środa, 19 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Na początek, dobry początek

Rozmowa ze starostą wrocławskim Romanem Potockim

 

Budżet Powiatu Wrocławskiego całkiem imponujący, ponad 100-milionowy.

– Jest na poziomie 104 milionów złotych, a rok 2016 jawi się jako okres interesujący, przede wszystkim pod względem inwestycyjnym. Na terenie powiatu wrocławskiego mamy zaplanowanych dużo inwestycji, zatem gros środków finansowych będzie skierowanych właśnie na nie. Kolejnym ważnym elementem w budżecie Powiatu Wrocławskiego jest oświata, a mamy przecież dwie szkoły ponadgimnazjalne, Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Dom Dziecka w Kątach Wrocławskich oraz Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach. Widać więc, że w naszym powiecie różnorodność placówek opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych jest niemała, ale na szczęście nie mamy szpitala, który mógłby generować duże straty finansowe, z czym boryka się wiele innych powiatów.

Co będzie priorytetem w tegorocznym budżecie Powiatu Wrocławskiego?

– Przymierzamy się do kilku poważnych inwestycji, które mamy zamiar zrealizować w ramach unijnych projektów. To przede wszystkim droga z węzłów autostradowych w ramach TEN-T, a na terenie powiatu wrocławskiego mamy tylko jeden taki węzeł – drogę z Kątów Wrocławskich od zjazdu z autostrady A4 do Mietkowa. Planujemy wystąpić do urzędu marszałkowskiego o środki finansowe na przebudowę tej drogi. Koszt tej przebudowy opiewa na około 18,8 mln zł, lecz mamy szanse na dotację do tego zadania, nawet w wysokości 85 procent. To bardzo ważna dla nas inwestycja i gra warta świeczki. Drugim istotnym przedsięwzięciem jest termomodernizacja naszych placówek oświatowych oraz teleinformatyzacja. Wcześniej już przeprowadzaliśmy teleinformatyzację siedmiu gmin powiatu wrocławskiego, a teraz w kolejnym projekcie teleinformatyzacji e-urzędów współpracujemy z ośmioma gminami powiatu wrocławskiego.

Będziecie zatem prowadzić działania związane z e-urzędem.

– Celem projektu będzie wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych zmierzających do usprawnienia i racjonalizacji pracy oraz komunikacji pomiędzy urzędem a obywatelem i przedsiębiorcą. Projekt m.in. umożliwi przesyłanie wniosków przez internet i jest to duże ułatwienie dla mieszkańców powiatu, którzy także korzystają z systemu wroSiP (System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego – przyp. autora). Warto podkreślić, iż jesteśmy jednym z nielicznych powiatów, które wprowadziły to udogodnienie. Przedsięwzięcie jest realizowane we współpracy z gminami i m.in. za tę współpracę w grudniu zostaliśmy wyróżnieni w konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania 2015 – Razem dla rozwoju” organizowanym przez Związek Miast Polskich, w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych, ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.

Niemało inwestycji zrealizujecie, korzystając z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (PRGiPID) – wcześniej Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych…

– Od kiedy jestem starostą wrocławskim, wystąpiliśmy z dwoma wnioskami w ramach tzw. schetynówek, bowiem jedynie tyle wniosków w jednym roku może złożyć każdy samorząd w ramach PRGiPID. Na ten rok złożyliśmy wniosek dotyczący dalszej przebudowy drogi Nadolice – Chrząstawa i przebudowy ulicy Chłopskiej w Smolcu. O tej drodze mówiło się przez wiele lat, niedawno doszliśmy do porozumienia z burmistrzem Kątów Wrocławskich i tę inwestycję będziemy realizować wspólnie. Na te dwa zadania pozyskaliśmy w sumie dotacje w wysokości 5 514 000 zł. Do PRGiPID dolnośląskie powiaty złożyły w sumie 37 wniosków, ostatecznie zaakceptowanych zostało dziewięć, a Powiat Wrocławski otrzymał 25 proc. z kwoty przeznaczonej na „schetynówki” na cały Dolny Śląsk. To naprawdę duży sukces Zarządu Powiatu i Rady Powiatu Wrocławskiego. Ważnym też zadaniem jest przebudowa drogi Blizanowice – Trestno na terenie gminy Siechnice. Wniosek złożył burmistrz Siechnic. Powiat partycypuje w kosztach tego zadania i droga ta będzie wspólnie przez nas przebudowywana. Na przebudowę dróg gminnych złożono 65 wniosków, pozytywnie zaopiniowano 11, w tym ten nasz wspólny wniosek z gminą Siechnice.

Zatem to dobry początek roku dla Powiatu Wrocławskiego.

– Nawet bardzo dobry! Także dlatego, że zbliżamy się do końca negocjacji z urzędem marszałkowskim. Za budynkiem starostwa dzierżawimy grunt od UMWD, a dzierżawa kończy się nam w roku 2017. Dlatego wystąpiliśmy z wnioskiem do urzędu marszałkowskiego o kupno tego gruntu, gdyż chcemy tam zrobić parking z prawdziwego zdarzenia. Albo ten teren kupimy, spłacając go na raty, albo możemy zamienić się nieruchomościami.

Rozmawiał Sławomir Grymin