stało się to także dzięki temu, że z Polskiego Ładu otrzymaliśmy łącznie 123 mln zł na zadania drogowe, ale także na przedsięwzięcia o charakterze społecznym. Pragnę też zaznaczyć, że w tym roku wsparliśmy nasze gminy w rozwoju komunikacji zbiorowej. Na ten cel Powiat Wrocławski przeznaczył 1,5 mln zł. Dotacje od 70 do 300 tys. zł otrzymało od nas osiem gmin – bez Jordanowa Śląskiego, gdzie nie ma zbiorowej komunikacji.

Roman Potocki

Współpraca z seniorami i młodzieżą

– Duży nacisk postawiliśmy na współpracę z seniorami i młodzieżą – podkreśla starosta Roman Potocki. – Udało nam się stworzyć Powiatową Radę Seniorów, której wybrani przedstawiciele mają wspierać Zarząd i Radę Powiatu Wrocławskiego oraz wskazywać sprawy i problemy najistotniejsze dla najstarszych mieszkańców naszego powiatu. Przewodniczącym Powiatowej Rady Seniorów został Leopold Wituszyński, mieszkaniec gminy Czernica. Warto też zaznaczyć, że nasza Rada Seniorów jest drugą tego typu radą, jaka powstała na Dolnym Śląsku. Ponadto udało nam się – poza Białymi Niedzielami – zorganizować pilotażowy program zdrowotny, w którym jednym z zasadniczych elementów jest walizka życia dla seniorów z terenu powiatu. Seniorzy zostaną poddani badaniom różnych funkcji życiowych – w tym EKG, USG, ciśnienia krwi, czy spirometrii, czyli ważnych parametrów dotyczących kondycji i komfortu życia. Dzięki temu seniorzy będą pod stałą opieką i będzie można monitorować ich stan zdrowia. Zorganizowaliśmy również pilotażowy program dla kobiet będących powyżej 34. tygodnia ciąży. Pozwala on na monitorowanie przebiegu ciąży i na wyłapywanie ewentualnych zagrożeń i uszkodzeń płodu. Jesteśmy też po kilku spotkaniach organizacyjnych z przedstawicielami naszej powiatowej młodzieży, co zaowocuje najprawdopodobniej w najbliższym czasie stworzeniem Powiatowej Rady Młodzieży. Jesteśmy w trakcie konstytuowania się tej rady i oczywiście chcemy, aby ta rada także wspierała działania Powiatu Wrocławskiego.

Gimnastyka okołobudżetowa

Patrząc na liczby, widzimy, że przyszłoroczny budżet Powiatu Wrocławskiego będzie podobny do budżetu z roku 2022.

– Niełatwo było nam go opracować, ponieważ gdy otrzymaliśmy zapotrzebowania finansowe z naszych jednostek i wydziałów starostwa, to widać było, że budżet na rok 2023 był większy od naszych możliwości aż o 34 mln zł – wspomina starosta Roman Potocki. – W związku z tym Zarząd Powiatu Wrocławskiego miał sporo trudności ze zbilansowaniem budżetu, ale staraliśmy się bardzo dostosować go do szybko zmieniającej się rzeczywistości, tak aby zapewnić płynne funkcjonowanie naszych wydziałów i jednostek. Nasz budżet trafił do Rady Powiatu Wrocławskiego 15 listopada i w poszczególnych komisjach rozpoczęły się prace nad nim, a 14 grudnia chcemy spotkać się na sesji budżetowej, na której – mam nadzieję – budżet Powiatu Wrocławskiego będzie przyjęty, a w trakcie roku może pojawi się szansa zwiększenia tych funduszy.

Siedziba Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

Będzie lepiej dla klientów i pracowników starostwa

W zasadzie ukończono już rozbudowę starostwa i niebawem dobudowana część będzie przekazana do użytkowania.

– Kiedy rozpoczynaliśmy tę inwestycję, niektórzy wątpili w jej celowość – uśmiecha się starosta Roman Potocki – ale dzisiaj, z perspektywy kilku lat, widzimy, iż była to pierwszorzędna decyzja. Wtedy na terenie powiatu wrocławskiego mieszkało 120 tysięcy osób, a dzisiaj według szacunków jest to nawet około 260 tysięcy. Utrzymanie dobrego poziom obsługi mieszkańców w naszym starostwie oraz zapewnienia naszym pracownikom odpowiedniego komfortu pracy to główne merytoryczne przesłanki rozbudowy siedziby.

Na rankingowym topie

W roku 2022 Powiat Wrocławski po raz trzeci z rzędu zwyciężył w swojej kategorii w ogólnopolskim Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego, a poza tym został laureatem Rankingu Spójności ogłoszonego przez „Puls Biznesu” i przygotowanego przez ośrodek analityczny SpotData.

– W Rankingu Spójności zajęliśmy pierwsze miejsce w Polsce i doceniono nas przede wszystkim za pozyskanie największych finansowych środków zewnętrznych, a także za największy postęp gospodarczy w ostatnich latach – twierdzi starosta Roman Potocki.

S.G.