sobota, 24 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Kolejny rok wielkich wyzwań

Rozmowa z ROMANEM POTOCKIM, starostą wrocławskim

Początek każdego roku wiąże się zawsze z nowymi planami, ale rok 2020 pokazał, że nie wszystko zależy wyłącznie od nas.

Roman Potocki
Roman Potocki

– Tak, Nowy Rok to nowy początek – czas postanowień, planów i nowych chęci do działania. Jak zawsze jest wiele wyzwań, szczególnie w obliczu obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Nasi mieszkańcy, podobnie jak my wszyscy, są już zmęczeni tą całą sytuacją i zmaganiem się z następstwami obostrzeń, ale jako samorząd staramy się jak najlepiej walczyć ze skutkami izolacji obywateli czy unieruchomienia niektórych sektorów gospodarki. Nie jest to wcale łatwe zadanie – z jednej strony musimy baczniej przypatrywać się dochodom, a z drugiej sprawnie podejmować działania chroniące mieszkańców przed zarażeniem.

Jeśli chodzi o funkcjonowanie urzędu, to po podjęciu decyzji o etapowym powrocie do standardowego trybu działania i bezpośredniej obsłudze klienta, musieliśmy ponownie zastosować się do rygorów sanitarnych i ograniczyć dostęp do urzędu. Wprowadziliśmy rotacyjny, zdalny system pracy urzędników, z założeniem, by zadania były realizowane bez żadnych opóźnień. Obsługa bezpośrednia oczywiście nadal funkcjonuje, ale w uzasadnionych przypadkach i w większości po uprzednim umówieniu się z pracownikiem wybranego wydziału. Wydział Komunikacji załatwia sprawy bez wcześniejszej rezerwacji wizyty, ale obsługa odbywać się musi z zachowaniem rygorystycznych zasad bezpieczeństwa i przy okrojonej liczbie przyjmowanych osób.

Niestety, zawieszone zostały mobilne punkty obsługi mieszkańców w poszczególnych gminach powiatu. Zrobiono tak, gdyż w siedzibie we Wrocławiu można zapewnić o wiele lepsze warunki bezpieczeństwa – zarówno klientom, jak i pracownikom – niż w mobilnych punktach. W celu polepszenia warunków osobom oczekującym przed urzędem został ustawiony profesjonalny namiot, który ma zapewnić lepszą ochronę przed złymi warunkami pogodowymi.

Planowane jest ponowne uruchomienie mobilnych punktów Wydziału Komunikacji, w ramach których pracownicy starostwa będą w każdej z gmin naszego powiatu obsługiwać mieszkańców. Bo jak się okazało, pomysł z wyjazdowymi punktami obsługi sprawdził się w stu procentach i jak tylko przepisy sanitarne na to pozwolą, to od razu rozpocznie się procedura ich wznawiania.

Powiat Wrocławski nie zawiesił kontynuowania realizacji zaplanowanych inwestycji. Jedną z ważniejszych jest rozbudowa siedziby starostwa.

– Tak, w trakcie realizacji jest rozbudowa siedziby starostwa, polegająca na dobudowie jeszcze jednego skrzydła (C) do dwóch już istniejących. Obecnie trwa wyłonienie wykonawcy robót, a cała inwestycja powinna być zakończona w czerwcu 2022 roku. Koszt całości wyniesie ok. 20 milionów złotych, ale staramy się z różnych źródeł, m.in. z Krajowego Funduszu Ochrony Środowiska, uzyskać aż 50 procent dofinansowania. Jeśli chodzi o przyrost liczby ludności, jesteśmy w czołówce powiatów w Polsce. Kiedy w 2009 roku powstała nowa siedziba, powiat wrocławski miał ok. 100 tysięcy mieszkańców, teraz ta liczba zwiększyła się do ponad 150 tysięcy i proces osiedlania na terenie naszego powiatu dalej trwa. Mimo rozwoju programu e-usług, bez tej inwestycji nie będziemy mogli sprawnie obsłużyć coraz większej liczby petentów. Więcej mieszkańców, wzrost liczby kompetencji i zadań – to wymusza potrzebę zatrudnienie większej liczby pracowników. Dlatego koniecznością jest nie tylko zapewnienie lepszych warunków obsługi, ale także odpowiednich warunków do pracy.

Początek roku to również nowy budżet… W tym roku wiele samorządów boi się o realizację swoich budżetów. W jaki sposób pandemia wpłynęła na finanse powiatu?

– Pandemia nie pogorszyła nadmiernie finansów powiatu – żadna z realizowanych przez samorząd inwestycji nie jest zagrożona, nie ma również zagrożenia budżetu. Jeszcze raz okazało się, jak ważne jest dobre zarządzanie finansami. Właśnie pod tym względem nasz powiat okazał się w roku ubiegłym najlepszy w Polsce – w opublikowanym Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego za 2019 rok zajął najwyższe miejsce, wśród 314 powiatów ziemskich w Polsce. Dobre zarządzanie finansami pozwala na realizację wielu inwestycji wpływających na rozwój powiatu i dobrze służących mieszkańcom. Całe szczęście, że ten trudny rok nie zahamował tego procesu. W Powiecie Wrocławskim staramy się podchodzić naprawdę realnie do tworzenia kolejnych budżetów. Od czasu, gdy jestem starostą, nie zdarzyło nam się nie wykonać budżetu, toteż również w tym roku nie widzę takiego zagrożenia. Zadania przewidziane przez nas do realizacji są realne do wykonania nawet w okresie pandemicznych obostrzeń – choć oczywiście wszystko zweryfikuje życie.

Budżet, podobnie jak w latach ubiegłych, jest naprawdę duży – wynosi prawie 170 mln zł – i oczywiście mamy w nim zapisanych mnóstwo zadań i inwestycji, przede wszystkim przedsięwzięć drogowych, oświatowych i prospołecznych.
W roku 2021 dużą wagę będziemy, jak co roku, przywiązywać do wykonania projektów drogowych. Powiat Wrocławski jest w trakcie realizacji budowy drogi publicznej wraz z przebudową ronda w Małuszowie w ciągu drogi krajowej nr 35. Nowo wybudowana droga skomunikuje niemal 80 ha gruntu stanowiącego własność Powiatu Wrocławskiego, położonego w obrębie Krzyżowice-Wierzbica, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonego pod aktywność gospodarczą (przemysł). Wskazana powierzchnia obejmuje 12 działek gruntu o zróżnicowanym areale – od 1,5 do 11 ha. Sukcesywna sprzedaż przedmiotowych nieruchomości w trybie przetargów nieograniczonych planowana jest na 2021 rok i lata kolejne. Przebudowa ronda w Małuszowie i wybudowanie w 2020 roku odcinka drogi publicznej o długości 980 m zaowocowały sukcesem w postaci sprzedaży terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni około 39 ha należących do Powiatu Wrocławskiego za kwotę netto wynoszącą prawie 49 mln zł. W roku obecnym kontynuowana jest także przebudowa drogi w Kiełczowie, w gminie Długołęka. Dotyczy to bardzo ważnego odcinka, który jest mocno obciążony ruchem pojazdów. Władze powiatu podejmują szereg czynności z myślą nie tylko o obecnych i przyszłych inwestorach, ale w głównej mierze w trosce o lepszy komfort życia mieszkańców. Warto także podkreślić, iż wieloletnia konsekwencja inwestowania w drogi doprowadziła do tego, że drogi te w dużej mierze są w dobrym lub bardzo dobrym stanie. Naturalnie nadal trzeba je modernizować i dbać o ich stan. Ponadto dokładamy wszelkich starań, aby wraz z gminami prężnie kontynuować finansowanie naszego autorskiego programu budowy chodników „Bezpieczna droga”.

Z tego co pan mówi wnioskuję, że ten rok będzie dla Powiatu Wrocławskiego kolejnym pracowitym okresem…

– Niewątpliwie tak. Dużo się będzie działo na terenie naszego powiatu. Jako jeden z nielicznych samorządów, dzięki stabilnym finansom możemy sobie pozwolić na realizację naszych sztandarowych, cyklicznych wydarzeń jak „Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim”, warsztaty ekologiczne dla dzieci, czy konkurs „Kulinarny Powiat Wrocławski”. Biorąc więc pod uwagę, że nie musimy „zaciskać pasa”, jedyne, co może nam pokrzyżować plan, to dalsze komplikacje związane z pandemią koronawirusa.