sobota, 22 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Sukcesy, trudności i marzenia

Rozmowa ze starostą Powiatu Wrocławskiego ROMANEM POTOCKIM

Jak pan ocenia pierwsze półrocze roku 2022? Jakie było ono dla Powiatu Wrocławskiego?

– Było to dla nas bardzo dobre półrocze, także dlatego, że z powodzeniem kończymy rozbudowę starostwa i jest to bardzo ważne przedsięwzięcie dla mieszkańców powiatu wrocławskiego. Przypomnę jedynie, że gdy budowaliśmy siedzibę, w której teraz się mieścimy – a budowę ukończyliśmy w roku 2010 – powiat wrocławski zamieszkiwało około 110 tys. osób. Teraz jest ich prawdopodobnie nawet 240 tys. W związku z tym nie jesteśmy w stanie – w tych pomieszczeniach, którymi dysponujemy dzisiaj – zapewnić mieszkańcom dobrej obsługi urzędniczej.

Starosta Roman Potocki

Które wydziały starostwa są najbardziej obciążone?

– Przede wszystkim wydziały: budownictwa, komunikacji, ochrony środowiska oraz geodezji, które codziennie odwiedzane są przez wielu mieszkańców. Dlatego klientom oraz pracownikom starostwa chcemy zapewnić odpowiedni komfort załatwiania spraw i pracy. Decyzja o rozbudowie siedziby starostwa była według mnie po prostu konieczna. Całkowity koszt tej inwestycji zamknie się w granicach 30 mln zł, a patrząc na szalejące podwyżki, to myślę, że jest to cena, którą jesteśmy w stanie zaakceptować.

Warto zaznaczyć, że Powiat Wrocławski otrzymał dwa dofinansowania z rządowego funduszu Polski Ład, na łączną kwotę ponad 32 mln zł. Z pierwszej transzy programu dostaliśmy dofinansowania do dwóch dróg i tak samo stało się przy drugiej transzy, czyli w sumie zostaną zrealizowane cztery drogi w ramach Polskiego Ładu. Poza tym złożyliśmy dwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach programu wspierającego obszary popegeerowskie. Jeden z nich dotyczył wsparcia finansowego budowy Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach lub na innym terenie. W Wierzbicach mamy problemy lokalowe, bowiem siostry zakonne wypowiedziały nam umowę najmu i korzystać z tych obiektów możemy jedynie do 2024 roku. W związku z tym, w roku ubiegłym podjęliśmy działania dotyczące pozyskania odpowiednich gruntów, na których ewentualnie zbudujemy w systemie modułowym ośrodek dla niepełnosprawnych dzieci z terenu powiatu wrocławskiego. Kolejne inwestycje dotyczą kilkudziesięciu różnych zadań drogowych prowadzonych teraz na terenie naszego powiatu – dotyczą one m.in. oznakowania i przebudowy dróg, koszenia rowów, budowy chodników i odwodnienia ulic. Dzisiaj Powiat Wrocławski jest liderem na Dolnym Śląsku – a może nawet w kraju – właśnie jeśli chodzi o inwestycje dotyczące wydatków na infrastrukturę drogową. A z naszego tegorocznego budżetu, wynoszącego ponad 200 mln zł, aż około 50 mln zł jest inwestowanych w drogi.

W co jeszcze mocno Powiat inwestuje?

– Duże nakłady finansowe przeznaczamy na oświatę. Teraz są wakacje i jest to czas remontów placówek oświatowych, obiekty przygotowywane są do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Nabory do szkół w tym roku wyszły dobrze, ruszyły też stypendia starosty Powiatu Wrocławskiego. Poza tym jesteśmy w trakcie opracowywania strategii rozwoju oświaty w powiecie wrocławskim oraz przygotowujemy się do powstania Młodzieżowej Rady Powiatu Wrocławskiego, która ma być doradczym ciałem i wsparciem dla Zarządu i Rady Powiatu Wrocławskiego. Przed kilkoma tygodniami ukonstytuowała się Rada Seniorów Powiatu Wrocławskiego z Leopoldem Wituszyńskim na czele i liczę na to, że RSPW będzie wspierać Zarząd i mu pomagać, przygotowując ciekawe imprezy i atrakcje dla naszych seniorów. Warto przecież, by jesień ich życia była radosna, nietuzinkowa i interesująca, aby osoby starsze nie nudziły się w swoich domach, tylko były aktywizowane oraz czuły się szanowane i potrzebne.

W czerwcu była sesja absolutoryjna…

– …która wiązała się z jednej strony z przyjęciem raportu, a z drugiej oceną pracy starosty i Zarządu Powiatu Wrocławskiego oraz udzieleniem absolutorium. Na 25 radnych za udzieleniem absolutorium było 20, przeciwnych było 5 osób. Za to głosowanie i wsparcie bardzo radnym dziękuję.

Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

Z pierwszym półroczem wiąże się również sukces rankingowy Powiatu Wrocławskiego. Po raz trzeci z kolei zostaliście najlepiej zarządzanym powiatem w Polsce.

– Rzeczywiście tak się stało i na Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach z satysfakcją odebrałem statuetkę najlepiej zarządzanego powiatu w kraju. To już trzecie zwycięstwo, a ranking ten cenny jest tym bardziej, że jego wyniki są miarodajne – oparte są na wskaźnikach ekonomicznych, m.in. na wykonaniu budżetu, zadłużeniu, wielkości funduszy inwestycyjnych i wysokości pozyskiwanych zewnętrznych dotacji finansowych. Według siedmiu wag – inaczej kryteriów ocennych – liczone są wartości dla wszystkich polskich gmin, miast i powiatów. A kto wie – patrząc na poziom sprzedaży naszego mienia – może uda nam się powtórzyć po raz czwarty ten rankingowy sukces? Skoro jesteśmy już przy rankingach, to od ubiegłego roku zaczęliśmy przesyłać informacje do kapituły rankingu prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich i liczymy tutaj także na zajęcie eksponowanego miejsca w przyszłym roku.

Co dzisiaj jest najtrudniejsze w zarządzaniu Powiatem Wrocławskim?

– Z jednej strony przetargi dotyczące inwestycji drogowych – w zasadzie za każdym razem nie mieszczą się w kosztorysach, ponieważ ceny zmieniają się z dnia na dzień i trudno jest coś oszacować i zaplanować. Z drugiej strony fundusze, które zaplanowaliśmy i zabezpieczyliśmy na realizację inwestycji okazują się w dużej mierze niewystarczające. Na szczęście sytuacja finansowa Powiatu Wrocławskiego jest dzisiaj dobra i jesteśmy w stanie zdobyć brakujące środki finansowe, aby przetargi mogły się odbyć i rozstrzygnąć. Gorzej jest z nadmiernie zadłużonymi samorządami. Czasy – pod względem finansowym – są naprawdę ciężkie.

Jakie jest pana największe marzenie, związane z zarządzaniem Powiatem Wrocławskim?

– Jest ich kilka. Na pewno chciałbym poprawić warunki i komfort pracy w starostwie wrocławskim – i to się niedługo ziści. Poza tym trzeba polepszyć warunki nauczania w podlegających nam placówkach oświatowych i zbudować zgodny ze standardami specjalny ośrodek edukacyjny dla dzieci z niepełnosprawnościami. Kolejnym moim marzeniem jest ukończenie inwestycji na wszystkich drogach, wybudowanie ścieżek rowerowych i odnowienie jak największej liczby zabytków zlokalizowanych na terenie powiatu wrocławskiego.

Rozmawiał Sławomir Grymin