poniedziałek, 17 styczniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Powiat najlepiej zarządzany w kraju

Rozmowa z ROMANEM POTOCKIM, starostą powiatu wrocławskiego

Można już chyba podsumować mijający rok 2021… Jaki on był pana zdaniem dla Powiatu Wrocławskiego?

Roman Potocki
Roman Potocki

– Dużym wyzwaniem dla mnie, dla Zarządu Powiatu, a także dla Rady Powiatu Wrocławskiego oraz pracowników naszego starostwa jest niewątpliwie rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Warto też przypomnieć, że wtedy, gdy przed wielu laty budowaliśmy obecną siedzibę, teren powiatu wrocławskiego zamieszkiwało około 100 tys. osób. Dzisiaj – zgodnie z wszelkimi danymi – mamy 230 tys. mieszkańców, a wielu z nich nie jest zameldowanych w naszym powiecie, co zresztą wynika z różnych przyczyn. W związku z tym dzisiaj liczba spraw załatwianych dla naszych mieszkańców przez pracowników Starostwa Powiatowego we Wrocławiu jest półtora raza większa niż przed kilkoma laty. Wydaje się oczywiste, że aby obsłużyć sprawnie petentów, musimy zwiększyć liczbę pracowników starostwa, którym należy zagwarantować odpowiednie warunki pracy. Dlatego też zaszła potrzeba rozbudowy naszej siedziby i tu warto podkreślić – używając kolokwializmu – że budynek rośnie jak na drożdżach i dzisiaj sięga już drugiego piętra.

Kiedy budowa zostanie ukończona?

– Termin ukończenia tej inwestycji zaplanowano na czerwiec-lipiec 2022, a zadanie to będzie kosztować nas około 27 mln zł. Na to przedsięwzięcie 23 mln zł zaplanowaliśmy w budżecie Powiatu Wrocławskiego, a 3 mln zł otrzymaliśmy z dotacji. Warto też podkreślić, iż jesteśmy już po wielu rozmowach z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, bowiem powstanie obiekt w pełni ekologiczny i liczymy na to, że około 10 mln zł otrzymamy właśnie z NFOŚiGW. Możemy też otrzymać nisko oprocentowany kredyt, ale na razie o tym rozwiązaniu nie myślimy, ponieważ – prawdę mówiąc – jestem przeciwnikiem brania na siebie takich zobowiązań finansowych. Chcę podkreślić, że rozbudowa siedziby starostwa znacznie poprawi obsługę mieszkańców powiatu wrocławskiego – szczególnie w wydziałach komunikacji, budownictwa, ochrony środowiska, które są naszymi wydziałami newralgicznymi pod względem liczby odwiedzin ich przez petentów i co za tym idzie – liczby załatwianych spraw.

Od lat drogi są waszym inwestycyjnym oczkiem w głowie…

– …i są bardzo ważną sferą naszej działalności. Warto wiedzieć, że na terenie powiatu wrocławskiego mamy prawie 600 kilometrów dróg, o które naprawdę mocno dbamy. Niejednokrotnie mówiłem już o naszym autorskim programie budowy chodników „Bezpieczna droga”, który realizujemy wraz z gminami naszego powiatu, dzieląc się po połowie kosztami tych inwestycji.

W tym roku z dużym powodzeniem Powiat Wrocławski pozyskiwał niebagatelne środki zewnętrzne.

– Rzeczywiście udawało nam się pozyskiwać niemałe zewnętrzne fundusze z budżetu państwa, i to z różnych programów. Otrzymaliśmy m.in. środki finansowe na przebudowę mostu w Chrząstawie w gminie Czernica, a to ważne zadanie czekało na swoją kolej od wielu lat. Cieszy nas zatem bardzo to, że udało nam się pozyskać te zewnętrzne fundusze, które składają się na ponad 50 proc. wartości tego przedsięwzięcia.

A co z programem Polski Ład?

– Zgodnie z procedurą złożyliśmy do Polskiego Ładu trzy wnioski na cztery drogi, a jest to możliwe, gdyż w jednym z tych wniosków połączyliśmy dwie inwestycje. Nasza dotacja wyniosła 16 150 000 zł. Chcę również zaznaczyć, że wiele samorządów narzeka na straty finansowe wynikające z Polskiego Ładu, ale Powiat Wrocławski jest w tym względzie na plusie. Dzisiaj według wyliczeń nasze straty wynikające ze zmian w ustawie o finansach publicznych wynoszą mniej więcej od sześciu do ośmiu milionów złotych, a dostaliśmy ponad 16 mln zł. Niebawem też będziemy przystępować do drugiej transzy Polskiego Ładu, składając wnioski o dotacje na realizację kolejnych inwestycji drogowych.

Na co jeszcze kładziecie nacisk?

– Na edukację, pomoc społeczną oraz organizację różnego typu wydarzeń na terenie powiatu. W naszych szkołach rozwijamy kolejne kierunki kształcenia oraz bazę edukacyjną. W największej naszej szkole – w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach – uczy się prawie 470 uczniów. Bardzo dobrze oceniane są działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich, które od tego roku nosi imię Jana Pawła II. Koniecznie należy też wspomnieć o naszych akcjach medycznych pn. „Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim”, które cieszą się niegasnącym zainteresowaniem mieszkańców. W roku 2021 zorganizowaliśmy trzy „białe niedziele”, w trzech kolejnych gminach, podczas których można było nieodpłatnie zbadać się pod względem kardiologicznym, wykonać badania gęstości kości, spirometrię, badania znamion, skorzystać z usług optometrysty i wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ponadto wróciliśmy do umów dotyczących współpracy z wrocławskimi wyższymi uczelniami. Do tej pory Powiat Wrocławski podpisał siedem umów z uczelniami. Niedawno grupa naszych partnerów powiększyła się jeszcze o Uniwersytet Medyczny i Wyższą Szkołę Handlową. W tym roku udało nam się także zorganizować pierwszą dużą konferencję dla seniorów z terenu powiatu wrocławskiego. Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich wypełniło się delegatami-seniorami z każdej z dziewięciu gmin wchodzących w skład powiatu. Podczas konferencji podjęto decyzję o stworzeniu Powiatowej Rady Seniorów, która stanowiłaby ciało doradcze, pomocne staroście i Zarządowi Powiatu w rozwiązywaniu problemów, z którymi borykają się seniorzy. Warto także wspomnieć o Radzie Biznesu Powiatu Wrocławskiego działającej od kilku lat pod przewodnictwem Sławomira Hryniewicza, z którą owocnie rozwijamy współpracę, powiększając ją o kolejnych przedsiębiorców. W planach mamy też powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu Wrocławskiego, która uzupełni grono przedstawicieli różnych grup społecznych z terenu powiatu.

Podsumowując ten rok, nie sposób nie wspomnieć o sukcesach rankingowych Powiatu Wrocławskiego, który w prestiżowym Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce, przygotowanym przez Fundację Instytutu Studiów Wschodnich, po raz kolejny ulokował się na pierwszej pozycji.

– Rzeczywiście, po raz drugi zwyciężyliśmy w tym ogólnopolskim rankingu przygotowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Regionalne Izby Obrachunkowe. Uznano, że to właśnie Powiat Wrocławski jest najlepiej zarządzanym powiatem w Polsce – i jak widać nie jest to przypadek. Nasz budżet wynosi dzisiaj ok. 205 mln zł, a sądzę, że do końca tego roku może się powiększyć.

Jaki będzie przyszłoroczny budżet Powiatu Wrocławskiego?

– Niełatwo go było spiąć z powodu dużych zmian w ustawie o finansach publicznych, ale udało nam się to zrobić i w połowie listopada przekazaliśmy go do Rady Powiatu Wrocławskiego. Na 20 grudnia planujemy sesję budżetową, licząc na to, że budżet zostanie na niej uchwalony.

Rozmawiał Sławomir Grymin

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy, kieruję do Państwa płynące z serca życzenia radosnych, spokojnych, pełnych miłości i spokoju Świąt oraz pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym w nadchodzącym Nowym 2022 Roku.

Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki wraz z Zarządem