wtorek, 23 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Dla przyszłych pokoleń

Rozmowa z Wiesławem Zającem, członkiem Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Ekologia stała się dzisiaj nie tylko modą, ale swoistym wyznacznikiem czasu, nowoczesności, postępu, dbania o naturę, a zarazem o poziom ludzkiego życia.

Wiesław Zając

– Jest też koniecznością. Nawiązując do Powiatu Wrocławskiego, to należy popatrzeć trochę w przeszłość. W latach 90. ubiegłego wieku wszystkie gminy do niego należące zaczęły się dynamicznie rozwijać, ale – moim zdaniem – nie przewidziano wówczas pewnych następstw tak energicznego rozwoju cywilizacyjnego. Najlepszym przykładem tego są nieperspektywiczne rozwiązania urbanistyczne m.in. w gminie Długołęka, gdzie np. w samym tylko Kiełczowie mieszka obecnie ok. 10 tys. osób, nie przewidziano tam odpowiednich rozwiązań infrastrukturalnych, które aktualnie uniemożliwiają realizację proekologicznych i komfortowych rozwiązań. Problemy też ma najbogatsza gmina wiejska naszego powiatu – gmina Kobierzyce, gdzie w okolicach węzła autostradowego Bielany Wrocławskie występują ogromne utrudnienia komunikacyjne. Rozwój powiatu jest niezbędny, ale powinien przebiegać w sposób zrównoważony. Natomiast pozytywnym przykładem jest gmina Jordanów Śląski, gdzie rozwój nie jest wprawdzie tak dynamiczny, ale prawidłowy i ekologiczny.

Co Powiat Wrocławski robi w zakresie ochrony środowiska?

– Dla naszego Powiatu bardzo ważne są działania, które realizuje Wydział Ochrony Środowiska, który pomimo tylko 10-osobowej obsady prężnie i należycie wykonuje powierzone mu zadania.

Ale pomogą wam w niej niebawem bardzo nowoczesne rozwiązania techniczne.

– Nie chcemy zostawać w tyle – jesteśmy w trakcie kupna drona, który pozwoli nam monitorować czystość powietrza i informować o tym społeczność powiatu wrocławskiego. Ochrona środowiska zależy przede wszystkim od ludzi i jeśli świadomość ekologiczna będzie wyrabiana wśród obywateli, to będzie szansa, że coś zmieni się na lepsze. Wspomagamy też nowe przedsięwzięcia i na najbliższej sesji prawdopodobnie podejmiemy uchwałę w sprawie dofinansowania fotowoltaiki. Ponadto zajmiemy się dofinansowaniem instalowania pomp ciepła.

W ramach działań Powiatu zajmujecie się także czyszczeniem rowów odwadniających.

– Pośrednio wpływa to na klimat i poziom ochrony środowiska, a w powiecie wrocławskim jest ok. 1300 km rowów melioracyjnych. Spółki wodne corocznie ubiegają się u nas o dofinansowania prac dotyczących czyszczenia, odmulania, koszenia, wycinania i karczowania rowów. Chcę też podkreślić, iż w tym roku uczestniczyłem w zebraniach kilku spółek wodnych, podczas których poruszony został problem nie tylko czyszczenia rowów do odprowadzania wody, ale również jej zatrzymywania – chodzi o zastawki i zapory spiętrzające wodę. Podczas tych spotkań pracownicy spółek wodnych mocno akcentowali to, że dzisiaj większą potrzebą jest zatrzymanie wody, niż jej odprowadzenie, ponieważ mimo tego, że występują gwałtowne, ulewne deszcze raptownie podnoszące poziom wody, to częściowo zdegradowana przez ciężki sprzęt pracujący na polach gleba tej wody już nie przyjmuje. Woda ta nie przenika głęboko, tylko powierzchniowo spływa – paradoksalnie wody jest nadmiar, a zarazem jej brakuje.

Zatem warto dbać o naturę, czystość wody i powietrza, bowiem jest to zarazem walka o zdrowie człowieka, jego poziom życia i jego prawidłowy rozwój.

– To jest być albo nie być, żyć albo nie żyć… I są to działania związane nie tylko z problemami dzisiejszymi, lecz pracą potrzebną przyszłym pokoleniom. Jeśli dzisiaj nie zadbamy o środowisko, to przyszłe pokolenia nie będą miały już o co dbać.

Rozmawiał Sławomir Grymin

www.powiatwroclawski.pl