środa, 29 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Aktywny samorząd, dynamiczny powiat

Rozmowa z Michałem Trębaczem, etatowym członkiem Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Liczba ludności w powiecie wrocławskim przekroczyła już próg 130 tysięcy osób. Według prognozy demograficznej Głównego Urzędu Statystycznego, do 2020 liczba ta wzrośnie do około 147 tysięcy, a w 2050 roku nawet do 211 tysięcy mieszkańców. Napływ nowych mieszkańców do powiatu jest bez wątpienia bardzo pozytywnym zjawiskiem, które z pewnością cieszy lokalnych włodarzy. Ale zapewne pociąga też za sobą szereg nowych wyzwań i… dodatkowej pracy. Jakie wyzwania dla władz samorządowych generują tak dynamiczne trendy demograficzne?

– Rzeczywiście, z wielką satysfakcją przyjmujemy tak korzystne dla nas statystyki. To dowód na to, że powiat wrocławski jest postrzegany jako bardzo atrakcyjne miejsce do życia i zamieszkania. Obecna sytuacja demograficzna stawia jednak przed nami szereg wyzwań społecznych, gospodarczych czy infrastrukturalnych. Przybywa nam również obowiązków administracyjnych. Widać to szczególnie na przykładzie działalności wydziału komunikacji we wrocławskim Starostwie Powiatowym, który mam przywilej bezpośrednio nadzorować. Liczba klientów obsługiwanych przez wydział systematycznie wzrasta, co należy wiązać m.in. z napływem do powiatu nowych, zmotoryzowanych mieszkańców. Obecnie mamy w powiecie zarejestrowanych prawie 130 tysięcy pojazdów, co oznacza, że na jednego mieszkańca przypada dokładnie jeden pojazd. Naszym zadaniem jest zadbać o szybką i sprawną obsługę klientów wydziału, dlatego wprowadziliśmy wiele rozwiązań funkcjonalnych (nowe stanowiska pracy) i technicznych (elektroniczny system kolejkowy), zorientowanych na zwiększenie komfortu obsługi osób odwiedzających wydział komunikacji.

Wzrost liczby zmotoryzowanych mieszkańców powiatu oznacza zapewne wzrost natężenia ruchu na drogach powiatowych. Bardziej eksploatowane drogi w praktyce oznaczają większe potrzeby w zakresie ich remontów…

– Dokładnie tak. Należy pamiętać również, że w powiecie wrocławskim mamy też do czynienia ze wzmożonym ruchem budowlanym, co oznacza, że na naszych drogach pojawia się coraz więcej ciężkiego transportu. Nietrudno się domyślić, jakie to ma konsekwencje dla stanu tych dróg. Nasze działania w zakresie infrastruktury drogowej w dużej mierze koncentrują się zatem na realizacji bieżących potrzeb związanych z poprawą stanu i bezpieczeństwa dróg powiatowych. Obecnie we współpracy z gminami powiatu wrocławskiego realizujemy wspólny program poprawy bezpieczeństwa poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych. Równolegle realizujemy również szereg inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej. Aktualnie prowadzimy na przykład inwestycję dotyczącą przebudowy drogi powiatowej nr 1535D w miejscowości Nadolice Wielkie (gmina Czernica), na którą udało się nam pozyskać dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (PRGiPID). To bardzo ważne zadanie, zważywszy, że natężenie ruchu na tej drodze przekracza 7 tysięcy aut dziennie. Jest to trzeci etap inwestycji realizowanej wcześniej w miejscowości Dobrzykowice (2014 r.) i Nadolice Małe (2015). Na liście priorytetowych zadań mamy również przebudowę ulicy Chłopskiej w Smolcu (gmina Kąty Wrocławskie), dofinansowaną również z PRGiPID oraz przebudowę drogi Blizanowice – Trestno. Ta ostatnia inwestycja realizowana jest przez gminę Siechnice przy wsparciu finansowym Powiatu Wrocławskiego. Ma ona szczególne znaczenie dla mieszkańców naszego powiatu, gdyż stanowi alternatywną drogę wjazdu do Wrocławia od strony Oławy, który bywa często bardzo zatłoczony.

Nadzoruje pan również pracę Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu. Wzmożony ruch budowlany i rozwój gospodarczy w powiecie nie pozostaje bez echa dla stanu środowiska naturalnego…

– Rzeczywiście, na skutek urbanizacji, w efekcie zabudowy terenu, zachodzi wiele zjawisk niekorzystnych dla środowiska. Problemem jest na przykład odprowadzanie wód opadowych w sytuacji, gdy na terenie powiatu masowo przybywa powierzchni utwardzonych. Władze Powiatu Wrocławskiego od 2013 r. uruchomiły dotacje dla spółek wodnych, przeznaczone na konserwację urządzeń melioracyjnych. W tym roku na ten cel przeznaczyliśmy 230 tys. zł. Ze względu na wagę problemu co roku sukcesywne zwiększamy wysokość środków przeznaczonych na te zadania.