sobota, 25 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Mamy mądrych ludzi…

Rozmowa z Marią Wilk, przewodniczącą Rady Powiatu Wrocławskiego

Powiat wrocławski nie miał jeszcze kobiety w charakterze przewodniczącej Rady Powiatu…

– Rzeczywiście. Jestem zaszczycona powierzeniem mi przez Radę Powiatu tej odpowiedzialnej funkcji. Myślę, że w ten sposób został też doceniony wkład kobiet zaangażowanych w rozwój naszego powiatu przez piętnaście lat jego funkcjonowania.

Jak wyglądał początek pracy nowej przewodniczącej?

– Normalnie, bowiem od 2002 roku jestem radną powiatową i działałam w różnych komisjach.

Na pewno na jednych sprawach zna się pani lepiej, na innych mniej, a przewodnicząca RPW musi zwracać uwagę na wszystko, czym zajmuje się powiat.

– Objęłam tę funkcje w szczególnym momencie. Dzisiaj mamy Radę Powiatu Wrocławskiego, w której kluczowe decyzje podejmowane są przez radnych koalicji Platformy Obywatelskiej, Porozumienia dla Powiatu i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Było ostatnio trochę zmian i zawirowań, ale powiat wrocławski ma szczęście do mądrych radnych i dlatego nie widzę przed sobą szczególnych trudności w organizowaniu pracy Rady Powiatu i osiąganiu zamierzonych celów. Mamy mądrych ludzi, którzy od wielu lat żyją sprawami powiatu. Są to autorytety, społecznicy, osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, doskonale się znający na przykład na ochronie środowiska, gospodarce odpadami, gospodarce nieruchomościami, na rolnictwie i edukacji. Z takimi ludźmi dobrze się pracuje i w sposób konstruktywny rozwiązuje problemy dla dobra wszystkich mieszkańców powiatu.

Powiat wrocławski jest powiatem ziemskim…

– …i z racji swojego położenia znaczącą na mapie Dolnego Śląska częścią aglomeracji wrocławskiej. Jest związany z Wrocławiem i w jego strukturze jest dziewięć świetnie zarządzanych gmin. W każdej z nich są włodarze będący dobrymi gospodarzami i menedżerami, a mówią o tym najlepiej wskaźniki rozwoju, nowe miejsca pracy, rozwój budownictwa.

Czy waszym priorytetem nadal będą inwestycje drogowe?

– Ustawa o samorządzie powiatowym nakłada na powiat wiele istotnych zadań z zakresu edukacji, budownictwa, ochrony środowiska, komunikacji, geodezji. Ale to właśnie inwestycje drogowe zawsze wzbudzały najwięcej emocji, zwłaszcza przy konstruowaniu budżetu. Trudno się dziwić. Dobre drogi to z jednej strony najważniejszy element bezpieczeństwa, z drugiej – to aorty rozwoju gospodarczego. A co do nakładów na drogi, to mamy ich ponad 600 km i już na początku istnienia powiatu wiedzieliśmy, że na ich zarządzanie i remontowanie potrzebne są naprawdę duże pieniądze. Miejscowości się rozbudowują, powstają centra handlowe i produkcyjne, a co za tym idzie wzmaga się ruch samochodowy, także transportu ciężkiego. Każdego roku w budżecie przeznaczane są znaczące środki na inwestycje drogowe, co istotnie wpłynęło na poprawę stanu większości dróg powiatowych. Od wielu lat, także wspólnie z gminami, finansujemy inwestycje na drogach powiatowych – bez tej współpracy nie udałoby się tyle osiągnąć.

A jakie pierwsze zadanie postawiła pani przed sobą, gdy została pani przewodniczącą Rady Powiatu Wrocławskiego?

– Postanowiłam mądrze realizować to, co zostało już dawno założone w planach powiatu i kontynuować jego długofalową, przyszłościową misję.

Rozmawiał Sławomir Grymin


 

Maria Wilk jest absolwentką Technikum Rolniczego w Krzyżowicach i stamtąd pochodzi. Później ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim i z zawodu jest chemikiem, następnie studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (zarządzanie w oświacie) i na Uniwersytecie Warszawskim (Akademia Liderów Samorządowych) oraz zarządzenie kryzysowe w DWSSP, a znajomość języka angielskiego ma potwierdzoną egzaminem FCE University of Cambridge. Na początku drogi zawodowej była nauczycielką chemii w Szkole Podstawowej w Kobierzycach, a od 1987 roku dyrektorem Szkoły Podstawowej w Pustkowie Żurawskim. W roku 1992 zaczęła ponownie uczyć chemii i matematyki w kobierzyckiej podstawówce, a następnie została jej dyrektorem. Pracowała tam do roku 1999. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, będąc do roku 2002 powiatowym inspektorem ds. edukacji, kultury i sportu. Później pełniła podobną jak w starostwie funkcję w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, a w 2006 roku została sekretarzem gminy i jest nim do dzisiaj. Jest też od kilku miesięcy przewodniczącą Rady Powiatu Wrocławskiego z ramienia Porozumienia dla Powiatu (jest też radną powiatową przez trzy kadencje). Ambitna, pracowita i odpowiedzialna. Od roku 1994 jest wdową i sama wychowała trójkę dzieci.