sobota, 20 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Szkoły w Krzyżowicach i Sobótce czekają właśnie na Ciebie! Skorzystaj z naszej oferty

Powiat Wrocławski wychodzi do uczniów z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2023/2024. Wolne miejsca czekają w liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowej szkole I stopnia w Powiatowym Zespole nr 1 w Krzyżowicach i Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce.

W skład Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach wchodzą: technikum, liceum ogólnokształcące, branżowa szkoła I stopnia, internat dla 160 uczniów. Wizytówką szkoły jest bardzo dobrze rozbudowane zaplecze dydaktyczne w postaci m.in. stajni dla koni (obecnie szkoła posiada 11 koni), nowoczesnego padoku, krytej ujeżdżalni, laboratorium i gabinetu zabiegowego dla małych zwierząt, bogatego parku maszynowego, bazy hotelarsko-restauracyjnej oraz wiele innych. Do dyspozycji uczniów są nowoczesne pracownie komputerowe, przestronna sala gimnastyczna, wielofunkcyjne boisko, biblioteka oraz internat z wydzieloną strefą relaksu. To wszystko znajduje się w XVIII-wiecznym kompleksie pałacowym umiejscowionym w otoczeniu niezwykłej zieleni, zlokalizowanego niespełna 25 km od Wrocławia.

Dzięki projektom w ramach Erasmusa+ uczniowie mogą corocznie szlifować umiejętności zawodowe podczas staży we Włoszech i w Hiszpanii. Szkoła kształci w zawodach – technik: weterynarii, hodowca koni, logistyk, hotelarz, rolnik, geodeta, architekt krajobrazu, w klasie humanistyczno-językowej w liceum, a w branżowej szkole I stopnia w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, kierowca-mechanik, sprzedawca, fryzjer, kucharz, piekarz oraz magazynier-logistyk.

– Nie możemy konkurować z Wrocławiem pod względem liczby szkół i wyboru kierunków kształcenia, ale niezaprzeczalnym atutem naszych szkół są niszowe kierunki nauczania, nowoczesna baza dydaktyczna oraz niepowtarzalny klimat do nauki w bezpośrednim kontakcie z naturą. Siedzibą szkoły w Krzyżowicach jest zabytkowy neobarokowy pałac z XVIII wieku, otoczony parkiem, a szkoła w Sobótce leży u podnóża góry Ślęży. To walory gwarantujące, że nauka stanie się przyjemnością – mówi starosta wrocławski Roman Potocki.

Powiat Wrocławski oferuje równie ciekawą ofertę edukacyjną w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce.

Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce położony jest w sąsiedztwie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Atutem szkoły są mało liczne klasy, co przekłada się na indywidualne podejście do ucznia. Szkoła prowadzi rekrutację do liceum ogólnokształcącego (klasa krajoznawczo-lingwistyczna) i technikum (technik informatyk oraz technik organizacji turystyki). Do sukcesu placówki oprócz dobrego przygotowania uczniów w zakresie dydaktycznym przyczynia się profesjonalna organizacja praktyk zawodowych, współpraca naukowa z wrocławskimi uczelniami – Uniwersytetem Ekonomicznym i Wyższą Szkołą Handlową oraz Politechniką Łódzką. Co roku magnesem przyciągającym uczniów do szkoły jest możliwość udziału w zagranicznych projektach edukacyjnych. Dzięki nim mogą stale poszerzać horyzonty myślowe, uczyć się tolerancji i poszanowania odmienności kultur oraz w praktyce rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne (w językach: angielskim, niemieckim i rosyjskim). Wśród projektów wymienić można m.in.: „Równe szanse we wspólnej Europie” – projekt realizowany na zasadach wymiany międzynarodowej młodzieży, w tym z terenu Niemiec.

Serdecznie zapraszamy do naszych szkół!

PZS 1 w Krzyżowicach

tel. 71 311 84 79

www.pzs-krzyzowice.wroc.pl

sekretariat@pzs-krzyzowice.wroc.pl

PZS 3 w Sobótce

tel. 71 316 23 00

www.pzs3.pl

licsob@wp.pl