niedziela, 28 listopadaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Najlepszy powiat w Polsce

Od dobrych kilku lat Powiat Wrocławski należy do ścisłej polskiej czołówki. W tegorocznym ogólnopolskim Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego znalazł się na zaszczytnym pierwszym miejscu wśród 314 powiatów ziemskich, wyprzedzając powiaty poznański i bielski.

Roman Potocki
Roman Potocki

– Tak, nasze notowania z roku na rok są coraz lepsze – uśmiecha się starosta wrocławski Roman Potocki. – W pierwszej edycji, kiedy przed pięciu laty zainicjowano ten ranking, zajęliśmy siódmą lokatę. W roku ubiegłym uplasowaliśmy się na miejscu drugim, wyprzedził nas tylko powiat poznański. W tym roku role się odwróciły i to jest niewątpliwie ogromny sukces. Wyprzedzenie powiatu poznańskiego jest tym bardziej warte odnotowania, że jest do duży powiat, zamieszkany przez prawie 450 tys. mieszkańców, powiat, w którym działają duże strefy gospodarcze, i przyznaję – uważałem, iż pokonanie ich jest nierealne. Ale – i bardzo się z tego cieszę! – nierealne stało się jak widać realne.

Warto podkreślić, iż Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego jest rankingiem kompleksowym, apolitycznym i obiektywnym. Sporządzany jest w oparciu o roczne sprawozdania wszystkich polskich samorządów, które przekazywane są właściwym miejscowo Regionalnym Izbom Obrachunkowym. Później RIO przeprowadzają odpowiedni bilans, na podstawie którego Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wraz z Instytutem Studiów Wschodnich oraz gazetą „Rzeczpospolita” robią ranking.

– Branych jest w nim pod uwagę siedem elementów – wyjaśnia starosta Romana Potocki – a jeśli chodzi o nas, to m.in. środki finansowe zewnętrzne pozyskane przez powiaty. W roku ubiegłym Powiat Wrocławski pozyskał 21 mln zł z Unii Europejskiej. Ważną kategorią ocenianą w tym rankingu jest wysokość środków finansowych przeznaczonych na inwestycje, w porównaniu do wielkości budżetu powiatu. Kolejną ważną kategorią jest stosunek budżetu do środków finansowych przeznaczanych na bieżące utrzymanie Powiatu. Ponadto istotny jest również poziom wypracowanych środków finansowych własnych, które można przeznaczyć na inwestycje. Chcę przede wszystkim podkreślić, iż ten sukces rankingowy osiągnięty został dzięki dobrej pracy nas wszystkich. Zatem dziękuję wszystkim współpracownikom – Zarządowi Powiatu Wrocławskiego za dobrą współpracę, dziękuję radnym powiatowym, dyrektorom, pracownikom Starostwa Powiatowego we Wrocławiu i powiatowych jednostek organizacyjnych. Wykonali oni kawał dobrej roboty, i właśnie dzięki nim jesteśmy najlepsi wśród powiatów.

Warto też zaznaczyć, iż w ubiegłym roku budżetowym Powiat Wrocławski zredukował swoje zadłużenie o 15 mln zł.

– Dzisiaj nasza kondycja finansowa jest bardzo dobra – ocenia starosta Roman Potocki – dlatego możemy sporo inwestować i dalej sięgać po zewnętrzne granty, przede wszystkim pieniądze unijne. To wszystko spowodowało, że budżet Powiatu Wrocławskiego urósł do niemal 160 mln zł, a przed ośmiu laty było to około 100 mln zł.

H.S.