poniedziałek, 20 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Dobre miejsce do życia

Liczba ludności w powiecie wrocławskim osiągnęła już próg blisko 130 tysięcy mieszkańców. To prawie dwukrotnie więcej niż w 1999 roku, kiedy powstawał samorząd powiatowy. Jakie wyzwania dla władz powiatu niesie tak spektakularny przyrost ludności? Zapraszamy do rozmowy z MICHAŁEM TRĘBACZEM, etatowym członkiem Zarządu Powiatu Wrocławskiego.

Napływ mieszkańców do powiatu jest bardzo pozytywnym zjawiskiem, które z pewnością cieszy lokalnych włodarzy. Nasz powiat to dobre miejsce do życia…

– Rzeczywiście, dane statystyczne są w tym zakresie bardzo korzystne dla powiatu. Jest to dla nas powód do satysfakcji i jednocześnie mobilizacja do jeszcze większej pracy na rzecz mieszkańców. Należy pamiętać, że wraz z nowymi mieszkańcami pojawiają się większe potrzeby chociażby w zakresie infrastruktury, oferty edukacyjnej czy integracji społecznej. Przybywa nam również więcej obowiązków administracyjnych. Szczególnie widać to na przykładzie działalności wydziału komunikacji w starostwie, który mam przywilej bezpośrednio nadzorować. Jako ciekawostkę podam, że obecnie mamy zarejestrowanych w powiecie prawie 130 tysięcy pojazdów, co oznacza, że na jednego mieszkańca przypada dokładnie jeden pojazd. Od dawna obserwujemy wzmożony ruch interesantów w wydziale komunikacji, dlatego staramy się wprowadzać systematycznie rozwiązania, które zwiększyłyby komfort ich obsługi. W tym celu punkt wydawania prawa jazdy przenieśliśmy ostatnio z sali obsługi do wydzielonego obok pomieszczenia. Z mojej inicjatywy został również złożony niedawno wniosek do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych o dodatkowe stanowiska do rejestracji pojazdów. Chodzi o dodatkowy sprzęt, na którym pracuje wydział komunikacji. Ponadto wychodząc naprzeciw potrzebom interesantów, w najbliższym czasie planujemy zainstalować osiem terminali płatniczych umożliwiających dokonywanie płatności kartą. Mamy nadzieję, że te rozwiązania usprawnią pracę urzędników, wpływając bezpośrednio na skrócenie czasu załatwiania spraw w wydziale.

Wzrost liczby mieszkańców w powiecie oznacza również w praktyce wzrost liczby użytkowników dróg powiatowych.

– Rzeczywiście, temat infrastruktury drogowej jest jednym z problemów, który chyba najbardziej absorbuje władze powiatu. Wspólnie z Zarządem i Radą Powiatu Wrocławskiego realizujemy w tym zakresie bardzo przemyślaną, długofalową strategię działania. Obecnie we współpracy z gminami powiatu wrocławskiego będziemy realizować wspólny program poprawy bezpieczeństwa poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych. Przy realizacji inwestycji drogowych staramy się korzystać z wszelkich możliwych źródeł finansowania zewnętrznego. Aktualnie rozstrzygnęliśmy przetarg na przebudowę drogi powiatowej w Nadolicach Małych (gmina Czernica), która jest współfinansowana ze środków zewnętrznych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Z tego samego źródła zostanie dofinansowana w tym roku przebudowa drogi powiatowej na odcinku Węgrów – granica powiatu wrocławskiego (gmina Długołęka).

Zjawisko urbanizacji idzie w parze z zabudową terenu, a to z kolei przekłada się także na określone problemy związane na przykład z ochroną środowiska.

– Jako osoba, która bezpośrednio nadzoruje pracę wydziału ochrony środowiska w starostwie, doskonale znam te problemy. Liczba spraw prowadzonych przez wydział systematycznie wzrasta, co jest zrozumiałe, bo przecież nowe inwestycje w powiecie, a także rozwój budownictwa mieszkalnego zawsze niosą za sobą potrzebę dokonywania wielu uzgodnień środowiskowych. Ponadto na skutek urbanizacji, w efekcie zabudowy terenu, zachodzi wiele zjawisk niekorzystnych dla środowiska. Problemem jest na przykład odprowadzanie wód opadowych w sytuacji, gdy na terenie powiatu masowo przybywa powierzchni utwardzonych. Władze powiatu wrocławskiego od 2013 roku uruchomiły specjalny system dotacji dla spółek wodnych. Dotacje przeznaczone są na konserwację urządzeń melioracyjnych. Ze względu na wagę problemu planujemy w przyszłości sukcesywne zwiększanie wysokości środków przeznaczonych na ten cel.

Jak widać na pokazanych przykładach, rozwój ma również swoje niepożądane konsekwencje.

– Dlatego zadaniem władz samorządowych jest dbanie o zrównoważony rozwój powiatu, z uwzględnieniem potrzeb jego mieszkańców oraz poszanowaniem zasad ochrony środowiska. To ogromne wyzwanie i wielka odpowiedzialność!