czwartek, 20 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Przygotowujemy wiele projektów

Rozmowa z Romanem Potockim, starostą wrocławskim

Proszę o ocenę pierwszego półrocza roku 2019. Jaki ten okres był dla Powiatu Wrocławskiego?

Roman Potocki
starosta Roman Potocki

– Pierwsze półrocze to nowa koalicja. Struktury Powiatu Wrocławskiego oczywiście nie zostały zmienione, ale nastąpiła reorganizacja – wydziały były rozdzielane pomiędzy nowego wicestarostę Andrzeja Szawana i członka Zarządu Powiatu Wrocławskiego Wiesława Zająca. Po zapoznaniu się ze specyfiką pracy wydziałów mocno ruszono z pracą, planując kolejne przedsięwzięcia. Chcę też podkreślić, że koniec ubiegłego roku był dla nas okresem trudnym…

Dlaczego?

– Ponieważ wiązało to się z końcem czteroletniej kadencji samorządowej i staraliśmy się zrealizować wszystko to, co obiecaliśmy na jej początku mieszkańcom powiatu wrocławskiego. Zatem na koniec roku pracowaliśmy bardzo ciężko i także dzięki temu około 95 proc. deklarowanych wcześniej przedsięwzięć zostało wykonanych.

Wróćmy może do bieżącego roku…

– Swoją pracę rozpoczęliśmy od przygotowania wielu nowych projektów, co umożliwi nam rozpoczęcie kolejnych prac i zapewnienie planów – choćby tych dotyczących infrastruktury drogowej – już na lata następne. Nie jest tajemnicą, że najpierw trzeba przygotować projekt, później pozwolenie na budowę, a następnie zaczyna się dopiero realizacja inwestycji. Oczywiście będziemy kłaść nakładki asfaltowe na nasze drogi, montować poziome oznakowania na drogach i realizować zaplanowane na ten rok projekty.

Jakie?

– Z Funduszu Dróg Lokalnych została przyznana dotacja na przebudowę drogi od Czernicy do skrętu w Miłoszycach i jeśli zatwierdzi ją ostatecznie premier, to mam nadzieję, że jak najszybciej uda się nam rozpocząć realizację tej ważnej inwestycji. Mogłoby się wydawać, że Powiat Wrocławski żyje tylko drogami, ale tak nie jest, bowiem mamy nowe pomysły na rozwiązanie problemów związanych choćby z obsługą petentów starostwa, na usprawnienie tej obsługi i wszechstronne jej ulepszenie – chcemy m.in. zmniejszyć kolejki ustawiające się w naszym wydziale komunikacji.

Ten rok jest też szczególnym okresem w oświacie, bowiem szkoły podstawowe i gimnazja opuściły dwa roczniki. Ponadto miały miejsce protesty nauczycieli, a w konsekwencji podwyżki ich zarobków – chociażby dodatków za wychowawstwo. Poza tym trwają nabory uzupełniające uczniów do szkół średnich i to wszystko razem powoduje, że na brak pracy i problemów w tym roku nie narzekamy.

Kończy się programowanie unijne, rozliczane są ostatnie inwestycje, ale już dzisiaj samorządowcy martwią się, czy dalej będą do nas wpływać tak poważne kwoty z Unii Europejskiej i na co te przyszłe dotacje będą przeznaczone. Czy was także absorbują te rozważania?

– Oczywiście, że się tym mocno martwimy, bowiem jesteśmy liderem na Dolnym Śląsku w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych i dzięki temu realizowaliśmy 17 inwestycji przy dotacjach wynoszących łącznie olbrzymią kwotę 36 mln zł. Skwapliwie i konsekwentnie korzystaliśmy z zewnętrznych grantów i nic dziwnego, że interesuje nas, jak to będzie wyglądało w nowej unijnej perspektywie i jakie będzie nowe rozdanie tych pieniędzy. Powiat Wrocławski ma środki finansowe na wkład własny i w związku z tym stać nas na to, aby sięgać po zewnętrzne dofinansowania inwestycji. Bez fałszywej skromności mogę ocenić, że umiejętnie korzystamy z tych dotacji. Niedawno rozmawiałem z komendantem wrocławskiej Policji, ponieważ pojawiła się szansa na kupno kilku samochodów hybrydowych dla policjantów z powiatu wrocławskiego. Osobowe hybrydy mogą być kupione za 33 proc. wartości, a może i nasze gminy dołożą się do tej inicjatywy. W każdym razie sądzę, że wspieranie naszej Policji ma głęboki sens i wstępnie zadeklarowałem, że kupimy kilka takich hybrydowych pojazdów.

W ostatnim czasie dwukrotnie gościł pan starostów z innych dolnośląskich powiatów.

– Tak, w lipcu odbyły się dwa konwenty, bowiem pomimo wakacyjnego okresu pracujemy bez przerwy. Pierwszy konwent poświęcony był przekazywaniu powiatom dróg wojewódzkich, są bowiem nieścisłości związane z przekazywaniem kaskadowym dróg i w tym konwencie uczestniczyli m.in. marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tymoteusz Myrda oraz Leszek Loch, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Warto też podkreślić, że powołaliśmy w Wałbrzychu specjalny zespół złożony ze starostów i dyrektorów wydziałów dróg, który opracuje właściwe kierunki przekazywania kaskadowego dróg. Chcemy – choć pod względem prawnym jest wszystko jasne – przygotować to fachowo i profesjonalnie. Drugi konwent starostów poświęcony był sytuacji zarówno w służbie zdrowia, jak i w dolnośląskich sanepidach.

Jakie wystąpiły problemy?

– Z sygnałów, które otrzymaliśmy od starostów z Dolnego Śląska, wynika, iż Wojewódzki Inspektor Sanitarny coraz częściej likwiduje zamiejscowe placówki sanepidu i tym problemem zajmowaliśmy się przede wszystkim na tym spotkaniu.

A jak w Powiecie Wrocławskim obchodzone jest Święto Plonów?

– Niebawem w każdej z naszych gmin odbędą się dożynki gminne. Powiat Wrocławski ogłosił już konkurs dożynkowy na „Najpiękniejszy, Tradycyjny Wieniec Dożynkowy Powiatu Wrocławskiego”, do którego zgłoszone zostaną wytypowane przez włodarzy gmin wieńce. Komisja konkursowa oceni je i wybierze najpiękniejsze, a ich prezentacja nastąpi 14 września na siechnickim Rynku, podczas plenerowej imprezy „Zakończenie Lata w Powiecie”. W trakcie tego wydarzenia wręczone będą oczywiście nagrody i wyróżnienia dla zwycięskich drużyn wieńcowych, odbędzie się też finał kolejnej edycji cieszącego się uznaniem i rozpoznawalnego w naszym regionie konkursu „Kulinarny Powiat Wrocławski”.

Ostatnio gościliście miłych zagranicznych gości…

– …z zaprzyjaźnionego z nami od dziewiętnastu lat niemieckiego powiatu Borken. Odwiedziła nas liczna delegacja, ze starostą Powiatu – dr. Kaiem Zwickerem na czele. W przyszłym roku to nasza delegacja odwiedzi Borken, gdzie wspólnie będziemy świętować dwudziestolecie współpracy między naszymi powiatami. Dzisiaj Powiat Wrocławski współpracuje również z francuskim Departamentem Górnego Renu, poczyniliśmy też pierwsze kroki zmierzające do współpracy z ukraińskim Lwowem.

Rozmawiał Sławomir Grymin