sobota, 20 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Był to czas wielu inwestycji

Rozmowa ze starostą wrocławskim Romanem Potockim

 

Koniec roku 2015 już blisko, roku, w którym Polacy nie raz wybierali swych przedstawicieli. Dużo się zmieniło na mapie politycznej i samorządowej w naszym kraju, ale koalicja w Powiecie Wrocławskim była stabilna.

– Był to zapewne okres historyczny, i to także dla nas, w starostwie. Oto 15 listopada minęły dwa lata od czasu, jak obecni starostowie zarządzają Powiatem Wrocławskim, a w poniedziałek 16 listopada minął rok od wyborów samorządowych i ten dwuletni okres wraz z Zarządem Powiatu postaraliśmy się podsumować.

Jak wypadła ta ocena?

– Bardzo dobrze, bowiem przez te dwa lata ciężko pracowaliśmy, odnosząc wymierne efekty i realizując konsekwentnie wszelkie zamierzenia. A mijający rok był rokiem zwiększonych inwestycji, także wynikających z terminarza wyborczego. Przed rokiem zaproponowaliśmy wójtom i burmistrzom z naszego powiatu wspólną budowę chodników przy drogach powiatowych. Obecnie trwa ocena wniosków złożonych przez gminy do realizacji w roku 2016 w ramach programu „Bezpieczna droga”. Zgodnie z programem każda gmina w powiecie wrocławskim dostanie corocznie przez trzy lata 300 tys. zł na budowę chodników przy drogach powiatowych.

Jak się wam współpracowało z gminami?

– Bardzo dobrze oceniam współpracę z naszymi gminami i ich włodarzami i nie była to na pewno szorstka przyjaźń. Jako przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego często spotykam się z innymi starostami i wiem, że nie wszędzie w regionie i w kraju ta współpraca powiatów z gminami jest dobra, dlatego tym bardziej cenię nasze współdziałanie w powiecie wrocławskim. Jeśli są jakieś problemy, to potrafimy ze sobą rozmawiać, używając merytorycznych argumentów i dążąc do konsensusu.

A przykładem…

– …niech będzie osiągnięcie porozumienia w sprawie wspólnego finansowania przebudowy drogi gminnej Blizanowice – Trestno. Rozmowy trwały około pół roku, ale ostatecznie udało się osiągnąć porozumienie w zakresie udziałów finansowych w tym projekcie. Gmina złożyła wniosek o przebudowę tej drogi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Droga ta ma istotne znaczenie w układzie komunikacyjnym powiatu wrocławskiego, gdyż na co dzień korzystają z niej mieszkańcy naszych trzech gmin. Przebudowa drogi oprócz środków pochodzących z gminy Siechnice i Powiatu Wrocławskiego (który wspomoże to zadanie kwotą do 300 tys. zł) będzie finansowana również przez gminę Oława.

Budżet Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 jest już we wrocławskiej Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Jaki to będzie budżet, jakie będą priorytety?

– Na rok 2016 przyjęliśmy budżet dla nas optymalny, biorąc pod uwagę bessę na rynku nieruchomości i czekając na polepszenie koniunktury. Dlatego też musimy uważać na wydatki i optymalizować wszelkie koszty. Wydatki w naszych powiatowych jednostkach zmniejszyliśmy prawie o milion złotych. Ale co ciekawe i optymistyczne, mimo tego pomniejszenia kosztów i optymalizacji kosztów, budżet Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 będzie nieco wyższy od budżetu tegorocznego. Co do zbycia nieruchomości, to założyliśmy sprzedaż na poziomie 8,5 mln zł i liczymy na dobre zmiany na tym rynku.

Niebawem ruszą konkursy i nabory do unijnych programów. Na jakie granty Powiat Wrocławski ma chrapkę?

– Jest to ostatni tak poważny okres rozdania finansowych środków unijnych i do tego przygotowujemy się już od pół roku. Prowadzimy rozmowy i konsultacje z dyrektorami naszych wydziałów w zakresie możliwości pozyskania środków unijnych. Przymierzamy się do złożenia kilku wniosków. Największym projektem będzie przebudowa drogi powiatowej 2000D. Na to zadanie chcemy uzyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. Przebudowa drogi obejmie odcinek od zjazdu z autostrady A4, przez miejscowości Kilianów, Piława, Milin do Mietkowa. Droga ta stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i świdnickiego. Koszt realizacji inwestycji wyniesie około 18 mln zł (15 proc. z budżetu powiatu, 85 proc. dofinansowanie – przyp. autora). Kolejnym ważnym przedsięwzięciem i pomysłem na pozyskanie zewnętrznych środków jest e-urząd. W ubiegłej kadencji realizowaliśmy projekt teleinformatyzacji siedmiu gmin powiatu wrocławskiego, a teraz przyszła kolej na e-urząd z ośmioma gminami (z wyłączeniem gminy Sobótka). W ramach tego projektu chcemy doprowadzić do ujednolicenia pism i podań dostępnych we wszystkich tych gminach – gros dokumentów mogłoby być wtedy przesyłanych pocztą mailową. Ważne będzie również pozyskanie pieniędzy na rozwój edukacji, doposażenie naszych jednostek oświatowych, termomodernizacja placówek oświatowych, docieplenie obiektów i wymiana systemów grzewczych. Ponadto staramy się o dofinansowanie kolejnych inwestycji drogowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Złożyliśmy dwa wnioski. Jeden obejmuje kontynuację przebudowy drogi 1535D na terenie gminy Czernica (w miejscowości Nadolice Wielkie), a drugi przebudowę drogi w miejscowości Smolec w gminie Kąty Wrocławskie (ulica Chłopska).

Z okazji Nowego Roku życzymy panu i pańskim współpracownikom spełnienia wszystkich planów.

– Dziękuję bardzo i zarówno redakcji, jak i Czytelnikom „Gminy Polskiej” życzę wszystkiego najlepszego.

Rozmawiał Sławomir Grymin

 


 

Wybrane zadania realizowane przez Powiat Wrocławski w roku 2015

Edukacja, kultura i sport: • przystąpienie do dwóch klastrów edukacyjnych WSSE Invest In Edu oraz Dolnośląskiego Klastra LSSE, których celem jest dostosowanie szkolnictwa do potrzeb gospodarki i zwiększenie dostępności praktyk i staży; • kolejna edycja Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego; • organizacja konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy PW i organizacja konkursu na najładniejszą ozdobę bożonarodzeniową. Infrastruktura drogowa: • pozyskanie środków w ramach NPPDL na dalszą przebudowę drogi 1535D na terenie gminy Czernica (w miejscowości Nadolice Wielkie) oraz przebudowę drogi w miejscowości Smolec w gminie Kąty Wrocławskie (ulica Chłopska); • kontynuacja współpracy z gminami z terenu powiatu w zakresie współfinansowania budowy chodników przy drogach powiatowych (od 2016 roku w ramach programu „Bezpieczna droga”). Pomoc społeczna: • organizacja II Pikniku Integracyjnego dla osób niepełnosprawnych i organizacja kolejnego pikniku dla rodzin zastępczych. Rozwój gospodarczy: • organizacja II Forum Inwestycyjnego Powiatu Wrocławskiego. Edukacja ekologiczna (realizacja projektów we współpracy z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych): • konkurs „Przyroda wokół nas”; • warsztaty ekologiczne w Borzygniewie i organizacja warsztatów ekologicznych w Myśliborzu. Edukacja obywatelska: • organizacja Forum Organizacji Pozarządowych PW i Forum Samorządowego PW.


 


 

Radosnych, pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia,

wiele zdrowia, pogody ducha, wielu sukcesów i realizacji

nawet najbardziej odważnych planów w Nowym Roku 2016

Czytelnikom „Gminy Polskiej. Krajowego. Przeglądu Samorządowego”

życzy starosta Roman Potocki