wtorek, 25 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Pracowita wiosna

Rozmowa z WALDEMAREM SZCZYKUTOWICZEM, wicestarostą powiatu wrocławskiego

Panie wicestarosto, za oknem wiosna, a wraz z wiosną budzi się zapał do pracy i zapewne chęć do realizacji nowych projektów. Co nowego słychać w powiecie wrocławskim, na przykład na drogach powiatowych?

– Na szczęście łagodna zima oszczędziła nam większej pracy związanej z zimowym utrzymaniem dróg. Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwalają na rozpoczęcie prac związanych z uruchomieniem inwestycji drogowych. Już za chwilę będzie przygotowywany przetarg na przebudowę drogi powiatowej w Nadolicach Małych (gmina Czernica), który jest współfinansowany ze środków zewnętrznych, tzw. schetynówek. Ponadto z udziałem środków zewnętrznych remontowane będą drogi na terenie gminy Siechnice, po których odbywała się obsługa budowy drogi wojewódzkiej – Wschodniej Obwodnicy Wrocławia – Bielany – Łany – Długołęka – środki na ten cel w formie dotacji przekaże powiatowi województwo dolnośląskie. Trwają także prace konsultacyjne z władzami gmin powiatu wrocławskiego związane z zapowiadanym już „Programem budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego”. W programie będą określone zasady współpracy pomiędzy powiatem i gminami przy realizacji kluczowych projektów związanych z tego rodzaju inwestycjami.

Poza inwestycjami drogowymi powiat realizuje również wiele projektów adresowanych bezpośrednio do mieszkańców powiatu, również tych najmłodszych.

– Właśnie ruszyła czwarta już edycja konkursu „Przyroda wokół nas” organizowanego wspólnie przez powiat wrocławski i Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych. Konkurs adresowany jest do uczniów piątych klas szkół podstawowych z terenu powiatu wrocławskiego. W dotychczasowych dwóch edycjach konkursu udział wzięło łącznie ponad 2800 uczniów z terenu powiatu. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem szkół, dlatego również i w tym roku liczymy na podobną – równie wysoką jak dotychczas – frekwencję.

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszą się również warsztaty ekologiczne, organizowane na terenie Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie, również we współpracy z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych.

– Rzeczywiście, zainteresowanie warsztatami z roku na rok jest coraz większe. Atrakcyjny program warsztatów, w którym edukacja ekologiczna przeplata się z zabawą, bardzo przypadł do gustu zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Poprzez ten projekt oferujemy nietypowe lekcje przyrody w atrakcyjnym otoczeniu Zalewu Mietkowskiego i Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”. Na tym zapewne polega atrakcyjność i innowacyjny charakter tego projektu.

Wiosna zachęca do wypoczynku na łonie natury. Poza Zalewem Mietkowskim, w powiecie wrocławskim jest jeszcze zapewne wiele ciekawych miejsc wartych odwiedzenia.

– Oferta powiatu i gmin w tym zakresie jest naprawdę bardzo szeroka i atrakcyjna. Ostatnio prezentowaliśmy ją na Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu. Odwiedzający targi interesowali się w szczególności trasami rowerowymi w powiecie, wspomnianą już ofertą Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji w Borzygniewie, a także innymi miejscami, które warto odwiedzić na przykład podczas weekendu. Na targach promowaliśmy także ofertę zagranicznych partnerów powiatu – Departamentu Górnego Renu we Francji i powiatu Borken w Niemczech.

Skoro o partnerach zagranicznych mowa, to jakie projekty będą realizowane w tym roku w ramach współpracy partnerskiej?

– W tym roku chcemy zaprosić naszych partnerów zagranicznych do współpracy przy organizacji drugiej edycji Forum Inwestycyjnego Powiatu Wrocławskiego. Ponadto delegacja powiatu, złożona z przedstawicieli szkół, artystów i lokalnych stowarzyszeń, już po raz kolejny będzie uczestniczyć w Kiermaszu Bożonarodzeniowym we Francji.

Dziękuję za rozmowę!

(TS)