czwartek, 13 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Dobro mieszkańców celem nadrzędnym

Końcówka roku ubiegłego była ze względów prestiżowych niezmiernie miła dla władz Powiatu Wrocławskiego, bowiem w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego, wśród 314 powiatów ziemskich w Polsce, uplasował się on po raz kolejny na pierwszym miejscu w kraju. Szóstego grudnia na Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach reprezentowany był – jako lider – przez starostę Powiatu Wrocławskiego ROMANA POTOCKIEGO. Można przytaczać sporo osiągnięć Powiatu Wrocławskiego, które wpłynęły na uhonorowanie tego właśnie samorządu.

Na rankingowym podium

Powiat Wrocławski już od kilku lat jest w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego, promującego najlepiej zarządzane samorządy. W roku 2019 zajął II miejsce w Polsce, ale w latach 2020 oraz 2021 był już dwukrotnie najlepszy.

– Oczywiście, dalej chcielibyśmy przewodzić w tym prestiżowym rankingu, ale wszystko zależy od naszej dalszej pracy i wyników finansowych, które w mojej ocenie w roku 2022 będą bardzo dobre – prognozuje starosta Roman Potocki.

Rekord goni rekord

Rada Powiatu Wrocławskiego uchwaliła na sesji 20 grudnia rekordowy budżet na rok 2022. Zaplanowano w nim wydatki na poziomie 205 mln zł, zaś dochody, w dużej mierze dzięki sprzedaży mienia, wyniosą prawie 195 mln zł.

– Corocznie z tego tytułu zakładaliśmy wpływy w wysokości od 15 do 25 mln zł, na ten rok zaplanowaliśmy rekordową kwotę ze sprzedaży nieruchomości, wynoszącą 40 mln zł – wyjaśnia starosta Roman Potocki. – W marcu zostanie podpisany akt notarialny sprzedaży nieruchomości, w wyniku którego do budżetu powiatu wpłynie blisko 69 mln zł. Wszystko dlatego, że w grudniu ubiegłego roku udało się rozstrzygnąć przetarg na sprzedaż ponad 30-hektarowej nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję na terenie gminy Kobierzyce. Należy podkreślić, że Powiat Wrocławski posiada więcej atrakcyjnych gruntów inwestycyjnych.

Siedziba dobra dla klientów i urzędników

Ważnym przedsięwzięciem dla Powiatu Wrocławskiego będzie w tym roku rozbudowa siedziby, która przebiega terminowo i bez specjalnych zakłóceń. Warto zaznaczyć, że kiedy budynek Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki był oddawany do użytku, liczba mieszkańców powiatu wrocławskiego oscylowała w granicach 110-120 tys. Dzisiaj według GUS jest to ponad 160 tys., ale z wyliczeń naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego podanych w Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego wynika, że na terenie powiatu wrocławskiego mieszka ponad 250 tys. mieszkańców (nie licząc cudzoziemców).

Roman Potocki, starosta powiatu wrocławskiego

– Dlatego też liczba interesantów odwiedzających nasze wydziały także zwiększyła się znacznie i w związku z tym, chcąc sprawnie obsługiwać petentów, musieliśmy także dostosować kadrę starostwa – informuje starosta Roman Potocki. – Łączny koszt rozbudowy naszej siedziby wynosi ponad 27 mln zł, a połowę tej kwoty będziemy starali się pozyskać z funduszy zewnętrznych. Otrzymaliśmy już 3 mln zł grantów, ale w planach mamy jeszcze skorzystanie z programu „Puszczyk – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej”, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budowany przez nas obiekt spełnia wszystkie wymogi tego programu, zatem liczymy na pozyskanie dofinansowania w wysokości od 5 do 10 mln zł. Nowy budynek szybko pnie się do góry, na sierpień planowany jest termin oddania go do użytku i sądzę, że już we wrześniu rozpoczniemy w pełni obsługę interesantów w nowej siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

Drogi zawsze ważne dla władz Powiatu Wrocławskiego

W roku 2022 będzie realizowany nadal cykliczny program „Bezpieczna droga” bowiem jak co roku Powiat Wrocławski dużą część środków inwestycyjnych postanowił przeznaczyć właśnie na inwestycje drogowe.

– Dzisiaj budżet na te zadania jest na poziomie ok. 35 mln zł, ale na najbliższej sesji Rady Powiatu Wrocławskiego prawdopodobnie powiększy się o 23 mln zł – dodaje starosta Roman Potocki. – W ramach tych funduszy będą modernizowane drogi i chodniki, dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Zadania inwestycyjne są możliwe w głównej mierze dzięki naszej dobrej współpracy z gminami powiatu wrocławskiego. Warto przypomnieć, że podczas grudniowej sesji przyjęty został program dotyczący ochrony zabytków, w ramach którego będziemy wspierać ich renowację – w tym przede wszystkim obiektów sakralnych. Dodatkowo został przez radnych jednomyślnie przyjęty „Program działań Powiatu Wrocławskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na lata 2021-2025” zwiększający zakres i możliwości działań powiatu w tej sferze. Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia są zadaniami powiatu na mocy przepisów prawa, w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o zdrowiu publicznym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w której wskazuje się na zadania powiatu w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, m.in. poprzez opracowywanie i realizację programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb i stanu zdrowia mieszkańców powiatu. W bieżącym roku będziemy kontynuować organizację kolejnych akcji medycznych pn. „Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim”, z których korzysta coraz większa liczba mieszkańców, ale nasze działania w zakresie promocji i ochrony zdrowia będą znacznie szersze.

Kolejnym ważnym działaniem, które Zarząd Powiatu Wrocławskiego wskazał, jest budowa ścieżek rowerowych. W związku z tym powstał w starostwie zespół, który zajmie się opracowaniem koncepcji budowy ścieżek rowerowych oraz całej infrastruktury temu towarzyszącej. W styczniu zakończono prace nad koncepcją dotyczącą komunikacji zbiorowej powiatu wrocławskiego.

– Wspólnie z gminami staramy się, aby jak najwięcej osób mogło korzystać z przewozów kolejowych i autobusów, niebawem spotkamy się z przedstawicielami gmin powiatu wrocławskiego, aby uzgodnić wysokość funduszy przeznaczoną poszczególnym gminom na komunikację – mówi starosta Roman Potocki. – Widać zatem wyraźnie, że rok 2022 będzie dla Zarządu Powiatu Wrocławskiego rokiem wytężonej pracy dla dobra całej społeczności powiatu wrocławskiego – dobra wszystkich mieszkańców, które jest naszym celem nadrzędnym. Chcielibyśmy, aby pandemia stała się jedynie złym snem, i aby przeszła jak grypa w stan endemii. Życzyłbym sobie także tego, abyśmy dobrze mogli odnaleźć się w gąszczu zmian przepisów oraz żeby inflacja nie drenowała więcej naszych portfeli.

HS