czwartek, 18 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Priorytet – zrównoważony rozwój

Rozmowa z wicestarostą Powiatu Wrocławskiego MARCINEM KORYTKO

Panie wicestarosto, jak się pan odnajduje w nowej funkcji?

– Praca wicestarosty to wyzwanie, ale też szansa na realny wpływ na rozwój powiatu. Moim celem jest kontynuowanie działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz wspieranie lokalnych inicjatyw, a także inicjowanie nowych projektów. Wierzę, że moje doświadczenie w administracji i samorządzie – przez ostatnich 5 lat sprawowałem funkcję radnego Powiatu Wrocławskiego – pozwoli na płynne przejście do nowych obowiązków.

Marcin Korytko

Jakie są priorytety obecnego Zarządu?

– Jednym z priorytetowych zagadnień jest rozwój transportu zbiorowego w gminach, ze szczególnym akcentem na poprawę połączeń między gminami powiatu oraz Wrocławiem. Zależy mi, aby mieszkańcy mieli łatwy i wygodny dostęp do komunikacji publicznej, co przyczyni się do zmniejszenia ruchu samochodowego i poprawy komfortu życia. Kolejnym obszarem jest polepszenie bezpieczeństwa i komfortu na drogach powiatowych. Planujemy sukcesywną modernizację i rozbudowę infrastruktury drogowej. W ramach tych działań zamierzamy także wdrażać innowacyjne rozwiązania, które przyczynią się do płynności ruchu. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważną kwestią jest zdrowie mieszkańców naszego powiatu. W ramach dostępnych rozwiązań planujemy wspierać dotychczas realizowane programy i projekty w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, a także będziemy podejmować kolejne inicjatywy. W celu ich usystematyzowania podjęliśmy decyzję o utworzeniu samodzielnego wydziału, który będzie koordynował te działania w obszarze starostwa i pojedynczych jednostek organizacyjnych. Zamierzamy także, we współpracy z gminami, poprawić jakość obsługi klientów w wydziale komunikacji. Dążymy do uproszczenia procedur oraz skrócenia czasu oczekiwania na załatwienie spraw urzędowych. Naszym celem jest to, aby każdy mieszkaniec mógł szybko i sprawnie załatwić niezbędne dla niego sprawy.

Jakie są najważniejsze cele inwestycji drogowych?

– Przede wszystkim chcemy poprawić bezpieczeństwo użytkowników naszych dróg. Modernizacje te mają też na celu poprawę infrastruktury, co bezpośrednio przekłada się na komfort życia mieszkańców i użytkowników dróg. Zależy nam także na zrównoważonym rozwoju, dlatego w wielu miejscach uwzględniamy elementy ochrony środowiska oraz innowacyjne rozwiązania.

Czy planowane są kolejne inwestycje drogowe na terenie powiatu?

– Oczywiście. Planujemy m.in. modernizację kluczowych dróg powiatowych oraz rozwój infrastruktury wspierającej zrównoważoną mobilność, co jest szczególnie ważne w kontekście dynamicznego rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

W jaki sposób współpracujecie z lokalnymi samorządami i społecznościami?

– Współpraca z lokalnymi samorządami i społecznościami jest kluczowym elementem zintegrowanego rozwoju powiatu oraz gmin. Regularnie spotykam się z przedstawicielami gmin, sołtysami, radnymi, wójtami, burmistrzami i mieszkańcami, aby omówić ich potrzeby i oczekiwania. Stawiam przede wszystkim na komunikację z innymi samorządowcami. Te rozmowy pozwalają nam lepiej zrozumieć lokalne problemy i wspólnie szukać satysfakcjonujących rozwiązań.

Jakie są najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi Powiat Wrocławski?

– Jednym z największych wyzwań jest zrównoważony rozwój infrastruktury w obszarze Aglomeracji Wrocławskiej. Stale zacieśniające się powiązania funkcjonalno-przestrzenne wymagają od nas ciągłej współpracy z różnymi instytucjami samorządowymi. Ważne jest również zapewnienie odpowiedniego wsparcia w zakresie profilaktyki zdrowia i pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży, zrównoważona polityka inwestycyjna nie tylko w obszarze inwestycji drogowych, ale również w zakresie rozbudowy placówek oświatowych, czy współpraca z organizacjami pozarządowymi umożliwiająca realizację wielu cennych projektów i inicjatyw, które pozwolą dotrzeć do mieszkańców powiatu oddolnie, jednocześnie integrując, edukując i wspierając lokalne społeczności.

Dziękujemy za rozmowę. Czy chciałby pan przekazać coś mieszkańcom powiatu wrocławskiego?

– Chciałbym zapewnić mieszkańców, że dokładamy wszelkich starań, aby nasz powiat rozwijał się dynamicznie. Jesteśmy otwarci na współpracę i wszelkie sugestie, które mogą przyczynić się do poprawy jakości życia w naszym regionie. Zachęcam wszystkich do aktywnego udziału w życiu społecznym i współpracy z lokalnymi samorządami.