czwartek, 18 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Sukcesy przyszły niełatwo

Rozmowa z ROMANEM POTOCKIM, starostą Powiatu Wrocławskiego kadencji 2018-2024

Pod koniec marca odbyła się ostatnia sesja Powiatu Wrocławskiego z Zarządem VI kadencji. Dzisiaj, tj. 11 kwietnia, jeszcze nie wiadomo, jaki będzie nowy Zarząd Powiatu Wrocławskiego, i trudno wróżyć z fusów.

– Na ostatniej sesji Rady Powiatu Wrocławskiego podziękowaliśmy wszystkim radnym za pięć i pół roku owocnej, moim zdaniem, kadencji. Była to najdłuższa kadencja w historii polskiej samorządności, a zarazem jedna z najtrudniejszych. Wpływ na to miał nie tylko czas jej trwania, ale także pandemia, wojna na Ukrainie oraz duża inflacja i wzrost cen, w zasadzie wszystkiego. Ale był to także okres bardzo dla nas pracowity i czas sporych sukcesów. Powiat Wrocławski właśnie w tej trudnej kadencji został wyróżniony czterokrotnie, jako najlepiej zarządzany powiat ziemski w Polsce, a ponadto jest drugi w kraju, jeśli chodzi o najniższą stopę bezrobocia. Poza tym liderujemy pod względem ilości środków finansowych wydawanych na inwestycje drogowe. Imponująca jest również wielkość zewnętrznych funduszy, które pozyskaliśmy z różnych źródeł, łącznie jest to około 250 mln zł.

Prezydium Rady Powiatu Wrocławskiego ostatniej kadencji

Samorząd to dyscyplina zbiorowa…

– …dlatego też uważam, że są to sukcesy nie tylko tego Zarządu i Rady Powiatu Wrocławskiego, lecz wszystkich pracowników naszego starostwa.

Co jeszcze złożyło się na sukces Powiatu Wrocławskiego w ostatniej kadencji?

– Zapewne uruchomienie wielu nowych projektów i programów, w tym zdrowotnych. To między innymi KTG [monitorowanie płodu – przyp. autora] dla kobiet ciężarnych i programy dotyczące profilaktyki boreliozy, chorób układu naczyniowego i nowotworów szyi i głowy. Realizowaliśmy i realizujemy także w tym roku projekty na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, skierowane do młodzieży: „Powiat Wrocławski promuje e-zdrowie: profilaktyka uzależnień, promocja aktywności fizycznej i zdrowia psychicznego” oraz „Powiat Wrocławski promuje e-zdrowie: zdalne wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży”, który polega na udostępnieniu dedykowanej strony www.liniaspecjalna.pl, gdzie młodzi mieszkańcy powiatu wrocławskiego znajdą wsparcie psychologiczne. Niestety, obecnie sporo dzieci i młodzieży ma problemy natury psychicznej – odnotowujemy samookaleczenia i próby samobójcze – i w miarę naszych możliwości staramy się pomagać młodym ludziom. Poza tym organizowaliśmy Białe Niedziele, w roku 2023 były cztery, dzięki którym mieszkańcy naszego powiatu mogli bezpłatnie przebadać się u lekarzy specjalistów. Skorzystało z nich ok. 2,5 tys. osób, część z nich dzięki tej wstępnej weryfikacji podjęła leczenie, które – jak się później okazało – było niezbędne.

W ostatniej kadencji powstały w Powiecie Wrocławskim trzy rady.

– W roku 2021 uruchomiliśmy Radę Biznesu Powiatu Wrocławskiego, rok później powstała prężnie działająca Rada Seniorów Powiatu Wrocławskiego, a ostatnio, w roku 2023 – Młodzieżowa Rada Powiatu Wrocławskiego, która podjęła się współorganizacji Forum Młodzieży Powiatu Wrocławskiego, w tym paneli dyskusyjnych i koncertu, a także zorganizowała Festiwal Talentów.

A co z inwestycjami?

– W jednym z rankingów zajęliśmy – w kategorii powiatów – pierwsze miejsce w Polsce pod względem wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które u nas wynoszą 347 zł. Natomiast powiat, który jest na drugim miejscu, na jednego mieszkańca przeznacza 217 zł. To spora różnica, na którą na pewno wpływa nasza duża skuteczność w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych. Kierowane są one przede wszystkim na inwestycje drogowe.

Czyli duże zewnętrzne dotacje, ale także konsekwencja działania.

– Przed kilu laty, gdy tworzyła się koalicja zarządzająca w tej kadencji Powiatem Wrocławskim, na początku naszej współpracy zrobiliśmy listę inwestycji, które powinny być zrealizowane. Radni wskazali w niej, jakie są potrzeby mieszkańców i w związku z tym, co każdy z nich chciałby wykonać na swoim terenie. Przed ponad pięcioma laty te wszystkie zadania radnych opiewały na kwotę około 210 mln zł. Corocznie Powiat Wrocławski wydaje na wszystkie inwestycje drogowe około 30 mln zł – i wtedy realizacja przedsięwzięć za ponad 200 mln zł wydawała się nierealna. Ale w październiku ubiegłego roku okazało się, że plany te zostały zrealizowane w aż 85 proc. To ogromny sukces i idealnie by było, aby w kolejnej kadencji powiat wrocławski rozwijał się tak dynamicznie jak do tej pory.

Dzisiaj pracujecie już w lepszych warunkach…

– …dzięki rozbudowie siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki. W roku 2010 mieszkańców powiatu wrocławskiego było mniej o około połowę w porównaniu do bieżącego roku. Teraz jest ich ponad 200 tys., a więcej mieszkańców to automatycznie więcej klientów urzędu, dlatego rozbudowa była po prostu konieczna. Dobudowaliśmy 3600 metrów kwadratowych powierzchni, z dużą salą konferencyjną, w której organizowanych jest sporo uroczystości i spotkań.

Wygoda dla urzędników starostwa i interesantów.

– Poprawiły się warunki pracy – przede wszystkim w Wydziale Komunikacji – ale jest to także korzyść dla interesantów. Ponadto zdecydowaliśmy się otworzyć zamiejscowe wydziały komunikacji – w Kobierzycach, Długołęce i Kątach Wrocławskich.

Co z ochroną środowiska?

– Uruchomiliśmy kilka ważnych programów, w tym dotyczący dotowania wymiany starych pieców. Ponadto powstał program małej retencji, czyli gromadzenia wód deszczowych. Poza tym w tej kadencji kupiliśmy drona przeznaczonego do mierzenia jakości powietrza i wspomagaliśmy finansowo spółki wodne zajmujące się m.in. czyszczeniem rowów melioracyjnych zlokalizowanych na terenie powiatu wrocławskiego.

Ważną kwestią jest także temat transportu zbiorowego

– Tak, to jedna z bardzo istotnych sfer naszego działania. W jego organizowaniu wspieraliśmy gminy należące do naszego powiatu. W roku 2022 przeznaczyliśmy na to 1,5 mln zł, tyle samo w roku 2023, a w tym roku aż 4 mln zł. Chcę też podkreślić, że zależy nam na tym, aby coraz więcej mieszkańców powiatu korzystało z kolei i autobusów, by ograniczyć prywatny transport samochodowy, emitujący mnóstwo szkodliwych spalin, a zarazem usprawnić komunikację na naszych powiatowych drogach.

A edukacja?

– Oświata była dla nas zawsze kwestią priorytetową. W tej kadencji przeprowadziliśmy sporo ważnych inwestycji oświatowych, w tym kompleksowe remonty naszych placówek. Mamy dwie szkoły ponadpodstawowe – w Sobótce i Krzyżowicach, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce oraz dwie placówki dla dzieci z niepełnosprawnościami: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich oraz Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach. Liczba dzieci niepełnosprawnych na terenie powiatu wrocławskiego wzrasta – szkoła w Wierzbicach jest przepełniona – i przed dwoma laty wspólnie z siostrami zakonnymi, które prowadzą ZSS w Wierzbicach, podjęliśmy decyzję, że do 2025 r. poprawimy warunki lokalowe. Dlatego dla tych dzieci powstanie placówka przy szkole w Krzyżowicach. Na opracowanie projektu tego obiektu pozyskaliśmy 1,5 mln zł z Polskiego Ładu. Warto wspomnieć, że kolejne 1,5 mln zł uzyskaliśmy na budowę Dziennego Domu Seniora, który powstanie w Siechnicach.

Rozmawiał Sławomir Grymin


NOWE WŁADZE POWIATU WROCŁAWSKIEGO

7 maja odbyły się obrady pierwszej sesji Rady Powiatu Wrocławskiego wybranej na lata 2024-2029. Nowo wybrani radni złożyli ślubowanie, a także wybrali przewodniczącego rady, którym został Andrzej Jamrozik. Na pierwszego wiceprzewodniczącego powołano Tomasza Maligę, zaś na drugiego Annę Chmielewską.

Radni wybrali także nowy Zarząd Powiatu Wrocławskiego. Nowym starostą Powiatu Wrocławskiego został Włodzimierz Chlebosz, a wicestarostą – Marcin Korytko. Etatowym członkiem zarządu Hieronim Kuryś, zaś członkami zarządu Beata Błońska oraz Ryszard Pacholik.