poniedziałek, 17 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Najważniejsze – przedsięwzięcia drogowe

Rozmowa ze starostą Powiatu Wrocławskiego Włodzimierzem Chleboszem

Ci którzy sądzili, że nie ubiegając się o ponowne wójtowanie w gminie Czernica, wycofa się pan z samorządowej działalności, srogo się pomylili. Był pan już członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wójtem, a teraz został pan starostą Powiatu Wrocławskiego. Nowe wyzwanie przed panem – i jest chyba trochę inaczej niż to było w samorządach gminnym i wojewódzkim.

– To praca w kolejnym samorządzie, którego do tej pory nie znałem, i który krok po kroku zaczynam poznawać, w czym doskonale pomaga mi moje wcześniejsze doświadczenie, szczególnie z pracy w Zarządzie Województwa Dolnośląskiego. Pod względem podejmowania decyzji to była praca podobna do tej w Powiecie Wrocławskim – także związana z kolegialnym podejmowaniem decyzji.

Włodzimierz Chlebosz

Zatem doświadczenie się przydaje.

– Oczywiście! Byłem wójtem gminy Czernica prawie 10 lat i to cenne doświadczenie procentuje na obecnym stanowisku

I to gminy rozwijającej się świetnie…

– Też tak uważam, ponieważ udało nam się stworzyć w zasadzie inną gminę i dzisiaj – moim zdaniem – jest rozpędzona w bardzo dobrym kierunku rozwojowym.

Czy Powiat Wrocławski też jest dobrze rozpędzony?

– W zasadzie Powiat Wrocławski jest tak rozpędzony jak wszystkie jego dziewięć gmin, z których kilka – jeśli chodzi o rozwój, gospodarkę i wysokość budżetów – w skali kraju mieści się w zdecydowanej czołówce. W największym skrócie jest to wspaniały Powiat Wrocławski ze wspaniałymi dziewięcioma gminami.

Dopiero co rozpoczął pan swoje starostowanie. Czy podjął pan już jakieś znaczące decyzje, czy też – używając terminologii wojskowej – trwa rozpoznanie bojem.

– Jesteśmy już po pierwszym posiedzeniu Zarządu Powiatu Wrocławskiego, na którym zdecydowaliśmy o ogłoszeniu przetargu dotyczącego sprzedaży nieruchomości – gruntów wartych kilkadziesiąt milionów złotych. Później z tych funduszy będziemy zapewne finansować niektóre zadania zapisane w naszym budżecie.

Jakie są priorytety inwestycyjne w tegorocznym budżecie Powiatu Wrocławskiego?

– Najważniejsze będą przedsięwzięcia drogowe, których liczba jak zwykle jest spora, i sądzę, że tego typu zadania będą zawsze oczkiem w głowie obecnego Zarządu Powiatu Wrocławskiego. Zatem lwią część naszych budżetowych środków finansowych pochłoną nakłady przeznaczone właśnie na remonty, przebudowy i modernizacje sieci dróg powiatowych. Bardzo ważna będzie także budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych, na którą Powiat Wrocławski pozyskał dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Powstanie nowa placówka oświatowa, w nowych murach, zlokalizowana przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

W ubiegłej kadencji Powiat Wrocławski realizował sporo działań prospołecznych – także tych związanych z ochroną zdrowia mieszkańców powiatu wrocławskiego. Były to m.in. Białe Niedziele i program dla kobiet w ciąży.

– To bardzo ważna i pożyteczna inicjatywa, którą oczywiście będziemy kontynuować. Nomen omen dzisiaj planowaliśmy trzy kolejne Białe Niedziele, które zorganizujemy na przełomie sierpnia i września. Profilaktyczne akcje prozdrowotne są bardzo ważne dla ludzi i choć w powiecie wrocławskim nie mamy szpitala, to trzeba zdać sobie sprawę z tego, że szpitale leczą ludzi, którzy wcześniej najprawdopodobniej coś zbagatelizowali i nie przebadali się. Zatem profilaktyka zdrowotna jest jak najbardziej zasadna i będzie przez nas kontynuowana, i w tej materii będziemy współpracować także z wrocławskim Uniwersytetem Medycznym. Będziemy też rozważać pomysł, aby w strukturze Starostwa Powiatowego we Wrocławiu powstała komórka wydziału zdrowia.

Rozmawiał Sławomir Grymin

Zarząd Powiatu Wrocławskiego: starosta – Włodzimierz Chlebosz, wicestarosta – Marcin Korytko, urzędujący członek zarządu – Hieronim Kuryś, członek zarządu – Beata Błońska, członek zarządu – Ryszard Pacholik.