sobota, 22 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: „Biała niedziela”, czyli jak Powiat Wrocławski dba o zdrowie mieszkańców

Rozmowa ze starostą wrocławskim Romanem Potockim

Powiat Wrocławski po raz pierwszy zorganizował cykl akcji „Biała niedziela w Powiecie Wrocławskim”, które zostały poświęcone wstępnej diagnostyce chorób układu krążenia. Co było inspiracją do podjęcia tego typu działań?

Podjęliśmy taką inicjatywę, ponieważ dochodziły do nas informacje, szczególnie z miejscowości oddalonych od Wrocławia, że dostęp do specjalistów jest utrudniony. Chcieliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i umożliwić im skorzystanie z badań oraz porad specjalistów w miejscu ich zamieszkania. Podczas każdej akcji „Biała niedziela” pacjenci mogli zbadać poziom cukru i cholesterolu oraz wykonać badanie EKG i pomiar ciśnienia, zrobić badanie kostka – ramię, następnie skonsultować się z lekarzem, który ocenił ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Osoby z nadwagą lub zaburzeniem odżywiania mogły zasięgnąć porad dietetyka, który po dokonaniu profesjonalnej analizy składu masy ciała identyfikował najważniejsze problemy żywieniowe. Dodatkowo przeprowadzane były bezpłatne zajęcia edukacyjne z zakresu samobadania piersi i jąder.

Czy mieszkańcy mogli skorzystać również z jakichś dodatkowych porad i usług?

Staraliśmy się, by oferta, którą przygotowaliśmy dla naszych mieszkańców, jak najbardziej odpowiadała ich potrzebom. Podczas trwania wydarzenia, w punkcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa można było dowiedzieć się, jak zostać honorowym dawcą krwi oraz – w wybranych miejscowościach – oddać krew. Można też było zarejestrować się w banku dawców szpiku kostnego w DKMS. Punkt konsultacyjny przygotowało Dolnośląskie Centrum Onkologii, gdzie informowano, jakie są możliwości diagnostyki i leczenia chorób. Szpital Specjalistyczny Orthos z Komorowic przedstawił ofertę oraz udzielał porad z zakresu rehabilitacji. Rzecznik Praw Pacjenta doradzał w zakresie ochrony praw pacjentów, podnosząc jednocześnie świadomość w zakresie możliwości dochodzenia roszczeń i praw. Rzecznik Konsumenta służył radą odnośnie praw, jakie przysługują nam – jako konsumentom. Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnił stoisko, przy którym mieszkańcy mogli wyrobić Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

– „Biała niedziela w Powiecie Wrocławskim” to było naprawdę duże przedsięwzięcie…

Tak, w akcję zaangażowało się naprawdę wiele osób. Komenda Miejska Policji przygotowała stanowisko znakowania rowerów. Pokazy oraz instruktaż, jak należy zachowywać się w przypadku wypadku i konieczności udzielania pierwszej pomocy zaprezentowały lokalne zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych. Atrakcje dla najmłodszych zapewniły Aktywne Szkoły MultiSport. Stoiska z lokalnymi specjałami przygotowali przedstawiciele Rady Rodziców. Kluby i szkółki zorganizowały pokazy sportowe.

Jak akcja została odebrana przez lokalną społeczność?

– „Biała niedziela” została bardzo ciepło przyjęta przez mieszkańców naszego powiatu, co potwierdziła wysoka frekwencja odwiedzających oraz korzystających z porad i świadczeń. Nie codziennie zdarza się, by w jednym miejscu udało się skupić tak dużą liczbę instytucji, które doceniły taką inicjatywę i wsparły wydarzenie. Podczas tej akcji podjęliśmy także działania, by promować wśród mieszkańców powiatu wrocławskiego ideę tworzenia rodzinnej pieczy zastępczej. W tym celu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) przygotowało stoisko, gdzie można było zasięgnąć w tym zakresie porad oraz uzyskać niezbędne informacje na temat m.in. dofinansowania dla osób niepełnosprawnych. „Biała niedziela” była doskonałą okazją, aby zadbać o swoje zdrowie, bo często brakuje nam czasu na wizyty u lekarza. To wyjątkowe wydarzenie, które – mam nadzieję – na stałe wpisze się w kalendarz imprez Powiatu Wrocławskiego.