wtorek, 23 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Powiat wrocławski promuje zdrowie

Powiat Wrocławski realizuje szereg prozdrowotnych i prospołecznych działań mających na celu wsparcie mieszkańców powiatu w dbaniu o dobrostan fizyczny i psychiczny. Wiele z pilotaży spotkało się ze znakomitym odbiorem, dlatego Zarząd Powiatu podjął decyzję o kontynuacji projektów, jak również podjął zupełnie nowe działania, także przy współudziale organizacji pozarządowych.

Powiat Wrocławski promuje e-zdrowie

Flagowym projektem Powiatu Wrocławskiego stał się program pn.: „Powiat Wrocławski promuje e-zdrowie”, który postawił na wykorzystanie nowych technologii w celu polepszenia stanu zdrowia swoich mieszańców. Po ogromnym zainteresowaniu, jakim cieszył się przeprowadzony w 2022 r. pilotaż skierowany do przyszłych mam – „bezpłatne domowe KTG”, monitorujący kondycję płodu w trzecim trymestrze ciąży, Zarząd Powiatu Wrocławskiego zdecydował o jego kontynuacji do końca grudnia 2023 r. Program zakłada: wypożyczenie przenośnego aparatu KTG dla kobiet od 37. tygodnia ciąży; analizę i interpretację (opis) zarejestrowanego zapisu usługi KTG wykonanego w warunkach domowych przy użyciu ww. aparatu KTG i przesłanie zdalnie do całodobowego Centrum Monitoringu Położniczego przez 7 dni w tygodniu, w tym również w dni świąteczne. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości wyników badania, wykonanego całodobowo, kobieta jest o tym niezwłocznie informowana telefonicznie przez pracownika Centrum Monitoringu Położniczego.

Kolejny pilotażem, który zakończył się sukcesem i będzie kontynuowany, jest program „Powiat Wrocławski promuje e-zdrowie: profilaktyka uzależnień, promocja aktywności fizycznej i zdrowia psychicznego”. Celem zadania było ograniczenie e-uzależnień wśród uczniów, wynikających z nadużywania telefonu/internetu, które skutkować mogą brakiem aktywności fizycznej, nadwagą i otyłością oraz zaburzeniami psychicznymi. Podczas spotkań, na których wystąpił Roman Lachowolski pseud. Roman Bosski (mówca motywacyjny, działacz społeczny, twórca warsztatów profilaktycznych przeciwko uzależnieniom) wraz z dietetykiem Aleksandrem Włodarczykiem, poruszyli zagadnienia dotyczące kształtowania zachowań prozdrowotnych, przeciwdziałania uzależnieniom, promocji zdrowego żywienia, aktywności fizycznej, dobrostanu psychicznego oraz profilaktyki nadwagi i otyłości oraz zachowań destruktywnych.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ponadto, po sukcesie pilotażu programu „Powiat Wrocławski promuje e-zdrowie – zdalne wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży”, skierowanego do młodszych mieszkańców powiatu wrocławskiego, ponownie uruchomiono platformę www.liniapsecjalna.pl. W ramach programu dzieci i młodzież do 26. roku życia, borykający się z sytuacjami kryzysowymi, otrzymają bezpłatną i profesjonalną pomoc ze strony specjalistów: psychologa, suicydologa oraz dietetyka. Działania te mają na celu troskę o zdrowie psychiczne dzieci oraz młodych ludzi zbliżających się lub wkraczających w dorosłość. Kolejna organizacja w ramach zadania „Moja Wewnętrzna Dobra Łąka – cykl warsztatów terapeutyczno-rozwojowych dla osób dorosłych” zapraszała osoby dorosłe sprawujące opiekę nad dziećmi w każdym wieku na cykl warsztatów terapeutyczno-rozwojowych o charakterze wspierającym. Ponadto w IV kwartale br. realizowany będzie projekt „Młody Duch, Dojrzała Psychika: warsztaty psychologiczne dla młodych dorosłych mieszkańców powiatu wrocławskiego”. Projekt skierowany jest do osób kończących edukację w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Wrocławskiego oraz ich rodziców i opiekunów, którzy otrzymają specjalistyczne wsparcie psychologiczne w formie warsztatów i konsultacji indywidualnych on-line.

W ramach zadania pn.: „W ogrodzie odrodzenia – działania wspierające zdrowie psychiczne dorosłych z zastosowaniem technologii VR” oferowany był cykl seansów dla mieszkańców powiatu wrocławskiego przeżywających trudności emocjonalne i psychospołeczne z zastosowaniem innowacyjnego urządzenia VR Tier One „Ogród Odrodzenia” (wirtualna rzeczywistość).

Program Polityki Zdrowotnej

Kolejnym elementem polityki zdrowotnej Powiatu Wrocławskiego są trzy specjalistyczne programy. Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) na lata 2023-2025 dla mieszkańców powiatu wrocławskiego skierowany do wszystkich mieszkańców powiatu wrocławskiego zakłada konsultacje lekarskie, diagnostykę rozszerzoną i specjalistyczne konsultacje lekarskie dla osób ukłutych przez kleszcze, z objawami mogącymi wskazywać na podejrzenie boreliozy oraz szkolenia edukacyjne i profilaktyczne dla personelu medycznego i ogółu mieszkańców. Program startuje 2 października, realizatorem programu w 2023 r. jest NZOZ Twój Lekarz Sp. z o.o. Szczegóły dostępne będą na stronach www.twojlekarz.net oraz www.powiatwroclawski.pl.

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców powiatu wrocławskiego na lata 2023-2025 adresowany jest do mieszkańców powiatu wrocławskiego od 40. do 65. roku życia. W jego ramach przewidziane są: szkolenia dla personelu medycznego, działania informacyjno-edukacyjne, szkolenia w zakładach pracy, gdzie pracownicy narażeni są na pyły/gazy drażniące, oddziałujące na układ oddechowy, narządy głowy/szyi. Realizatorem programu w 2023 r. jest Cogito. Wkrótce na stronach www.cogitozdrowie.pl i www.powiatwroclawski.pl pojawią się szczegóły dotyczące rozpoczęcia projektu.

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii na lata 2023-2025. Grupa, do której kierowane są działania w ramach programu to uczniowie szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie powiatu wrocławskiego. Oferowane wsparcie: poradnictwo lekarskie, psychologiczne, dietetyczne oraz edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży – kształtowanie właściwych postaw i zachowań, ograniczanie występowania czynników ryzyka, pomoc w zwalczaniu już występujących symptomów predysponujących do pojawienia się w dorosłym życiu chorób układu sercowo-naczyniowego. Realizatorem programu w 2023 r. jest NZOZ Twój Lekarz Sp. z o.o. Wkrótce na stronach www.twojlekarz.net i www.powiatwroclawski.pl pojawią się szczegóły dotyczące rozpoczęcia projektu.