czwartek, 18 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Powiat Wrocławski wspiera swoich mieszkańców

Powiat wrocławski jest miejscem niezwykłym, w którym przeplatają się bogata przeszłość historyczna, piękno natury, a przy tym dobrze rozwijająca się gospodarka. Nieodłącznym elementem komfortu zamieszkania jest także wsparcie dla naszych mieszkańców zarówno w obszarze pomocy społecznej i wsparcia rodziny, jak również realizowane projekty o charakterze społecznym, adresowane do konkretnych grup odbiorców, oraz projekty w zakresie promocji i ochrony zdrowia, których przykładem jest program „Powiat Wrocławski promuje e-zdrowie”. Tym razem zdalne wsparcie oferowane jest młodszym mieszkańcom powiatu wrocławskiego w ramach programu pilotażowego pn.: „Powiat Wrocławski promuje e-zdrowie – zdalne wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży”.

W ramach programu finansowanego z budżetu Powiatu Wrocławskiego dzieci i młodzież w wieku szkolnym borykający się z sytuacjami kryzysowymi, m.in. utrzymującym się spadkiem nastroju, alienacją, niską samooceną, bezsennością, lękami, depresją, myślami samobójczymi i innymi problemami natury psychologicznej, otrzymają bezpłatną i profesjonalną pomoc ze strony specjalistów: psychologa, suicydologa (specjalista od badania i zapobiegania samobójstwom) oraz dietetyka. Tym samym działania te mają na celu troskę o zdrowie psychiczne dzieci oraz młodych ludzi zbliżających się lub wkraczających w dorosłość. Jednym z założeń projektu jest także poprawa dostępności do otrzymania pomocy bez wychodzenia z domu, czego wyrazem ma być alternatywa w wyborze formy kontaktu ze specjalistą – mailing, telefon, kontakt przez komunikator. Od strony technicznej programem zajmuje się Fundacja „Na przekór przeciwnościom”, która podobny projekt przeprowadziła już w województwie zachodniopomorskim. Rejestracja odbywa się poprzez adres: liniaspecjalna@powiatwroclawski.pl i stronę: www.liniaspecjalna.pl. Program trwa do 30 kwietnia 2023 roku.

W Starostwie Powiatowym we Wrocławiu odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono program, finansowany z budżetu Powiatu
Wrocławskiego, dzięki któremu dzieci i młodzież w wieku szkolnym borykający się z sytuacjami kryzysowymi otrzymają bezpłatną i profesjonalną pomoc

Tę niezwykle ważną inicjatywę wspiera także Roman Lachowolski, o pseudonimie scenicznym Roman Bosski – raper, wydawca, producent oraz działacz społeczny, a także żołnierz „terytorialsów”, który poprzez działania fundacji „Drużyna Mistrzów Sport Muzyka Pasja” propaguje wśród młodzieży sport, wartości patriotyczne oraz rozwój poprzez pasję i ewolucję duchową.

W związku z tym, że temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży to ważny temat, który w ostatnim czasie jest często przywoływany w mediach, w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu z inicjatywy Romana Potockiego, starosty Powiatu Wrocławskiego, odbyła się konferencja prasowa z udziałem Jacka Pawłowskiego – prezesa Fundacji „Na przekór przeciwnościom”, pułkownika Artura Barańskiego – dowódcy 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, oraz władz Powiatu Wrocławskiego: wicestarosty Andrzeja Szawana, Wiesława Zająca – urzędującego członka Zarządu Powiatu Wrocławskiego, oraz Romana Lachowolskiego.

Roman Bosski spotkał się również z młodzieżą w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach, gdzie podczas spotkania wszedł w dialog z młodym pokoleniem i w fantastyczny, świadomy sposób zachęcał do rozwoju osobistego, inspirując i przeciwdziałając destruktywnym postawom życiowym. Raper jak nikt inny potrafi dotrzeć do młodych ludzi, młodzieżowym językiem obrazuje poważne problemy i rozwiązania, pokazuje, że z każdej sytuacji jest inne, lepsze wyjście, a może nim być pasja, np. sport, czy też muzyka, którą on sam tworzy.

Roman Bosski podczas spotkania z młodzieżą w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach
zachęcał do rozwoju osobistego, inspirując i przeciwdziałając destruktywnym postawom życiowym

Ponadto Powiat Wrocławski wspólnie z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej wystartował z programem całodobowej opieki wytchnieniowej, która kierowana jest do rodzin oraz opiekunów osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy mieszkają na terenie powiatu wrocławskiego. Z pomocy tej natomiast nie będą mogły skorzystać osoby z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają specjalistycznego sprzętu medycznego oraz leczenia.

– Mieszkanie wytchnieniowe oferuje przerwę regeneracyjną dla osób, które opiekują się osobą z niepełnosprawnością przez 365 dni w roku. Dzięki takiemu rozwiązaniu rodziny będą mogły skorzystać z odpoczynku, zebrać siły, by znów móc zająć się tymi, których kochają, a wolny czas przeznaczyć na zaspokojenie własnych potrzeb i spraw – mówi Roman Potocki, starosta Powiatu Wrocławskiego.

Do dyspozycji podopiecznych są dwa pokoje 2-osobowe, wyposażone w łazienki przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami oraz telewizory. Maksymalny okres pobytu w ciągu roku w mieszkaniu wytchnieniowym to 21 dni, okres ten może być podzielony na mniejsze części (minimalny – 3 dni).

Ośrodek Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach ma już wieloletnie doświadczenie w opiece nad osobami z niepełnosprawnościami – Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Dom Opieki. W ubiegłym roku realizowano również zadania z opieki wytchnieniowej. W jej ramach podopieczni mają zapewnioną opiekę pielęgniarek, opiekunek, całodobowe wyżywienie i środki, które są niezbędne do codziennego życia oraz utrzymania higieny tych osób. Dodatkową formą wsparcia, które zapewnia ośrodek, jest też wsparcie psychologiczne, w tym możliwość skorzystania z rozmów oraz zajęć indywidualnych lub grupowych z psychologiem.

W Ośrodku Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach już w ubiegłym roku realizowano
zadania z opieki wytchnieniowej

Ponadto na terenie powiatu wrocławskiego prowadzi działalność Filia Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, która funkcjonuje w Dobroszowie Oleśnickim w gminie Długołęka przy ul. Portugalskiej 2 i przeznaczona jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Więcej informacji dotyczących pomocy w ramach opieki wytchnieniowej uzyskać można w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131 lub pod numerem telefonu 71 722 18 60.