czwartek, 18 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Różnorodność nas wyróżnia

Koniec roku to tradycyjnie czas podsumowań i bilansu podjętych działań. W 2023 roku cały świat żył wydarzeniami w Ukrainie, galopującą inflacją oraz ogłoszeniem przez WHO zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego. Władze Powiatu Wrocławskiego jednak nie zwolniły tempa, udowadniając, że determinacja, zaangażowanie i współpraca w wielu obszarach przynosi wymierne efekty.

W celu poprawy jakości i komfortu obsługi klientów, wraz z początkiem roku otworzono nowe skrzydło (budynek C), stanowiący integralną część kompleksu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Do dyspozycji klientów i pracowników oddano 3600 mkw. powierzchni użytkowej z pełną, wysoce użyteczną infrastrukturą, ułatwiającą dostęp do usług również dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, niedosłyszących i niedowidzących, dzięki wykorzystaniu urządzeń takich jak tyflomepy czy pętle indukcyjne oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych, w nowo otwartej części ulokowano Wydział Komunikacji oraz salę konferencyjno-szkoleniową na 120 osób, która służy aktywizacji i integracji mieszkańców powiatu wrocławskiego.

Zarząd Powiatu Wrocławskiego (od lewej): etatowy członek Zarządu Wiesław Zając, członek Zarządu Barbara Kosterska, starosta Roman Potocki, wicestarosta Andrzej Szawan, członek Zarządu Dariusz Jedynak

Dobre i stabilne zaplecze finansowe pozwala samorządowcom na dywersyfikację działań i realizację wielu przedsięwzięć m.in. z zakresu polityki inwestycyjnej, oświaty, ochrony i promocji zdrowia, ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, wsparcia społecznego czy bezpieczeństwa.

Wizytówką Powiatu Wrocławskiego są bardzo dobrze utrzymane drogi i gęsta sieć połączeń, i nadal wydatki na kontynuację przebudowy dróg powiatowych i poprawę bezpieczeństwa są traktowane priorytetowo. Już w styczniu nastąpił odbiór kolejnego odcinka chodnika w Jaksonowie i drogi powiatowej od Tyńca Małego do Domasławia. Otworzona też została droga powiatowa Wilczków – Pełczyce, w Pełcznicy do granicy powiatu. Przebudowana została droga w Jeszkowicach, wybudowano most na Widawie, na co mieszkańcy gminy Czernica czekali od lat. Wykonano także wiele tzw. nakładek. Część inwestycji trwa – m.in. w Mietkowie, Domaszczynie, Godzieszowej. Władze Powiatu skutecznie pozyskują środki zewnętrzne na finansowanie inwestycji drogowych i dzięki temu zostanie wyremontowana droga w Sobótce czy Skale. Przeprowadzono też szereg konsultacji społecznych dotyczących planowanych w kolejnych latach inwestycji, a także drobnych napraw mających na celu doraźną poprawę bezpieczeństwa.

W ramach realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego Powiat Wrocławski od wielu lat prowadzi intensywną i owocną współpracę z organizacjami pozarządowymi. W celu zwiększenia szans na realizację projektów, odpowiadających na aktualne potrzeby rozwojowe i zapotrzebowania mieszkańców, zakres tematyczny i formy współpracy są konsultowane i ustalane z przedstawicielami trzeciego sektora. W ramach współpracy organizowane są cykliczne spotkania. Organizacje pozarządowe aktywnie aplikują także na działania wspierające turystykę, profilaktykę zdrowia, wolontariat, kulturę, edukację czy sport, a także ochronę środowiska czy aspekty prawne. Efektem tego jest szereg wspaniałych inicjatyw – m.in. II Festiwal Muzyczny Powiatu Wrocławskiego, Triathlon „FOLLOW YOUR DREAMS”, akcja „Bezpieczne wakacje nad wodą”, pilotażowy program „Powiat Wrocławski promuje e-zdrowie – zdalne wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży”, program całodobowej opieki wytchnieniowej czy konferencja „O mediacjach w kryzysie”.

W tym roku powołana została Młodzieżowa Rada Powiatu Wrocławskiego, która wielokrotnie udowodniła, że młodzi mieszkańcy powiatu to osoby o ogromnym potencjale i zaangażowaniu. Młodzieżowa Rada została powołana w ramach działań na rzecz aktywizacji i integracji młodych ludzi na terenie powiatu. Jej skład został wyłoniony w drodze wyborów, przeprowadzanych przez Stowarzyszenie Młody Dolny Śląsk w szkołach na terenie tych gmin powiatu: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Siechnice, Żórawina. MRPWr zorganizowała już „Festiwal Talentów” oraz współorganizowała II Forum Młodzieży Powiatu Wrocławskiego. Równie aktywni są seniorzy powiatu, którzy chętnie włączali się w działania takie jak IV Powiatowy Dzień Seniora, III Forum Seniorów, „Biesiadna Potańcówka”. Rada Seniorów Powiatu Wrocławskiego ogłosiła także konkurs fotograficzny pn. „Powiat Wrocławski w obiektywie”.

Nie mniej działo się w obszarze ochrony środowiska. W tym roku przy współpracy z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych już po raz XI zorganizowano Konkurs „Przyroda wokół nas” i warsztaty ekologiczne, których głównym celem jest uświadamianie najmłodszym mieszkańcom, jak istotna dla naszego życia jest przyroda i ekologia. Standardowo odbywały się cykliczne pomiary poziomu zanieczyszczeń w powietrzu w trzech rocznych edycjach: zimowo-wiosennej, letniej i jesienno-zimowej, przyznano dotacje celowe dla spółek wodnych, a także prowadzono prace nad „Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrocławskiego na lata 2024-2030”.

Dużą aktywnością wykazała się także Rada Biznesu Powiatu Wrocławskiego. Członkowie Rady chętnie współpracowali z Zarządem Powiatu, Pierwszym Urzędem Skarbowym, Powiatowym Urzędem Pracy i Klubem Młodego Przedsiębiorcy, aktywizującym uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach i Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce do podejmowania działań w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.

Rok 2023 był też okresem wielu projektów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Bezpłatne programy polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy), wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi oraz w zakresie profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii dla mieszkańców powiatu wrocławskiego na lata 2023-2025, „Powiat Wrocławski promuje e-zdrowie: zdalne wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży”, akcja medyczno-profilaktyczna Biała Niedziela czy uruchomienie wsparcia dla dzieci i młodzieży w kryzysie poprzez platformę www.liniaspecjalna.pl to sztandarowe projekty realizowane w tym zakresie.

Powiat Wrocławski już czwarty raz z kolei zwyciężył w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce w roku 2022. Roman Potocki, starosta Powiatu Wrocławskiego, pytany o źródła tego spektakularnego sukcesu, wskazuje na szerokie kompetencje zespołu samorządowców zarządzających powiatem i pracowników starostwa oraz na skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, co w połączeniu z wysokim budżetem Powiatu umożliwia prowadzenie różnorodnej polityki inwestycyjnej. Ranking od 2017 r. jest przygotowywany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich i tworzony na podstawie sprawozdań finansowych składanych przez JST przy współpracy z niezależnymi instytucjami: Krajową Radą Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie (w latach 2017-2019) i Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu (2020-2023).

Rok 2023 to szczególny czas dla nas, samorządowców – 25 lat temu Sejm RP uchwalił reformę administracyjną powołującą do życia, obok gmin, samorządy wojewódzkie i powiatowe. Od tamtego czasu powiaty zajęły ważne miejsce w strukturach lokalnej administracji, trwale wpisując się w polski porządek prawny i świadomość społeczną, stając się łącznikiem pomiędzy działaniami na szczeblu samorządu gminnego i administracji wojewódzkiej. Władze Powiatu Wrocławskiego przy tej okazji zorganizowały konferencję naukową pn. „Historia, rozwój i perspektywy Powiatu Wrocławskiego” oraz piknik połączony z dniem otwartym urzędu.

24 listopada 2023 roku w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów w ramach XXIV edycji Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego dla najlepszych uczniów na rok szkolny 2023/2024. Mottem uroczystości były słowa twórcy magicznego świata, Walta Disneya: „Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać”, które idealnie wpisują się w osiągnięcia tegorocznych stypendystów i dają wyraz ich dążeniu do spełniania marzeń, czego dowodem są wyniki naukowe, artystyczne i sportowe. W tym roku po raz drugi przyznano także Nagrodę Sportową Zarządu Powiatu Wrocławskiego.

Niedaleko, w kraju sąsiada zza wschodniej granicy, dzieje się historia, o której będą uczyć się przyszłe pokolenia. Naród ukraiński doświadcza obecnie bolesnych skutków rosyjskiej agresji, z jednej strony targany silnymi emocjami i niepewnością jutra, z drugiej – pełen nadziei i wiary w lepszą przyszłość, którą kształtuje waleczność i bohaterstwo Ukraińców. O tym, jak wielka jest siła ukraińskiego patriotyzmu przekonały się władze Powiatu podczas spotkania z delegacją władz Rejonu Sarneńskiego w Ukrainie, która od 9 do 12 listopada przebywała na ich zaproszenie w powiecie wrocławskim. Wsparcie dla mieszkańców Ukrainy napływało z powiatu wrocławskiego od pierwszych dni po wybuchu wojny. W pomoc włączyli się także nasi zagraniczni partnerzy: Powiat Borken i Europejska Wspólnota Alzacji.

Był to rok wyjątkowy, rok wielu wyzwań, inwestycji i sukcesów.