poniedziałek, 12 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Biała Niedziela

Powiat Wrocławski z akcją medyczną Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim odwiedził na przełomie ostatnich trzech lat już wszystkie dziewięć gmin. Jak pokazują: frekwencja, liczba przebadanych osób oraz reakcje uczestników, jest to społecznie potrzebne i pożyteczne przedsięwzięcie.

W tym roku bezpłatne badania przeprowadzono w gminach Kobierzyce, Kąty Wrocławskie i Jordanów Śląski. Odwiedzający mieli możliwość skontrolowania poziomu cukru i cholesterolu, dokonania pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, wykonania badania EKG i kostka-ramię oraz poddania się diagnostyce w kierunku czerniaka – raka skóry – i osteoporozy. Na miejscu była również możliwość skonsultowania otrzymanych wyników badań z dietetykiem i lekarzem specjalistą. Ponadto uczestnicy wydarzenia mogli skorzystać z zajęć edukacyjnych z zakresu samobadania piersi i jąder na silikonowych fantomach, zawierających różnej wielkości guzki, co ułatwia rozpoznanie u siebie niepokojących zmian.

Akcje są również idealną okazją do zarejestrowania się jako potencjalny dawca szpiku w bazie Ośrodka Dawców Szpiku Fundacji DKMS oraz, dzięki zaangażowaniu mobilnego punktu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, oddania krwi.

Wydarzenie rokrocznie wspierają także liczni partnerzy. Również w tym roku nie obyło się bez obecności działań towarzyszących. Powiatowy Rzecznik Konsumenta udzielał konsultacji także w ramach Darmowej Pomocy Prawnej, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie propagowali ideę tworzenia rodzinnej pieczy zastępczej oraz budowania sieci wsparcia wolontarystycznego dla wychowanków przebywających w strukturach rodzinnej pieczy zastępczej, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich oraz Powiatowy Klub Seniora w Kątach Wrocławskich promowały działania Powiatowego Centrum Usług Społecznych.

Białe Niedziele są inicjatywą Powiatu Wrocławskiego, który jest organizatorem, jednak należy podkreślić, że każdorazowo akcję wspierają gminy, gminne jednostki organizacyjne oraz lokalna społeczność, a także miejscowe jednostki straży pożarnej i policja.

W sumie podczas wszystkich trzech tegorocznych spotkań, pod kątem kardiologicznym udało się przebadać aż 354 osoby, 159 mieszkańców skorzystało z badań w kierunku osteoporozy, a 146 z diagnostyki pod kątem zmian skórnych. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się również mobilny punkt oddania krwi. Do badania zgłosiło się aż 99 chętnych, z czego krew udało się pobrać od 66 osób, zyskując rekordowe 30 litrów krwi.

Popularność akcji i ogromne zainteresowanie mieszkańców spowodowały, że władze Powiatu Wrocławskiego widzą potrzebę kontynuacji bezpłatnych badań dostępnych dla jak największej liczby osób oraz promocji i profilaktyki zdrowia.