wtorek, 28 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Ósmoklasisto, zostań uczniem naszej wyjątkowej szkoły

Powiat Wrocławski oferuje ciekawą ofertę szkół ponadpodstawowych dla młodzieży kończącej szkołę podstawową – w Krzyżowicach oraz w Sobótce. Wolne miejsca czekają w liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowej szkole I stopnia.

W skład Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach wchodzą technikum, branżowa szkoła I stopnia, internat dla 140 uczniów, a od nowego roku szkolnego także liceum ogólnokształcące. Wizytówką szkoły jest bardzo dobrze rozbudowane zaplecze dydaktyczne w postaci m.in. stajni dla koni (obecnie szkoła posiada 11 koni), nowoczesnego padoku, krytej ujeżdżalni, laboratorium i gabinetu zabiegowego dla małych zwierząt, bogatego parku maszynowego, bazy hotelarsko-restauracyjnej oraz wielu innych. Do dyspozycji uczniów są nowoczesne pracownie komputerowe, przestronna sala gimnastyczna, wielofunkcyjne boisko, biblioteka oraz internat z wydzieloną strefą relaksu.

Jednym z atutów szkoły jest udział w projektach unijnych umożliwiających zdobywanie nowych kwalifikacji oraz praktyki zawodowe realizowane w ramach mobilności zagranicznych.

Praktyki te zwiększają szanse uczniów na rynku pracy, uczą współpracy i umiejętnego poruszania się po rynku międzynarodowym. Dzięki projektom w ramach programu Erasmus+ uczniowie mogli szlifować umiejętności zawodowe we Włoszech i w Hiszpanii podczas 4-tygodniowego stażu. W 2021 roku realizowane były również projekty „Krzyżowice – szkoła zawodowców” oraz „Wsparcie kształcenia zawodowego – poprawa efektów”, mające na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli.

Szkoła kształci w zawodach: technik – weterynarii, hodowca koni, logistyk, hotelarz, rolnik geodeta, architektury krajobrazu, a w branżowej szkole I stopnia w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, kierowca-mechanik, sprzedawca, fryzjer, kucharz, piekarz oraz magazynier-logistyk (zawód realizowany we współpracy z Leroy Merlin). Z początkiem września uczniowie będą mieli również możliwość kształcenia się w klasie ogólnej liceum ogólnokształcącego.

Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce położony jest w sąsiedztwie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Atutem szkoły są mało liczne klasy, co przekłada się na indywidualne podejście do ucznia. Szkoła prowadzi rekrutację do liceum ogólnokształcącego (klasa krajoznawczo-lingwistyczna) i technikum (technik informatyk).

Do sukcesu placówki oprócz dobrego przygotowania uczniów w zakresie dydaktycznym przyczynia się profesjonalna organizacja praktyk zawodowych, współpraca naukowa z wrocławskimi uczelniami – Uniwersytetem Ekonomicznym i Wyższą Szkołą Handlową oraz z Politechniką Łódzką.

Co roku magnesem przyciągającym uczniów do szkoły jest możliwość udziału w zagranicznych projektach edukacyjnych. Dzięki nim mogą stale poszerzać horyzonty myślowe, uczyć się tolerancji i poszanowania odmienności kultur oraz w praktyce rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne (w językach: angielskim, niemieckim i rosyjskim). Wśród projektów wymienić można m.in.: „Równe szanse we wspólnej Europie” – projekt realizowany na zasadach wymiany międzynarodowej młodzieży, w tym z terenu Niemiec.

– Sfera edukacyjna jest jednym z najważniejszych kierunków działań Powiatu. W ciągu ostatnich lat doposażyliśmy szkoły w nowoczesne materiały i sprzęt dydaktyczny. Niezaprzeczalnym atutem naszych szkół są niszowe kierunki nauczania, nowoczesna baza dydaktyczna oraz niepowtarzalny klimat do nauki w bezpośrednim kontakcie z naturą – podsumował starosta wrocławski Roman Potocki.

Serdecznie zapraszamy do naszych szkół!

Więcej informacji na stronach:

www.powiatwroclawski.pl

www.pzs-krzyzowice.wroc.pl

(PZS nr 1 w Krzyżowicach

tel. 71 311 84 79)

www.pzs3.pl

(PZS nr 3 w Sobótce

tel. 71 316 23 00)