niedziela, 28 listopadaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Ekologia nas wyróżnia

Rozmowa z WIESŁAWEM ZAJĄCEM – członkiem Zarządu Powiatu Wrocławskiego, odpowiedzialnym m.in. za Wydział Ochrony Środowiska

Jakie działania podejmują władze Powiatu w celu poprawy jakości środowiska naturalnego?

Wiesław Zając
Wiesław Zając

– Powiat Wrocławski od 2020 roku realizuje program wymiany źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych, mający na celu zmniejszenie emisji gazów i pyłów do atmosfery w naszym powiecie. Minione dwa lata, w których udzielane były dotacje, pokazały, że zainteresowanie ze strony mieszkańców powiatu wrocławskiego wymianą tzw. kopciuchów na ekologiczne źródła ciepła jest bardzo duże i z roku na rok wzrasta. Wskazuje to na coraz większą świadomość w zakresie realnej potrzeby działań w kierunku ochrony powietrza atmosferycznego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Powiat Wrocławski w latach 2020-2021 na ten cel przeznaczył 625 tys. zł oraz planuje zwiększyć ilość środków finansowych przewidzianych na ten cel w budżecie na 2022 rok. Dotację można uzyskać również na montaż instalacji fotowoltaicznej, co pośrednio również wpływa korzystnie na stan lokalnego środowiska naturalnego.

Czy jesteście w stanie zaobserwować realne korzyści płynące z tego typu programów?

– W celu podejmowania właściwych działań zaradczych oraz bieżącego monitoringu stanu powietrza w powiecie wrocławskim, Zarząd Powiatu Wrocławskiego, podejmując współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zdecydował o zakupie aparatury służącej do pomiaru jakości powietrza, w postaci bezzałogowego statku powietrznego (drona) Yuneec H520, razem z odpowiednim oprzyrządowaniem do celów badawczych (w ramach zadania pn. „Lotniczy Monitoring Atmosfery w Powiecie Wrocławskim”). Uzyskiwane podczas pomiarów jakości powietrza wartości w dłuższej perspektywie pozwolą na analizę merytoryczną stanu środowiska naturalnego w powiecie wrocławskim. Ułatwią też wskazanie punktów o zwiększonym poziomie szkodliwych substancji w atmosferze. Poprzez transparentność działań pozwolą również jeszcze bardziej rozszerzyć świadomość społeczną w tym zakresie wśród mieszkańców naszego powiatu. Mamy nadzieję, że informacje o zanieczyszczeniach będą impulsem dla mieszkańców do stosowania dobrej jakości opału i wymiany starych źródeł ciepła na nowe.

Wiemy już jakie działania podejmuje Powiat w celu poprawy jakości powietrza, jednak co z innymi wspomnianymi elementami środowiska naturalnego?

– Od wielu lat Powiat Wrocławski stawia również na rozwój w zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodnej. Rokrocznie przekazuje znaczną ilość środków finansowych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, w postaci dotacji celowych udzielanych działającym na terenie naszego powiatu spółkom wodnym. Począwszy od 2013 roku, łącznie na ten cel zostało przekazane ok. 2 mln 330 tys. zł, co pozwoliło spółkom wodnym na wykonanie gruntownych konserwacji rowów o łącznej długości 128 km. Wysokości kwot przekazywanych na ten cel w kolejnych latach budżetowych wykazują wyraźną tendencję wzrostową – począwszy od kwoty 180 tys. zł w roku 2013, a skończywszy na kwocie 320 tys. zł w roku bieżącym.

Jednocześnie znając charakterystykę powiatu wrocławskiego jako powiatu prężnie rozwijającego się, a co za tym idzie z mocno postępującą zabudową regionu, od bieżącego roku prowadzimy program dofinansowań do małej retencji. Ma to na celu zatrzymywanie i wykorzystywanie wód opadowych zebranych z odwadnianych obiektów położonych na terenie nieruchomości osób fizycznych. Pozwala to na realne oszczędzanie zasobów wodnych oraz ma niebagatelne znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa przeciwpowodziowego regionu i zapobiegania podtopieniom niżej położonych nieruchomości.

Powiat przeznacza także środki na utrzymanie terenów zieleni oraz angażuje się w edukowanie mieszkańców powiatu w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i propagowania zachowań proekologicznych. Dla wszystkich powinno być jasne, że w XXI wieku nie da się już dłużej prowadzić rozwoju gospodarczego bez poszanowania środowiska naturalnego oraz podejmowania działań zapobiegawczych i naprawczych.