środa, 19 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Każdy radny jest ważny

Rozmowa z Ryszardem Jaroniem, przewodniczącym Rady Powiatu Wrocławskiego

 

Zbliża się koniec roku 2015, ale w Powiecie Wrocławskim nie zasypiacie gruszek w popiele, ciekawe było niedawno zorganizowane przez was na Zamku Topacz Forum Inwestycyjne.

– Na pewno są to dla nas ważne wydarzenia. Forum Inwestycyjne ściśle wiąże się z pobudzaniem aktywności gospodarczej na terenie naszego powiatu, z czerpaniem w przyszłości z tego realnych dochodów i korzyści, zapewnieniem miejsc pracy i stabilności socjalnej mieszkańcom powiatu. Trzeba też zdawać sobie z tego sprawę, że inwestycje to nie tylko działania stricte proprzemysłowe, ale również budownictwo mieszkaniowe i dobre miejsca wypoczynkowo-rekreacyjne.

Warte pochwały jest wspieranie przez Powiat pracowitej i uzdolnionej młodzieży.

– Już po raz szesnasty Rada Powiatu Wrocławskiego nagrodziła stypendiami młodych mieszkańców powiatu w trzech kategoriach: naukowej, artystycznej i sportowej. W tym roku przyznaliśmy 28 stypendiów i nie są to małe kwoty. Celem głównym tego przedsięwzięcia Rady Powiatu jest szukanie na naszym terenie młodych talentów i wspomaganie ich rozwoju.

Rodzice nie zawsze mogą sobie pozwolić na niektóre wydatki związane z nauką swoich dzieci, uprawianiem przez nich sportu lub rozwijaniem uzdolnień artystycznych.

– Nie mamy badań, jak sytuacja materialna uczniów wpływa na ich dalsze losy, ale na pewno stypendia są dla nich powodem do dumy, realną finansową pomocą i motywacją do dalszej dobrej pracy.

Już w październiku konstruowane są budżety powiatów na rok następny.

– Przygotowanie projektu budżetu i złożenie go do Rady Powiatu do 15 listopada jest dzisiaj priorytetem działań Zarządu Powiatu i jego służb finansowych. Konstruując nowy budżet, staramy się brać pod uwagę oczekiwania mieszkańców powiatu wrocławskiego, ale trzeba będzie dobrze ważyć, czy stać nas będzie na spełnienie ich wszystkich potrzeb i marzeń, czy też trzeba będzie wybrać do realizacji tylko niektóre. Warto też podkreślić, że kontynuujemy szereg rozpoczętych wcześniej inwestycji związanych z poprawą infrastruktury drogowej i programem budowy chodników i są to stałe składowe w naszym budżecie, na które zawsze znajdujemy pieniądze. Ale jeśli pojawią się ciekawe propozycje przedstawione przez Radę Powiatu lub mieszkańców, to na pewno weźmiemy je pod uwagę.

Czy nakłady na infrastrukturę drogową były w tym roku dla was najważniejsze?

– Warto podkreślić, że od ubiegłej kadencji realizujemy program modernizacji dróg i zrobiliśmy ich prawie 200 km, co znacznie poprawia bezpieczeństwo naszych mieszkańców i to jest dla nas niezwykle istotne.

Co w roku 2015 było najtrudniejsze dla Rady Powiatu Wrocławskiego?

– W rozpoczynającej się nowej kadencji samorządowej trzeba było na nowo ułożyć współpracę w Powiecie i to nigdy nie jest łatwe. W tym roku mija rok od zawiązania nowych koalicji w Powiecie Wrocławskim, a ułożenie współpracy ze wszystkimi członkami Rady Powiatu było niezmiernie ważne. Przecież wszyscy radni są ważni i każdy ma swój głos.

A jak wygląda współpraca między Zarządem Powiatu a Radą Powiatu?

– Znajdujemy wzajemne zrozumienie i szanujemy się, a ze starostą Romanem Potockim łączy nas także wspólne spojrzenie na najważniejsze kierunki rozwoju Powiatu.

Rozmawiał Sławomir Grymin

Ryszard Jaroń (ur. w roku 1961), żonaty, dwie córki. Członek Platformy Obywatelskiej. Z zawodu jest inżynierem mechanikiem (w roku 1986 ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej). Po studiach był m.in. konstruktorem w PZL Hydral. W roku 2010 został radnym Powiatu Wrocławskiego, uzyskując w wyborach najlepszy wynik, a od roku 2014 jest przewodniczącym Rady Powiatu Wrocławskiego. Motto życiowe: przyszłość jest najważniejsza.