środa, 29 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Granty, konwent i stypendia

Samorządy skwapliwie korzystają z unijnych grantów. Zewnętrzne środki finansowe pozyskuje również Powiat Wrocławski i robi to na niemałą skalę dzięki konsekwencji, dobrej strategii i przede wszystkim świetnej kadrze.

Niedawno, 27 września, w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przedstawiciele Powiatu Wrocławskiego – starosta wrocławski Roman Potocki, skarbnik Małgorzata Dreiseitel-Cieślik, członek zarządu Michał Trębacz i sekretarz Jan Bronś – oraz marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski uroczyście podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego”. Na realizację tej istotnej inwestycji Powiat Wrocławski pozyskał dofinansowanie w wysokości prawie 16 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, a łączna wartość projektu to ponad 18 mln zł. Warto podkreślić, iż droga powiatowa 2000D odgrywa kluczową rolę w regionalnym układzie komunikacyjnym, będąc łącznikiem obszarów działalności gospodarczej w powiecie wrocławskim z autostradą A4. Dzisiaj przebieg tej drogi i jej stan techniczny nie jest dostosowany do wysokiego natężenia ruchu na tej arterii i właśnie dlatego – w trosce o komfort i bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego – władze Powiatu Wrocławskiego zdecydowały się na przebudowę drogi. Inwestycja przewiduje roboty budowlane na odcinku drogi o łącznej długości 11,25 km, a prace obejmą m.in. wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, budowę chodników, zatok autobusowych, przejść dla pieszych, zjazdów do posesji i na pola. Ponadto zaplanowano poszerzenie jezdni, prace związane z odwodnieniem i zadrzewieniem pasa drogowego.

Podczas spotkania marszałek Cezary Przybylski i starosta Roman Potocki podpisali jeszcze jedną ważną umowę dotyczącą dofinansowania kwotą 3,3 mln zł projektu „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich”. Na realizację tego projektu Powiat pozyskał dofinansowanie w wysokości ponad 2,6 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020. Placówka zostanie wyposażona m.in. w komputery, meble, urządzenia AGD, materiały do zajęć socjotechnicznych i psychoedukacyjnych. Zagospodarowany zostanie również teren wokół domu dziecka oraz powstaną: wielofunkcyjne boisko futbolowe, do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. – Do dzisiaj Powiat Wrocławski złożył dwanaście wniosków o dofinansowanie zadań z finansowych środków unijnych i aż jedenaście z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie – podkreślił starosta Roman Potocki. – Łącznie otrzymaliśmy dofinansowania w wysokości niemal 36 mln zł.

Tego samego dnia w starostwie wrocławskim zorganizowano także Konwent Powiatów Województwa Dolnośląskiego, w którym uczestniczyła wicemarszałek Ewa Mańkowska. Podczas Konwentu zaprezentowano m.in. możliwości pozyskania – w ramach RPO WD – dofinansowania szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe.

Natomiast 29 września na uroczystej gali w starostwie wręczono najzdolniejszej młodzieży z terenu powiatu wrocławskiego coroczne stypendia Rady Powiatu. Wysokość stypendium wynosi 250 zł miesięcznie.

S.G.