piątek, 21 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Drogi powiatowe

Powiat Wrocławski w roku 2017 kontynuuje zainicjowany w latach ubiegłych proces poprawy stanu technicznego odcinków dróg powiatowych na terenie całego powiatu w formie tak zwanych nakładek. Obecnie finalizowana jest inwestycja pod nazwą „Modernizacja dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na części – część I, w podziale na 2 zadania”:

Zadanie nr 1 – Modernizacja drogi powiatowej – ulicy Wrocławskiej i Świdnickiej (dawnej drogi nr K35) w miejscowości Tyniec Mały na odcinku długości około 1,76 km, od ul. Dolnej (od strony Wrocławia) do ul. Szkolnej (kierunek Małuszów), gmina Kobierzyce. Odbiór drogi planowany jest na 9 sierpnia br.

Zadanie nr 2 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1941D na odcinku długości około 1,74 km, od miejscowości Święta Katarzyna do miejscowości Łukaszowice, gmina Siechnice. Droga została odebrana 10 lipca. br.

Ponadto realizowana jest druga część wspomnianej powyżej inwestycji, która obejmuje realizację trzech kolejnych nakładek:

Zadanie nr 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1968D na odcinku długości około 636 m, od końca nakładki przed miejscowością Pożarzyce do granicy powiatu, gmina Jordanów Śląski.

Zadanie nr 2 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2007D na odcinku długości około 1765 m, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2075D do początku mostu w miejscowości Proszkowice, gmina Mietków.

Zadanie nr 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1928D na odcinku długości około 775 m, od skrzyżowania z drogą nr 1535D do skrzyżowania z drogą nr 1930D, obręb miejscowości Chrząstawa Mała, gmina Czernica.

Planowany termin zakończenia robót to sierpień bieżącego roku.

MP

www.powiatwroclawski.pl