niedziela, 16 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Inwestycje dla rozwoju powiatu

Rozmowa z Waldemarem Szczykutowiczem, wicestarostą Powiatu Wrocławskiego

Za pasem wiosna, a to oznacza początek sezonu inwestycyjnego na drogach. Nie inaczej jest w powiecie wrocławskim, gdzie trwają obecnie ostatnie przygotowania do uruchomienia wielu kluczowych inwestycji związanych z poprawą jakości i bezpieczeństwa na drogach powiatu. Panie wicestarosto, wbrew powszechnemu wyobrażeniu okres zimy w samorządach wcale nie jest czasem stagnacji. Zima przecież w tym roku nie oszczędzała drogowców…

– Rzeczywiście, wyjątkowo długa zima sprawiła, że musieliśmy skupić większą uwagę na działaniach podejmowanych w ramach tzw. zimowego utrzymania dróg. Niesprzyjająca aura pozostawiła po sobie ślad również w postaci wielu uszkodzeń nawierzchni. Jest to problem, który powraca po każdej zimie i z którym co roku musimy się zmierzyć.

Poza tzw. łataniem dziur, jakie inne problemy absorbują obecnie władze Powiatu Wrocławskiego?

– Na pewno kluczową dla nas sprawą jest bezpieczeństwo. Gwałtowny w ostatnich latach napływ nowych mieszkańców i inwestorów do powiatu w praktyce oznacza większe natężenie ruchu na naszych drogach, a co za tym idzie większe potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pieszym, jak i zmotoryzowanym użytkownikom dróg. Dlatego w 2016 r. uruchomiliśmy realizację programu „Bezpieczna droga”, regulującego szczegółowo zasady współpracy z gminami w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych w latach 2016-2018. Powiat Wrocławski na ten cel zaplanował docelowo środki finansowe w wysokości 8,1 mln zł, co oznacza, iż przy równym stopniu współfinansowania realizacji chodników przez powiat i gminy nakłady przekroczą łącznie 16 mln zł w ciągu trzech lat. Liczymy, że w efekcie przeprowadzonych inwestycji znacznie poprawi się komfort jazdy oraz bezpieczeństwo na drogach powiatu wrocławskiego.

Oprócz budowy chodników prowadzicie zapewne również wiele robót remontowych i innych zadań inwestycyjnych…

– Oczywiście. Mamy na te cele zaplanowane odpowiednie środki w budżecie Powiatu Wrocławskiego. Staramy się także szukać alternatywnych źródeł dofinansowania naszych projektów. Mamy w tym spore sukcesy. W nowej perspektywie finansowej UE będziemy realizować na przykład projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego”, o wartości blisko 18 mln zł, z czego dofinansowanie z RPO WD na lata 2014-2020 wyniesie ok. 16 mln zł. Realizacja tego projektu zapewni bezpieczne warunki korzystania z drogi przez jej użytkowników, a także umożliwi połączenie obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego z siecią TEN-T (autostradą A4). Oczywiście planujemy również realizację innych projektów. Zamierzamy na bieżąco monitorować dostępne źródła dofinansowania i w miarę możliwości aplikować o kolejne środki.