piątek, 21 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Rankingowe sukcesy i drogowe przedsięwzięcia

Wprawdzie już o tym pisaliśmy, ale o tak spektakularnym sukcesie warto przypomnieć. W tegorocznym ogólnopolskim Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego, w kategorii powiatów ziemskich, wśród 314 powiatów na pierwszym miejscu w Polsce ulokował się Powiat Wrocławski, wyprzedzając na podium powiaty poznański i bielski.

Sukces całej załogi

To niemałe osiągnięcie, tym bardziej że RFST jest uznawany przez wielu za ranking kompleksowy, apolityczny i obiektywny, a brane są w nim pod uwagę m.in. środki finansowe zewnętrzne pozyskane przez powiaty i wysokość środków finansowych przeznaczonych na inwestycje w porównaniu do wielkości budżetu oraz stosunek budżetu do środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie Powiatu, a także poziom wypracowanych środków własnych, które można przeznaczyć na inwestycje.

Andrzej Szawan
Andrzej Szawan

– Sukces ten jest owocem ciężkiej, wspólnej pracy zarówno władz Powiatu Wrocławskiego, radnych, jak i kadry kierowniczej starostwa, jednostek organizacyjnych i wszystkich naszych pracowników – mówi wicestarosta Andrzej Szawan – a pierwsze miejsce w kraju jest bez wątpienia wspaniałym uwieńczeniem naszych wszelkich działań i jednocześnie zobowiązaniem do tego, aby nie zwalniać tempa rozwoju powiatu.

Program „Bezpieczna droga”

Powiat Wrocławski niemało inwestuje w drogi i tak też było w pierwszym półroczu.

– Kontynuowany jest sztandarowy program „Bezpieczna droga”, polegający na ścisłej współpracy z naszymi gminami podczas realizacji inwestycji przy drogach powiatowych – wyjaśnia wicestarosta Szawan – obejmujących swym zakresem budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg rowerowych oraz przebudowę dróg powiatowych. Warto podkreślić, iż realizacja programu w latach ubiegłych przyczyniła się w znacznym stopniu do poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców, a udział gmin w finansowaniu realizowanych zadań umożliwia nam zwiększenie ich liczby oraz przyspieszenie terminu wykonywania robót w terenie. A część gmin przejmuje funkcję inwestora zastępczego, biorąc na siebie wyłonienie wykonawcy robót, choć całość procesu inwestycyjnego realizowana jest w ścisłej koordynacji z Powiatem.

Plany bliższe i dalsze

W tym roku na terenie gminy Czernica zakończono dwuletnie zadanie – budowę chodnika w Dobrzykowicach, ponadto budowana jest kładka nad autostradą w Ślęzie (gmina Kobierzyce). Natomiast wśród kolejnych zadań realizowanych przez Gminę Długołęka w formie zastępstwa inwestorskiego należy wymienić budowę odcinków chodników: Długołęka – Kamień, Brzezia Łąka – Pietrzykowice, Kątna i Wilczyce.

– A w Jordanowie Śląskim zleciliśmy opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w Wilczkowicach, przy czym Gmina wykona, jako inwestor zastępczy, chodnik w Pożarzycach – wyjaśnia wicestarosta Andrzej Szawan. – Natomiast na terenie gminy Kąty Wrocławskie projektowane są zadania: w Zabrodziu, Pietrzykowice – Smolec, Małkowice – Skałka oraz w ciągu ulicy Nowowiejskiej w Kątach Wrocławskich. Trzeba podkreślić, iż realizacja robót na podstawie tych dokumentacji ma się rozpocząć w tym roku, a całość prac zleca Gmina jako inwestor zastępczy. Poza tym na terenie gminy Siechnice realizowane są dwa odcinki chodników wraz ze ścieżką rowerową w rejonie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia – w Zacharzycach i Świętej Katarzynie. Oprócz tego wykonane mają być kolejne zadania w Ozorzycach, Trestnie i Świętej Katarzynie. Z kolei na terenie gminy Sobótka powstać mają chodniki w Świątnikach, Przezdrowicach i Rogowie Sobóckim, a także zaprojektowany zostanie chodnik w ciągu ulicy Warszawskiej w Sobótce. A w gminie Żórawina budowane są chodniki w Węgrach i Galowicach.

Nakładki i finansowania

W tym roku Powiat zleca ułożenie kolejnych odcinków nakładek bitumicznych na drogach powiatowych, ponieważ realizacja robót w tej technologii przyczyniła się do znacznej poprawy stanu wielu kilometrów dróg.

– Jesteśmy w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawców nakładek w miejscowościach: Bliż – Baranowice, Rzeplin, Iwiny i Łozina – wylicza Andrzej Szawan. – Zleciliśmy także opracowanie szeregu dokumentacji projektowych dotyczących inwestycji zaplanowanych w kolejnych latach. Istotne jest również to, że dzięki dofinansowaniu z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych rozpoczęliśmy niedawno rozbudowę ulicy Wilczyckiej w Kiełczowie i jest to jedna z największych naszych tegorocznych inwestycji. Natomiast w zeszłym roku przebudowaliśmy drogę w Wojnowicach na terenie gminy Czernica.

Powiat Wrocławski korzystny dla inwestorów

– Nasz powiat jest świetnym miejscem dla inwestorów także dzięki otwartości i zaangażowaniu całej naszej powiatowej społeczności – uśmiecha się wicestarosta Andrzej Szawan. – A przy okazji budowy nowych baz logistycznych i innych większych inwestycji niedrogowych [np. deweloperskich – przyp. autora] często udaje nam się nawiązać współpracę z ich inwestorami i na podstawie zawieranych między nami umów realizowane są wówczas niekiedy przebudowy odcinków naszych dróg. Ponadto w celu przyciągnięcia inwestorów budujemy drogę w sąsiedztwie Małuszowa, która stanowić będzie dojazd do naszych terenów inwestycyjnych.

Drogowe analizy

– W tym roku przeanalizowaliśmy naszą sieć drogową pod kątem kategoryzacji dróg – podkreśla wicestarosta Szawan. – Warto wiedzieć, iż ustawodawca szczegółowo określił wymagania dla dróg powiatowych, które mają przede wszystkim łączyć między sobą siedziby gmin. Tymczasem na terenie naszego powiatu istnieje szereg dróg niespełniających tego kryterium i służących głównie potrzebom miejscowych społeczności, co jest typową rolą dla dróg gminnych. W związku z tym podjęliśmy rozmowy z władzami wszystkich naszych gmin, wskazując drogi,
które chcielibyśmy przekazać na rzecz samorządów gminnych. Chcę również zaznaczyć, iż ostatnio otrzymaliśmy kilometry dawnych dróg krajowych i wojewódzkich, co spowodowało dodatkowe obciążenia dla naszego budżetu, z powodu parametrów technicznych tych dróg. Sądzę również, że w zależności od wyników rozmów z gminami, z nowym rokiem liczba naszych dróg powiatowych może ulec zmianie.

H.S.