niedziela, 29 styczniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Nasz cel to coraz lepiej zaspokajać potrzeby mieszkańców

Rozmowa z Romanem Potockim, starostą wrocławskim

Jakie są najważniejsze cele władz powiatu wrocławskiego w najbliższym czasie?

– Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na konieczność dalszej dobrej i owocnej współpracy. Poprzedni Zarząd oraz Rada Powiatu Wrocławskiego były jednomyślne oraz zgodne – przy realizowaniu zadań potrafiły stanąć ponad partykularnymi interesami. Mocno w to wierzę, że także w tej kadencji będziemy w stanie tak zgodnie działać na rzecz dobra naszej małej ojczyzny. Kolejnym ważnym aspektem jest na pewno dalsze podnoszenie jakości funkcjonowania urzędu oraz dbanie o jego wizerunek. W ciągu tych kilku lat udało nam się zmienić podejście do integracji społecznej. Powiat systematycznie i skutecznie starał się nawiązywać i podtrzymywać przyjacielskie relacje z naszymi mieszkańcami poprzez działania promocyjne. Bardzo udanym przedsięwzięciem okazał się konkurs „Kulinarny Powiat Wrocławski”, który propaguje wiedzę o tradycjach kulinarnych naszego powiatu. „Kulinarny Powiat Wrocławski” to tak naprawdę już marka, bowiem z logo kulinarnym ukazały się kolejne wydania kalendarza i książki kucharskiej, odbyło się także spotkanie noworoczne z uczestnikami minionego wydarzenia, podczas którego padły zapewnienia o kolejnych edycjach imprezy. Jest również wielce prawdopodobne, że konkurs zostanie rozbudowany o nowe kategorie konkursowe, by stworzyć jeszcze większą platformę do ukazania talentów i pasji mieszkańców powiatu.

Zorganizowaliśmy ponadto akcje medyczne pn. „Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim”. Mieszkańcy mogli nieodpłatnie przebadać się pod kątem choroby niedokrwiennej serca. Te akcje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i niewątpliwie chcielibyśmy je kontynuować, starając się przy okazji o nawiązanie współpracy z wrocławskimi szpitalami, zajmującymi się diagnostyką wczesnego wykrywania nowotworów. Do tego projektu będziemy przykładać szczególną wagę, bowiem w tej dziedzinie jest jeszcze dużo do zrobienia, zwłaszcza w gminach oddalonych od Wrocławia.

Jak już wcześniej wspomniałem, chcielibyśmy zadbać o zaspokojenie innych potrzeb naszych mieszkańców, myślę tu na przykład o poprawie komfortu obsługi w urzędach. Wprawdzie kończymy duży projekt e-Urząd, ale mimo tego do poprawy jakości obsługi petentów konieczna jest rozbudowa siedziby starostwa – dobudowanie jeszcze jednego skrzydła budynku. Zdaję sobie z tego sprawę, że wspomniana inwestycja może być różnie postrzegana, ale osobiście byłbym za tym i będę przekonywał Radę oraz Zarząd Powiatu, aby opracować projekt takiej inwestycji. Gdy budowaliśmy obecną siedzibę, powiat liczył około 100 tysięcy mieszkańców. Teraz ta liczba zwiększyła się do 145 tysięcy. Nie mamy już takich warunków lokalowych, aby można było zachować dotychczasowy komfort obsługi tak szybko rosnącej liczby interesantów, nawet z pomocą wprowadzanego programu e-Urząd.

Chciałbym również przekonać Radę i Zarząd do przeprowadzenia innej inwestycji – wybudowania drogi dojazdowej prowadzącej do wykupionych przez nas terenów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, rozciągających się na obszarze 200 hektarów. Po zbudowaniu drogi dojazdowej i uzbrojeniu tego terenu ich wartość niewątpliwie wzrośnie i sprzedaż takich działek mogłaby znacznie zasilać budżet powiatu.

Na co jeszcze należałoby zwiększać wydatki budżetowe samorządu?

– Oczywiście lista jest bardzo długa. Z pewnością jednak chciałbym przekonywać organy samorządu do jeszcze większych wydatków na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Pod tym względem robimy bardzo dużo, ale konieczne są jednak dalsze inwestycje. Dotychczas, dzięki wykorzystaniu środków unijnych, prowadzone przez Powiat Wrocławski specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w Wierzbicach i Kątach Wrocławskich, gdzie uczą się dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, zostały rozbudowane i wyposażone w sale dydaktyczne i rehabilitacyjne. Dorosłym niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy niesiona jest pomoc poprzez działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Małkowicach. To jedyna placówka na terenie powiatu, która daje możliwość rehabilitacji zawodowej. Aktualnie trwają też prace nad uruchomieniem na terenie powiatu Środowiskowego Domu Samopomocy z przeznaczeniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach dobrej współpracy z lokalnym biznesem chcielibyśmy kontynuować organizację spotkań biznesowych, tworzących platformę wymiany doświadczeń i budowania współpracy, jak organizowane cyklicznie Forum Kobiet Aktywnych Powiatu Wrocławskiego. Uczestniczki takich spotkań mają – oprócz motywacji do dalszego rozwoju – możliwość nawiązania relacji prywatnych i zawodowych oraz otrzymania wsparcia na płaszczyźnie biznesowej.

Jak co roku zadbamy także o edukację najmłodszych, realizując kolejny raz wspólnie z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych projekt ekologiczny, na który składają się konkurs „Przyroda wokół nas” oraz warsztaty ekologiczne dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu powiatu wrocławskiego, podczas których w naszym Ośrodku Sportów i Rekreacji w Borzygniewie odbędą się spotkania z edukacji ekologicznej dla około tysiąca dzieci.

Powiat Wrocławski znany jest z dbałości o infrastrukturę drogową. Jakie są najbliższe plany inwestycyjne w tym zakresie?

– Jak niejednokrotnie podkreślałem, bardzo zależy nam na zapewnieniu naszym mieszkańcom poprawy warunków codziennego życia. Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy realizację przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2000D na terenie gmin Kąty Wrocławskie i Mietków, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego. Zadanie to było dofinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Całkowita wartość tego projektu wyniosła prawie 16 mln złotych. Realizacja tej inwestycji w znacznym stopniu zwiększyła komfort i bezpieczeństwo użytkowników tej drogi.

Obecnie z uwagi na trwający okres zimowy koncentrujemy się przede wszystkim na zapewnianiu przejezdności dróg powiatowych. Czas zimowy, w którym nie ma możliwości realizacji robót budowlanych w terenie, sprzyja jednak planowaniu kolejnych inwestycji. Jednym z projektów, których realizacja ma ruszyć jeszcze w bieżącym roku, jest kontynuacja zainaugurowanego w ubiegłej kadencji programu „Bezpieczna droga”. Dotychczasową współpracę z gminami w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych chcielibyśmy rozszerzyć dodatkowo o możliwość wspólnej realizacji ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych. Obecnie prowadzimy konsultacje w tym zakresie z władzami wszystkich gmin z terenu powiatu.

Ponadto, wzorem lat ubiegłych, realizowane będą kolejne inwestycje na drogach powiatowych. W tej chwili za wcześnie jeszcze na wskazanie konkretnych lokalizacji, gdyż trwają uzgodnienia w tym zakresie.

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Nasz cel to coraz lepiej zaspokajać potrzeby mieszkańców

Rozmowa z Romanem Potockim, starostą wrocławskim

Jakie są najważniejsze cele władz powiatu wrocławskiego w najbliższym czasie?

– Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na konieczność dalszej dobrej i owocnej współpracy. Poprzedni Zarząd oraz Rada Powiatu Wrocławskiego były jednomyślne oraz zgodne – przy realizowaniu zadań potrafiły stanąć ponad partykularnymi interesami. Mocno w to wierzę, że także w tej kadencji będziemy w stanie tak zgodnie działać na rzecz dobra naszej małej ojczyzny. Kolejnym ważnym aspektem jest na pewno dalsze podnoszenie jakości funkcjonowania urzędu oraz dbanie o jego wizerunek. W ciągu tych kilku lat udało nam się zmienić podejście do integracji społecznej. Powiat systematycznie i skutecznie starał się nawiązywać i podtrzymywać przyjacielskie relacje z naszymi mieszkańcami poprzez działania promocyjne. Bardzo udanym przedsięwzięciem okazał się konkurs „Kulinarny Powiat Wrocławski”, który propaguje wiedzę o tradycjach kulinarnych naszego powiatu. „Kulinarny Powiat Wrocławski” to tak naprawdę już marka, bowiem z logo kulinarnym ukazały się kolejne wydania kalendarza i książki kucharskiej, odbyło się także spotkanie noworoczne z uczestnikami minionego wydarzenia, podczas którego padły zapewnienia o kolejnych edycjach imprezy. Jest również wielce prawdopodobne, że konkurs zostanie rozbudowany o nowe kategorie konkursowe, by stworzyć jeszcze większą platformę do ukazania talentów i pasji mieszkańców powiatu.

Zorganizowaliśmy ponadto akcje medyczne pn. „Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim”. Mieszkańcy mogli nieodpłatnie przebadać się pod kątem choroby niedokrwiennej serca. Te akcje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i niewątpliwie chcielibyśmy je kontynuować, starając się przy okazji o nawiązanie współpracy z wrocławskimi szpitalami, zajmującymi się diagnostyką wczesnego wykrywania nowotworów. Do tego projektu będziemy przykładać szczególną wagę, bowiem w tej dziedzinie jest jeszcze dużo do zrobienia, zwłaszcza w gminach oddalonych od Wrocławia.

Jak już wcześniej wspomniałem, chcielibyśmy zadbać o zaspokojenie innych potrzeb naszych mieszkańców, myślę tu na przykład o poprawie komfortu obsługi w urzędach. Wprawdzie kończymy duży projekt e-Urząd, ale mimo tego do poprawy jakości obsługi petentów konieczna jest rozbudowa siedziby starostwa – dobudowanie jeszcze jednego skrzydła budynku. Zdaję sobie z tego sprawę, że wspomniana inwestycja może być różnie postrzegana, ale osobiście byłbym za tym i będę przekonywał Radę oraz Zarząd Powiatu, aby opracować projekt takiej inwestycji. Gdy budowaliśmy obecną siedzibę, powiat liczył około 100 tysięcy mieszkańców. Teraz ta liczba zwiększyła się do 145 tysięcy. Nie mamy już takich warunków lokalowych, aby można było zachować dotychczasowy komfort obsługi tak szybko rosnącej liczby interesantów, nawet z pomocą wprowadzanego programu e-Urząd.

Chciałbym również przekonać Radę i Zarząd do przeprowadzenia innej inwestycji – wybudowania drogi dojazdowej prowadzącej do wykupionych przez nas terenów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, rozciągających się na obszarze 200 hektarów. Po zbudowaniu drogi dojazdowej i uzbrojeniu tego terenu ich wartość niewątpliwie wzrośnie i sprzedaż takich działek mogłaby znacznie zasilać budżet powiatu.

Na co jeszcze należałoby zwiększać wydatki budżetowe samorządu?

– Oczywiście lista jest bardzo długa. Z pewnością jednak chciałbym przekonywać organy samorządu do jeszcze większych wydatków na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Pod tym względem robimy bardzo dużo, ale konieczne są jednak dalsze inwestycje. Dotychczas, dzięki wykorzystaniu środków unijnych, prowadzone przez Powiat Wrocławski specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w Wierzbicach i Kątach Wrocławskich, gdzie uczą się dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, zostały rozbudowane i wyposażone w sale dydaktyczne i rehabilitacyjne. Dorosłym niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy niesiona jest pomoc poprzez działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Małkowicach. To jedyna placówka na terenie powiatu, która daje możliwość rehabilitacji zawodowej. Aktualnie trwają też prace nad uruchomieniem na terenie powiatu Środowiskowego Domu Samopomocy z przeznaczeniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach dobrej współpracy z lokalnym biznesem chcielibyśmy kontynuować organizację spotkań biznesowych, tworzących platformę wymiany doświadczeń i budowania współpracy, jak organizowane cyklicznie Forum Kobiet Aktywnych Powiatu Wrocławskiego. Uczestniczki takich spotkań mają – oprócz motywacji do dalszego rozwoju – możliwość nawiązania relacji prywatnych i zawodowych oraz otrzymania wsparcia na płaszczyźnie biznesowej.

Jak co roku zadbamy także o edukację najmłodszych, realizując kolejny raz wspólnie z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych projekt ekologiczny, na który składają się konkurs „Przyroda wokół nas” oraz warsztaty ekologiczne dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu powiatu wrocławskiego, podczas których w naszym Ośrodku Sportów i Rekreacji w Borzygniewie odbędą się spotkania z edukacji ekologicznej dla około tysiąca dzieci.

Powiat Wrocławski znany jest z dbałości o infrastrukturę drogową. Jakie są najbliższe plany inwestycyjne w tym zakresie?

– Jak niejednokrotnie podkreślałem, bardzo zależy nam na zapewnieniu naszym mieszkańcom poprawy warunków codziennego życia. Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy realizację przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2000D na terenie gmin Kąty Wrocławskie i Mietków, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego. Zadanie to było dofinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Całkowita wartość tego projektu wyniosła prawie 16 mln złotych. Realizacja tej inwestycji w znacznym stopniu zwiększyła komfort i bezpieczeństwo użytkowników tej drogi.

Obecnie z uwagi na trwający okres zimowy koncentrujemy się przede wszystkim na zapewnianiu przejezdności dróg powiatowych. Czas zimowy, w którym nie ma możliwości realizacji robót budowlanych w terenie, sprzyja jednak planowaniu kolejnych inwestycji. Jednym z projektów, których realizacja ma ruszyć jeszcze w bieżącym roku, jest kontynuacja zainaugurowanego w ubiegłej kadencji programu „Bezpieczna droga”. Dotychczasową współpracę z gminami w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych chcielibyśmy rozszerzyć dodatkowo o możliwość wspólnej realizacji ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych. Obecnie prowadzimy konsultacje w tym zakresie z władzami wszystkich gmin z terenu powiatu.

Ponadto, wzorem lat ubiegłych, realizowane będą kolejne inwestycje na drogach powiatowych. W tej chwili za wcześnie jeszcze na wskazanie konkretnych lokalizacji, gdyż trwają uzgodnienia w tym zakresie.