środa, 29 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Rekordowy budżet powiatu

Ponad 129 mln zł – tyle wynosi budżet Powiatu Wrocławskiego w 2017 roku i jest to najwyższy, rekordowy budżet w dotychczasowej historii samorządu. Co więcej, na wiele projektów udało się pozyskać dofinansowanie zewnętrzne, co pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość powiatu. O budżecie powiatu i najbliższych planach samorządu rozmawiamy z Romanem Potockim, starostą Powiatu Wrocławskiego.

Panie starosto, czy budżet na 2017 rok przyjęty przez radnych na ostatniej sesji Rady Powiatu Wrocławskiego jest w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby i zadania samorządu?

– Jest to z pewnością budżet, który uwzględnia najważniejsze potrzeby powiatu. Niewątpliwym sukcesem jest, że 26 proc. tego budżetu przeznaczone jest na inwestycje, a więc rozwój powiatu wrocławskiego. Wspólnie z Zarządem i Radą Powiatu Wrocławskiego staramy się prowadzić konsekwentną politykę rozwoju. Jej najważniejsze elementy zostały przedstawione w zaktualizowanej w 2016 roku Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego, która wytycza ramy naszych działań aż do roku 2020. Oprócz Strategii przyjęliśmy również wiele programów sektorowych o charakterze wdrożeniowym. Przykładem jest program „Bezpieczna droga”, regulujący szczegółowo zasady współpracy powiatu z gminami w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych w latach 2016-2018.

Projekty związane z infrastrukturą drogową należą do szczególnie kosztownych inwestycji. Odciążeniem dla budżetu samorządu mogą być środki unijne. Jakimi sukcesami w tym zakresie może pochwalić się Powiat Wrocławski?

– Obecnie aż sześć naszych projektów zostało wybranych do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Wartość wybranych projektów to kwota ponad 31 mln zł, łączna wartość dofinansowania wynosi ponad 25 mln zł. Wśród nich są trzy projekty infrastrukturalne – jeden dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2000D, a dwa związane są z poprawą warunków w naszych placówkach oświatowych: w szkołach specjalnych oraz w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach. Ponadto ze środków unijnych będziemy realizować dwa tzw. projekty miękkie: jeden dotyczy kształcenia zawodowego w ramach podniesienia jakości nauczania w PZS nr 1 w Krzyżowicach, drugi – aktywizacji społecznej i zawodowej wychowanków jedenastu młodzieżowych ośrodków wychowawczych na Dolnym Śląsku, w tym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce. Do projektów realizowanych z udziałem Powiatu Wrocławskiego, które uzyskały dofinansowanie unijne, należy również projekt infrastrukturalny planowany do realizacji w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Województwa Dolnośląskiego oraz 22 powiatami w zakresie budowy Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych.

25 mln zł pozyskanych z nowej perspektywy finansowej UE to już całkiem pokaźna kwota. Czy Powiat zamierza aplikować o kolejne dofinansowania?

– Już w lutym planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie przebudowy, remontu i wyposażenia Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu. Wartość projektu dla Powiatu wynosi około 4 mln zł. W obszarze naszego zainteresowania jest również pozyskanie środków na realizację kolejnego etapu tzw. projektu „E-urząd”, którego celem jest zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych na obszarze powiatu wrocławskiego. Myślę, że na tym nie poprzestaniemy. Będziemy na bieżąco śledzić aktualne nabory oraz konkursy i w miarę potrzeb aplikować o kolejne środki, zarówno unijne, jak i krajowe, mając na względzie zrównoważony rozwój Powiatu Wrocławskiego. Mam nadzieję, że efekty naszych starań spotkają się z uznaniem mieszkańców powiatu, którzy tak naprawdę są bezpośrednim beneficjentem większości realizowanych przez nas projektów.