niedziela, 29 styczniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Takie sukcesy naprawdę cieszą

Rozmowa z Romanem Potockim, starostą wrocławskim

To już tradycja, że raz w roku wszyscy najważniejsi politycy szczebla centralnego, samorządowcy, przedstawiciele biznesu i lokalni liderzy przyjeżdżają do Krakowa, żeby debatować o najważniejszych wyzwaniach i problemach lokalnej władzy. W tegorocznym V Europejskim Kongresie Samorządów, który odbył się w dniach 8-9 kwietnia 2019 roku Powiat Wrocławski stanął na podium.

Roman Potocki
starosta Roman Potocki

– Jest mi niezmiernie miło poinformować, że w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego za rok 2018 – opublikowanym podczas Europejskiego Kongresu Samorządów – Powiat Wrocławski zajął naprawdę wysokie II miejsce w kategorii powiatów ziemskich. Jest to naprawdę ogromne wyróżnienie, ponieważ porównanie dotyczyło 314 powiatów ziemskich. Konkurencja była ogromna.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2018 to szczegółowa analiza gospodarności lokalnych władz oraz obraz sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na każdym szczeblu administracyjnym. Do rankingu brane były pod uwagę: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem, relacja zobowiązań do dochodów, udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Władze Powiatu Wrocławskiego mają naprawdę wiele powodów do zadowolenia – jesteście bardzo wysoko oceniani, od wielu lat szybko rośnie budżet samorządu, pod względem jakości zarządzania finansami samorząd plasuje się na najwyższych pozycjach w wielu różnych klasyfikacjach. Jak będzie pod tym względem w kolejnych latach?

– Z danych Ministerstwa Finansów za rok 2018 wynika, że jesteśmy jednym z najbogatszych w kraju. Budżet Powiatu Wrocławskiego z roku na rok bije rekordy. W 2018 roku osiągnął już poziom ponad 170 milionów złotych i tym samym stał się największym budżetem w historii tego samorządu.

Wśród polskich samorządów pod względem zdolności kredytowej plasujemy się na 6. miejscu. Mamy więc bardzo duże możliwości partycypacji w różnego rodzaju przedsięwzięciach inwestycyjnych, w tym unijnych, gdzie przecież też wymagany jest wkład własny. To jest bardzo ważne zagadnienie, wiele samorządów jest nadmiernie zadłużonych i przez to nie może wykorzystywać środków unijnych.

Co mieszkańcy mają z tego, że ich powiat jest na drugim miejscu w ogólnopolskim rankingu?

– Mając coraz większe możliwości finansowe, staramy się coraz lepiej wypełniać zadania w zakresie podnoszenia jakości życia mieszkańców. Inwestujemy w oświatę, doposażenie szkół, pomoc społeczną, infrastrukturę drogową; 12 kwietnia br. w Kątach Wrocławskich dokonaliśmy uroczystego otwarcia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, Powiatowego Klubu Seniora oraz Mieszkania Chronionego. Budynek, w którym mieszczą się te placówki został gruntownie wyremontowany oraz pozbawiony barier architektonicznych.

Cały czas realizujemy bardzo udany program „Bezpieczna droga”, w ramach którego, wspólnie z gminami, współfinansujemy budowę chodników przy drogach powiatowych.

Bardzo zależy nam na dalszej integracji mieszkańców oraz kontynuacji promocji naszego regionu. Już niedługo, bo na początku czerwca, rusza druga edycja akcji medycznych pn. „Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim”. Mieszkańcy kolejnych gmin Powiatu Wrocławskiego będą mogli nieodpłatnie przebadać się pod kątem choroby niedokrwiennej serca, zrobić EKG, zbadać poziom cholesterolu i glukozy, zmierzyć ciśnienie krwi, przebadać dermatoskopem znamiona, a potem skonsultować swoje wyniki z lekarzem oraz dietetykiem. Będą mogli skorzystać także z punktów konsultacyjnych przygotowanych przez partnerów akcji, w tym m.in. NZF, Rzecznika Praw Pacjenta, DCO, DKMS, RCKiK i wielu innych. Ten cykl cieszył się ogromnym zainteresowaniem, w tym roku także spodziewamy się dużej frekwencji i pozytywnego odzewu wśród mieszkańców.