piątek, 19 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Niezmiernie trudna i bardzo owocna kadencja

Niewiele już czasu do końca najdłuższej – ponad pięcioletniej – kadencji samorządowej w historii naszego kraju. Był to niezmiernie trudny okres dla samorządów, bowiem normalna praca przebiegała także w cieniu pandemii, wojny w Ukrainie i sporej inflacji, a co za tym idzie zwyżki cen w zasadzie wszystkich artykułów, w tym materiałów budowlanych i nośników energii. Z niełatwego egzaminu Powiat Wrocławski wywiązał się na szóstkę, w ciągu tych kilku lat łączna wysokość budżetów wyniosła prawie miliard złotych, zrealizowano mnóstwo zadań infrastrukturalnych m.in. na drogach i w oświacie, a także działań prospołecznych na rzecz mieszkańców powiatu wrocławskiego.

Powiat Wrocławski jest niewątpliwie perłą w koronie krajowych samorządów powiatowych. Dzięki dobremu planowaniu i konsekwentnej pracy władz Powiatu, Zarządu Powiatu, radnych i całej kadry Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, jego działalność jest doceniana przez mieszkańców powiatu i gremia zewnętrzne. Warto wiedzieć, że w jednym z prestiżowych, ogólnopolskich rankingów Powiat Wrocławski już cztery razy z rzędu został nagrodzony, jako ten, który najlepiej w kraju zarządza swymi finansami.

Nieśli bezinteresowną pomoc

– Ponad pięcioletnia kadencja była trudnym dla nas okresem, ponieważ pandemia zatrzęsła całym światem politycznym i gospodarczym, a ponieważ ten świat stanowi swoisty system naczyń połączonych, miała również wpływ na polskie samorządy, także na Powiat Wrocławski oraz gminy naszego powiatu – mówi starosta Roman Potocki. – Staraliśmy się wtedy wszystkim pomagać, w tym szpitalom i chorym – organizowaliśmy środki ochronne, maseczki i odzież dla strażaków. A później wybuchła wojna w Ukrainie i pomagaliśmy Ukraińcom, organizując m.in. jeden z pierwszych transportów, który przywiózł z terenów wojennych ok. 120 matek z dziećmi, z których część mieszka do dzisiaj w dwóch hotelach na terenie powiatu wrocławskiego. Wspieraliśmy też mieszkańców Ukrainy, współpracując z niemieckim Powiatem Borken i francuskim Departamentem Górnego Renu. Samorządy te przysyłały nam dary, które my następnie przekazywaliśmy na Ukrainę. Te doświadczenia doprowadziły do tego, że dzisiaj przymierzamy się także do trójstronnej współpracy między stroną polską, niemiecką i ukraińską.

Roman Potocki Fot. Sławomir Grymin

Czwarty raz najlepsi w kraju

Pandemia pandemią, a wojna wojną, ale Powiat Wrocławski musiał realizować zaplanowane spore budżety, i tak się właśnie działo przez całe pięć lat.

– Po raz czwarty wyróżniono nas jako najlepiej zarządzany Powiat w Polsce i bez fałszywej skromności powiem, że dobrą robotę wykonaliśmy wszyscy – Zarząd Powiatu, kadra starostwa oraz radni – uśmiecha się starosta Roman Potocki. – Trzeba także zaznaczyć, że przez wiele lat nie braliśmy żadnych kredytów i staramy się realizować zadania z własnych środków finansowych. Przez ostatnie dwa lata przeznaczyliśmy około 250 mln zł na budowę i rozbudowę dróg – także rond – i jedno z nich powstanie m.in. przy zjeździe z autostrady A4 w kierunku Małuszowa. To pięciokilometrowa droga, która przebudowana będzie w całości, a prowadzi ona do największego dolnośląskiego pracodawcy, ponieważ docelowo firma LG Baterie zatrudni osiem tysięcy osób.

Priorytetem drogi

– W ubiegłorocznym rankingu samorządowego miesięcznika „Wspólnota” Powiat Wrocławski został uznany za powiat wydający najwięcej środków finansowych na drogi, w przeliczeniu na jednego mieszkańca – informuje starosta Roman Potocki. – Bardzo dobrze układa nam się współpraca z gminami powiatu wrocławskiego – przykładem jest m.in. program Bezpieczna Droga, czyli budowa chodników przy drogach powiatowych realizowana w systemie finansowania pół na pół. Zajmujemy się także oświatą średniego szczebla, mając dwie szkoły – w Sobótce i Krzyżowicach, a w ramach pomocy społecznej prowadzimy Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich. Ponadto zamierzamy wybudować nową szkołę z salą gimnastyczną dla dzieci niepełnosprawnych, które teraz przebywają w ośrodku szkolnym w Wierzbicach prowadzonym przez siostry zakonne. Ponadto pozyskaliśmy 1,5 mln zł na przygotowanie projektu budowy Powiatowego Centrum Usług Społecznych, które dzisiaj mieści się w Kątach Wrocławskich. Podobny ośrodek zbudujemy w Siechnicach. Podpisaliśmy już umowę z burmistrzem Milanem Ušákiem, dotyczącą działki pod ten obiekt. Poza tym planujemy rozbudowę szkoły w Sobótce, która staje się za ciasna. Mamy też zamiar stworzyć system komunikacyjny, który zaspokoi potrzeby uczniów naszych średnich szkół. Corocznie przekazujemy gminom 1,5 mln zł właśnie na komunikację i corocznie słyszymy, że te fundusze są za małe. Zatem przygotujemy koncepcję, której zadaniem będzie poprawienie komunikacji i transportu publicznego.

Prawie 300 mln zł tegorocznego budżetu

– Jestto budżet rekordowy – ocenia starosta Roman Potocki – lecz nie ma w nim środków finansowych przeznaczonych na komunikację zbiorową. Jednak w marcu planujemy budżet zmodyfikować i dołożyć pieniądze właśnie na komunikację, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców powiatu. Chcę też zaznaczyć, że w tej kadencji utworzyliśmy Młodzieżową Radę Powiatu Wrocławskiego, która dobrze z nami współdziała i organizuje różnego rodzaju wydarzenia dla młodzieży – koncerty, fora, czy Festiwal Talentów Powiatu Wrocławskiego. Nie zapomnieliśmy także o naszych seniorach, tworząc Radę Seniorów Powiatu Wrocławskiego. W tej kadencji realizowaliśmy sporo programów prozdrowotnych, także Białe Niedziele organizowane już od wielu lat. W ubiegłym roku były cztery Białe Niedziele i łącznie w roku 2023 skorzystało z nich 2,5 tys. mieszkańców naszego powiatu. Ponadto realizowaliśmy programy związane z profilaktyką zdrowotną, dotyczące boreliozy, nowotworów głowy i szyi, nadciśnienia tętniczego czy wsparcia dla ciężarnych kobiet poprzez system zdalnego monitorowania płodu (KTG). Powiat nie zarządza żadnym szpitalem, dlatego przez realizację tych programów zdrowotnych chcemy wspomóc naszych mieszkańców. Zresztą we wszystkich sferach, którymi się zajmujemy, działamy tak, aby mieszkańcom powiatu wrocławskiego żyło się jak najlepiej.

S.G.