sobota, 25 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Praca przynosząca owoce

Rozmowa ze starostą wrocławskim Romanem Potockim

Kończy się niebawem trzeci kwartał tego roku…

– …i bez przesady mogę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tych kilku miesięcy, które były dla Powiatu Wrocławskiego okresem bardzo owocnym. Był to niewątpliwie czas ciężkiej pracy, która pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców na terenie powiatu wrocławskiego. Chcę podkreślić, że tegoroczny budżet powiatu jest rekordowy. Wynosi bowiem około 129 mln zł i jest większy o prawie 18 mln zł od budżetu ubiegłorocznego. Oczywiście na wielkość tego budżetu niebagatelny wpływ ma wysokość dotacji unijnej otrzymanej przez Powiat Wrocławski, a jest to teraz około 36 mln zł i to również kwota rekordowa.

Co teraz się dzieje w sferze pozyskiwania przez was zewnętrznych środków finansowych?

– Złożyliśmy kolejne wnioski i czekamy teraz na ich rozpatrzenie. Oczywiście, wielkość budżetu i pozyskane granty unijne związane są z większą pracą i wysiłkiem skierowanym na realizację zadań. Krótko mówiąc, dużo pieniędzy to dużo pracy.

Które realizowane przez Powiat Wrocławski projekty są najważniejsze?

– Ważne są wszystkie, ale jednym z priorytetów jest duży projekt drogowy TEN-T, dotyczący przebudowy drogi Kąty Wrocławskie – Mietków (zjazd z autostrady A4 w kierunku Kątów Wrocławskich i Mietkowa – przyp. autora). Inwestycja ta będzie trwała dwa lata i w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymamy prawie 16 mln zł dotacji. Stanowi to 85 proc. kwalifikowanych kosztów tego zadania. Powiat Wrocławski dołoży prawie 3 mln zł wkładu własnego. Kolejnym ważnym zadaniem jest partnerski projekt e-Urząd, wspólnie realizowany przez Powiat Wrocławski i osiem naszych gmin – z wyjątkiem Sobótki. Chcę podkreślić, że początkowo projekt ten został odrzucony i wątpliwe było, czy protest złożony przez Powiat Wrocławski i odwołanie od tej negatywnej decyzji przyniesie pozytywny skutek. Na szczęście wszystko się udało, swoje racje udowodniliśmy, zadanie jest realizowane, a całkowity koszt projektu wyniesie prawie 11,5 mln zł.

Co zostanie przeprowadzone?

– W ramach projektu e-Urząd zostaną wdrożone m.in. e-usługi, czyli możliwe będzie przesyłanie przez mieszkańców plików i dokumentów drogą elektroniczną. Projekt zapewni mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz innym zainteresowanym podmiotom dostępność do nowych jakościowo usług publicznych. Ponadto w ramach tego programu będziemy mogli przeprowadzać szkolenia naszych pracowników oraz pracowników gmin partnerskich.

A co z drogami?

– W bieżącym roku zrealizowaliśmy i nadal będziemy realizować bardzo wiele zadań drogowych, które są podzielone na kilka działów. Jednym z nich jest projekt „Bezpieczna droga”, którym często się chwalimy. Jest to bowiem nasz pomysł, trwający już od trzech lat, polegający na wspólnej budowie chodników przy drogach powiatowych. Każdej z dziewięciu gmin powiatu wrocławskiego przyznawana jest kwota 300 tys. zł jako dofinansowanie połowy wartości inwestycji i w ramach tego montażu finansowego wspólnie realizowane jest zadanie. Budujemy także drogi w ramach tzw. schetynówek.

Przyszedł czas na Święto Plonów…

– …i w sierpniu w większości gmin powiat u wrocławskiego organizowane były uroczystości dożynkowe. To coroczne podziękowania rolnikom za ich niełatwą pracę i plony, wspaniałe spotkania z tradycją, obrzędami przekazywanymi z dziada pradziada, lokalnymi wyrobami kulinarnymi i czas kulturalnej zabawy.

Rozmawiał Sławomir Grymin