niedziela, 2 październikaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Badamy i integrujemy mieszkanców

Akcja medyczna pn. „Biała Niedziela w Powiecie Wrocławskim” wpisała się już na stałe w harmonogram wydarzeń Powiatu. To już jej piąta edycja. Co roku w trzech spośród dziewięciu gmin wchodzących w skład powiatu odbywają się bezpłatne badania i konsultacje medyczne. W tym roku Zarząd Powiatu Wrocławskiego, który jest organizatorem wydarzenia, zaprosił mieszkańców do Kątów Wrocławskich, Kobierzyc i Jordanowa Śląskiego.

Odwiedzający białe miasteczko mieli możliwość skontrolowania poziomu cukru i cholesterolu, dokonania pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, wykonania EKG i badania kostka-ramię (wykonuje się je w celu potwierdzenia diagnozy przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych), a następnie skonsultowania się z lekarzem, który oceni ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Oprócz tego diagnostyka w kierunku czerniaka – raka skóry, osteoporozy (pomiar gęstości kości) oraz zbadanie wzroku, włosów i skóry głowy. Innymi ważnymi badaniami profilaktycznymi były: spirometria (badanie umożliwiające ocenę parametrów objętościowych i pojemnościowych płuc), badanie fizjoterapeutyczne oraz cytologiczne (dzięki niemu możliwe jest wykrycie nieprawidłowych komórek w szyjce macicy, z których może rozwinąć się nowotwór). Na miejscu była również możliwość skonsultowania otrzymanych wyników badań z dietetykiem i lekarzem specjalistą. Uczestnicy mogli skorzystać z zajęć edukacyjnych z zakresu samobadania piersi i jąder na silikonowych fantomach, zawierających różnej wielkości guzki, co ułatwia rozpoznanie u siebie niepokojących zmian.

W mobilnym punkcie krwiodawstwa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Wrocławia można było podzielić się darem życia, jakim jest bezcenna krew. Na stoisku Wojewódzkiego Oddziału NFZ można było szybko i sprawnie zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) czy dowiedzieć się o programach profilaktycznych. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna edukowała młodszych i starszych w zakresie skutecznego przeciwdziałania zakażeniom i zaszczepienia się przeciw COVID-19.

U specjalistów z zakresu ginekologii i położnictwa można było dowiedzieć się wszystkiego o profilaktyce wirusa HPV i zapobieganiu występowania raka szyjki macicy.

Powiatowy Rzecznik Konsumenta udzielał konsultacji, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie propagowali ideę tworzenia rodzinnej pieczy zastępczej oraz budowania sieci wsparcia wolontarystycznego dla wychowanków przebywających w strukturach rodzinnej pieczy zastępczej, natomiast przedstawiciele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich promowali działania Powiatowego Centrum Usług Społecznych. Dodatkowo akcję wsparło Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski „Jak nie my, to kto”.

W trakcie wydarzenia Komenda Miejska Policji we Wrocławiu przygotowała stanowisko znakowania rowerów i edukowała w zakresie zagrożeń i profilaktyki w miejscu wypoczynku.

– Frekwencja mieszkańców oraz liczba partnerów akcji, które zwiększają się z roku na rok pokazuje, że organizacja wydarzenia o takich charakterze wpisuje się w potrzeby mieszkańców. Cieszy nas to i mobilizuje do poszerzania oferty badań – podsumowuje akcję medyczną Roman Potocki, starosta Powiatu Wrocławskiego.

Mieszkańców, którzy nie mogli być z nami w Kątach Wrocławskich i Kobierzycach, zapraszamy jeszcze do Jordanowa Śląskiego – 18 września (teren przy szkole podstawowej) w godzinach 10.00-17.00.