niedziela, 28 listopadaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Powiat wrocławski w czasach pandemii

Epidemia koronawirusa COVID-19 w znacznym stopniu dotknęła powiatu wrocławskiego. Według danych z 21 maja zakażone były na terenie powiatu 103 osoby, podczas gdy na całym Dolnym Śląsku liczba ta wynosiła około 2300, a we Wrocławiu 482. Ponadto w tym samym czasie na kwarantannie rządowej w powiecie wrocławskim przebywały 303 osoby, a na kwarantannie sanepidu – 120 osób.

Samorządy wspomagają walkę z koronawirusem na wielu płaszczyznach. Nie tylko wyposażają służby w niezbędne środki ochrony osobistej, ale również wspierają finansowo biały personel. Choć Powiat Wrocławski nie prowadzi nadzoru nad żadnym szpitalem, nie stanęło to na przeszkodzie, aby przekazać środki finansowe na pomoc dla medyków. Sam tylko Powiat Wrocławski na ten cel przekazał 200 tysięcy złotych. W tego typu pomoc włączyły się również gminy powiatu wrocławskiego, zasilając biały personel kwotą prawie pół miliona złotych. W sumie samorządy z terenu powiatu wrocławskiego przekazały na walkę z koronawirusem około 680 tysięcy złotych.

Wspólne działania samorządów

Głównym problemem wszystkich władz w ostatnich miesiącach jest pandemia koronawirusa, a co się z tym wiąże – ochrona zdrowia i życia mieszkańców. Pojawienie się wirusa stało się przyczyną także wielu innych trudności. Nie inaczej jest w przypadku dolnośląskich samorządowców, którzy – aby móc połączyć siły i skoncentrować się na wspólnym działaniu i rozwiązywaniu problemów – wykorzystują np. nowe technologie i możliwości wideokonferencji. Właśnie w ten sposób wójtowie i burmistrzowie oraz starosta co tydzień omawiają bieżące problemy powiatu. Na spotkaniach poruszane są kwestie wsparcia dla przedsiębiorców oraz służby zdrowia, ale także sytuacja finansowa samorządów.

Jak zaznacza Roman Potocki, starosta wrocławski: – Zawsze z wójtami i burmistrzami rozmawiamy o problemach powiatu i gmin powiatu wrocławskiego. Na wideokonferencji z panem marszałkiem Cezarym Przybylskim rozmawialiśmy trochę szerzej, w kontekście bezrobocia na terenie Dolnego Śląska.

Ponieważ starosta Roman Potocki pełni także funkcję przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego, współpraca samorządowa odbywa się też na poziomie poszczególnych powiatów. W ramach cyklicznych spotkań konwentu dolnośląskich starostów poruszane są tematy m.in. wykonywanych testów na koronawirusa i sytuacji w szpitalach na Dolnym Śląsku.

– Głównym tematem pierwszego spotkania online było przekazywanie rzetelnej wiedzy mieszkańcom poszczególnych powiatów, bo po raz kolejny wrócił temat różnicy między liczbą zakażonych, którą publikuje pan wojewoda, a liczbą w poszczególnych powiatach – wyjaśniał starosta Roman Potocki. – Takie spotkania w ramach Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego odbywają się teraz cyklicznie, raz w tygodniu. Mimo trudnych warunków już trzykrotnie zorganizowano także zdalne sesje Rady Powiatu Wrocławskiego. Posiedzenia 24 kwietnia i 18 maja, w tym uroczysta sesja poświęcona 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, odbywały się w formie wideokonferencji z radnymi. Obrady tradycyjnie otwierane są przez przewodniczącego Rady Piotra Chmurzyńskiego w sali sesyjnej, natomiast pozostali radni korzystają ze sprzętu i programu umożliwiającego uczestnictwo w zdalnych posiedzeniach.

W trakcie posiedzeń starosta Roman Potocki przekazuje radnym sprawozdania z wydarzeń i inwestycji, jakie mają miejsce w okresie międzysesyjnym. Ponadto szczegółowo omawia bieżącą działalność zarządu i Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z pandemią COVID-19 oraz prezentuje aktualne dane dotyczące liczby osób objętych kwarantanną oraz chorych na terenie powiatu wrocławskiego.

Radni jednak nie ograniczają się wyłącznie do aktualnych wydarzeń. Administracja publiczna musi działać wbrew pandemii, dlatego też w porządku obrad miejsce mają także tradycyjnie punkty dotyczące np. zmian i podejmowania uchwał związanych z zadaniami realizowanymi przez Powiat Wrocławski czy w sprawie zmian w budżecie.

Konieczne zmiany

Pandemia koronawirusa wpłynęła również na zmianę planów dotyczących tegorocznych spotkań z partnerami zagranicznymi powiatu wrocławskiego – departamentem Górnego Renu we Francji oraz powiatem Borken w Niemczech. Z uwagi na zamknięcie granic i wzmożone obostrzenia sanitarne dotyczące zgrupowań, spotkania zaplanowane na maj i czerwiec zostały odwołane i odbędą się w późniejszych terminach.

Stan przygotowań do wizyty partnerskiej był szczególnie zaawansowany w przypadku współpracy z powiatem Borken. Z uwagi na przypadający w tym roku jubileusz 20-lecia współpracy polsko-niemieckiej, spotkanie miało przebiegać w szczególnie doniosłej i uroczystej oprawie. Zaplanowano organizację konferencji podsumowującej dotychczasowy dorobek współpracy z udziałem władz partnerskich samorządów oraz zaproszonych gości. Odwołanie konferencji w żadnym stopniu nie wpłynęło jednak na osłabienie relacji pomiędzy obydwoma samorządami, co potwierdzili w rozmowie starosta powiatu Borken Kai Zwicker oraz starosta powiatu wrocławskiego Roman Potocki podczas ostatniej wideokonferencji zorganizowanej 15 maja.

Zarząd Powiatu Wrocławskiego nieustannie wspiera również jednostki oraz służby odpowiedzialne za walkę z pandemią koronawirusa na terenie powiatu. Pod koniec kwietnia starosta Roman Potocki przekazał materiały i środki dezynfekujące jednostkom powiatowym oraz policjantom. Zestaw masek z filtrem FFP3 otrzymała Komenda Miejska Policji dla funkcjonariuszy patrolujących powiat wrocławski. Kolejną jednostką, której przekazano zestawy masek i płynów do dezynfekcji było Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich. Wsparte zostały również Powiatowy Urząd Pracy oraz zawodowa piecza zastępcza.

Ponadto 28 kwietnia odbyło się przekazanie maseczek ochronnych i płynów do dezynfekcji sfinansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Maseczki na ręce starosty Romana Potockiego, członka zarządu Wiesława Zająca i przewodniczącego Rady Powiatu Wrocławskiego Piotra Chmurzyńskiego przekazał wicemarszałek województwa dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski. Maseczki zostały rozdysponowane w powiecie wrocławskim pomiędzy najbardziej potrzebujących seniorów za pośrednictwem organizacji, które zrzeszają osoby starsze.

Wsparcie zdalnego nauczania

Powiat angażuje się również w pomoc szkołom i placówkom oświatowym, które musiały przejść na tryb nauczania zdalnego. Złożono wniosek o przyznanie grantu na maksymalną dla powiatu kwotę 60 tysięcy złotych. Mając na względzie dobro uczniów, Zarząd Powiatu Wrocławskiego podjął decyzję o zakupie sprzętu jeszcze przed uzyskaniem dofinansowania, dzięki czemu zakupione komputery szybko dostarczono do siedziby starostwa.

– Podjęte przez nas działania to efekt diagnozy potrzeb szkół – mówi Roman Potocki. – Cieszę się, że w taki sposób możemy wesprzeć uczniów, a z nimi ich rodziców, w trudnej sytuacji spowodowanej epidemią. Ze sprzętu skorzystają uczniowie, którzy naprawdę go potrzebują. Po zakończeniu realizacji zdalnej nauki laptopy będą wykorzystywane zgodnie z potrzebami szkół powiatowych, w tym m.in. w pracowniach informatycznych.

Poza sprzętem pozyskanym w ramach projektu, do uczniów trafiło już wcześniej 31 laptopów i tabletów użyczonych na czas realizacji kształcenia na odległość, by mogli bez przeszkód kontynuować naukę. Sprzęt trafił również do 18 nauczycieli.

Etapowy powrót do standardowego działania

Długi weekend majowy był czasem poprzedzającym stopniowe odmrażanie gospodarki w Polsce. Powiat Wrocławski także podjął decyzję o etapowym powrocie do standardowego funkcjonowania. We wrocławskim starostwie umożliwiono składanie wniosków do poszczególnych wydziałów poprzez składanie dokumentów do specjalnie przygotowanych pojemników. Przywrócono również bezpośrednią obsługę klienta w obleganym zazwyczaj przez petentów Wydziale Komunikacji.

Trzeba jednak nadal stosować rygory sanitarne. Klienci oczekują w kolejkach przed wejściem do urzędu i są wywoływani przez pracowników wydziału. Przed wejściem do urzędu należy zdezynfekować dłonie, każdemu klientowi mierzona jest temperatura ciała. Do Wydziału Komunikacji wpuszczane są wyłącznie osoby zdrowe. Gotowe dokumenty (np. po rejestracji pojazdu) można odebrać poprzez operatora pocztowego lub podczas dyżurów pracowników Wydziału Komunikacji w gminie, które nadzorowane są przez Andrzeja Szawana, wicestarostę powiatu wrocławskiego. Dyżury tego typu związane są z uruchomieniem mobilnych punktów Wydziału Komunikacji – niemal codziennie w innej gminie pracownicy starostwa obsługują mieszkańców, którzy z różnych powodów nie mogę dotrzeć do urzędu, aby załatwić swoje sprawy.

– Muszę przyznać, że pomysł z wyjazdowymi punktami obsługi sprawdził się w stu procentach – powiedział Roman Potocki, starosta wrocławski.

Oprac. na podstawie: www.powiatwroclawski.pl

(TS)