niedziela, 3 grudniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: To była dobra kadencja

Rozmowa z Romanem Potockim, starostą wrocławskim

Jak pan ocenia ostatnie cztery lata pracy Powiatu Wrocławskiego?

Rzeczywiście czas płynie szybko, kończy się czteroletnia kadencja, którą oceniam bardzo dobrze, ale to pytanie powinno być skierowane nie do mnie, ale do mieszkańców powiatu wrocławskiego. Ciekawi mnie bardzo, jak mieszkańcy oceniają zarząd, starostę i radę powiatu za to, co zostało zrobione w tej kadencji.

Ale ma pan na pewno swoje zdanie…

– … i w tym miejscu warto przytoczyć kilka znamiennych liczb. Warto przypomnieć, że gdy zostaliśmy wybrani na kolejną kadencję, budżet Powiatu Wrocławskiego wynosił 95 mln zł, obecnie – po czterech latach – wynosi 160 mln zł i do końca tego roku na pewno jeszcze wzrośnie. Jestem o tym przekonany, bowiem podejmujemy w tym zakresie różne działania, m.in. złożyliśmy kolejne wnioski o finansowe środki unijne, a nasze projekty są naprawdę dobrze przygotowane.

Jakie były priorytety inwestycyjne w tej kadencji?

To przede wszystkim olbrzymie zadania drogowe, na które przez cztery lata wydaliśmy 110 mln zł. Poza tym ponad 100 mln zł zainwestowaliśmy w edukację – remonty i modernizację szkół na terenie powiatu, w tym budowę sali do ćwiczeń korekcyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich i 3 września uroczyście otwieraliśmy ten kompleks. Ponadto po dziesięciu latach przejęliśmy Dom Dziecka, prowadzony wcześniej przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Chcę też podkreślić, że spore nakłady pochłonęły inwestycje zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu, czyli realizacja zadań związanych m.in. ze wspieraniem straży pożarnej i policji. Środki finansowe, w wysokości ponad 500 tys. zł, zostały przeznaczone przede wszystkim na doposażenie policjantów i strażaków w sprzęt specjalistyczny, umundurowanie oraz na organizację szkoleń.

W tę kadencję samorządową wpisało się także aplikowanie o nowe środki unijne…

– …czyli konkursy, nabory i zewnętrze środki finansowe, które pozyskiwaliśmy bardzo skutecznie. Na dwanaście różnych projektów pozyskaliśmy 37 mln zł pieniędzy unijnych i – moim zdaniem – jest to kwota imponująca. Największym projektem jest droga TNT, czyli przebudowa drogi i zjazdu z autostrady A4. Złożyliśmy też kolejne wnioski o dofinansowanie projektów miękkich – i m.in. niebawem otworzymy ośrodek pomocy dla osób starszych, który będzie funkcjonował przy Powiatowym Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich. Chciałbym również przypomnieć, że przed czterema laty zainicjowaliśmy program „Bezpieczna droga”. Był to mój autorski pomysł, który polegał na wspólnym finansowaniu i realizacji budowy chodników. W ramach współfinansowania projektu każda gmina z powiatu wrocławskiego, która przystąpiła do realizacji programu, otrzymała wsparcie w kwocie 300 tys. zł i tyle samo musiała dołożyć do budowy chodników ze swoich środków. Dzięki współpracy wybudowaliśmy, za około 16 mln zł, wiele chodników przy drogach powiatowych, szczególnie w miejscach niebezpiecznych, ważnych komunikacyjnie dla mieszkańcy – przy szkołach, przedszkolach oraz drogach do kościołów. Bez fałszywej skromności – uważam, że był to bardzo dobry i trafiony pomysł.

A jak wyglądały sprawy demograficzne?

Powiat Wrocławski charakteryzuje się dość wysoką dynamiką demograficzną. Przed czterema laty na terenie powiatu wrocławskiego mieszkało około 100 tys. mieszkańców, a dzisiaj jest zameldowanych prawie 140 tysięcy – i w dalszym ciągu odnotowuje się stały wzrost liczby osób faktycznie zamieszkujących nasz powiat.

Czy to oznacza, że na terenie powiatu wrocławskiego żyje się dobrze, że nieźle się tutaj dzieje?

Niektórzy mówią, że nasz powiat jest sypialnią Wrocławia, ale jest to miła, bezpieczna, dobrze skomunikowana i bogata w infrastrukturę sypialnia. Nie dziwi mnie zupełnie, że wielu ludzi wybiera gminy powiatu wrocławskiego na swoje miejsce do życia, ponieważ mogą być bliżej natury, mieszkać wśród zróżnicowanych krajobrazów, podziwiać przyrodę i po prostu odpocząć od wielkomiejskiego gwaru, będąc jednocześnie w bliskości dużego miasta. Nasze gminy to w większości gminy bogate, gospodarne i świetnie zarządzane, z nowoczesnymi szkołami, bogatą siecią dróg, dobrze skomunikowane z Wrocławiem oraz z rozbudowaną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną, czego przykładem jest m.in. Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji w Borzygniewie. Jako ciekawostkę przytoczę, że na terenie Ośrodka w tym roku zorganizowane zostało letnie kino „pod chmurką”, odbywają się tam różnorodne pikniki i imprezy masowe – biegi, maratony itp.

Powiat Wrocławski charakteryzuje się także wysokim stopniem rozwoju gospodarczego. Wiele renomowanych, światowych firm zainwestowało właśnie na naszym terenie. Warto też podkreślić, że w rankingu przygotowanym przez Komisję Europejską, dotyczącym powiatów, w których żyje się najlepiej, zostaliśmy ujęci na wysokim 20. miejscu, a stopa bezrobocia na tym terenie wynosi 1,8 proc. – to naprawdę niewiele.

Jaka będzie przyszłość Powiatu Wrocławskiego?

Jest oczywiście jeszcze parę rzeczy do zrobienia. Ważna będzie rozbudowa siedziby starostwa, ponieważ w związku z dynamiką rozwoju powiatu nie mieścimy się już w swoich biurach. Przybywa mieszkańców, przybywa także spraw – w ciągu ostatnich czterech lat zarejestrowaliśmy prawie 160 tys. pojazdów, wydaliśmy 16,5 tys. praw jazdy i ponad 76 tys. tablic rejestracyjnych.

Ponadto trzeba będzie dokończyć kilka inwestycji drogowych – m.in. przebudować ciąg komunikacyjny od Wrocławia do Chrząstawy Wielkiej czy dokończyć przebudowę ciągu komunikacyjnego w Mietkowie. Konieczne będą także dalsze inwestycje w chodniki oraz w budowę ścieżek rowerowych.

W tym roku rozpoczyna się także realizacja akcji medycznej pn. „Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim”, poświęconej konsultacjom z zakresu chorób serca i nadciśnienia tętniczego. Podczas akcji będzie można wykonać badanie krwi, przeprowadzić badanie EKG z pomiarem ciśnienia tętniczego krwi oraz skonsultować się z lekarzem, który oceni ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Osoby, które mają problemy z nadwagą lub zaburzenia odżywiania, będą mogły zasięgnąć porad dietetyka. Do dyspozycji będzie stoisko Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Konsumenta, na miejscu wyrobić będzie można Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Biała Niedziela” to według mnie doskonała okazja, aby zadbać o swoje zdrowie. Chcielibyśmy z naszą akcją dotrzeć przede wszystkim tam, gdzie dostęp do służby zdrowia jest utrudniony.

Rozmawiał Sławomir Grymin