piątek, 21 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: Aktywni seniorzy to aktywny powiat!

Za nami II Forum Seniorów Powiatu Wrocławskiego. „Październik – Miesiąc Seniora” już na dobre wpisał się w kalendarz wydarzeń powiatu wrocławskiego. Jak co roku organizowane są wydarzenia dedykowane seniorom, które realizowane są z inicjatywy m.in. organizacji pozarządowych czy instytucji, które mają zachęcać seniorów do wyjścia z domu, uczestnictwa w życiu publicznym i korzystania z różnych form aktywności.

Na początku października w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu miało miejsce II posiedzenie Rady Seniorów Powiatu Wrocławskiego, powołanej w celu zapewnienia seniorom z terenu powiatu wrocławskiego wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej i stworzenia reprezentacji środowiska osób starszych. Na zakończenie spotkania przedstawiono dotychczasowy przebieg projektu „Seniorzy radzą” współfinansowanego z budżetu Powiatu Wrocławskiego. Rada zajęła się ustaleniem założeń organizacyjnych II Forum Seniorów Powiatu Wrocławskiego, które odbyło się 28 października br.

Na początku października w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu miało miejsce II posiedzenie Rady Seniorów Powiatu Wrocławskiego

Spotkanie zostało zorganizowane w Hotelu Ibis Styles we Wrocławiu przy współpracy Stowarzyszenia Animacji i Rozwoju Lokalnego. Do udziału w nim zostało zaproszonych 85 seniorów, reprezentujących wszystkie gminy powiatu wrocławskiego. Uroczystego otwarcia II Forum Seniorów Powiatu Wrocławskiego dokonał starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki.

– Cieszę się, że spotykamy się dziś w tak licznym gronie – mówił starosta Roman Potocki – Niezmiernie nam miło, że na stałe nasi seniorzy wpisują się w politykę partycypacji […], również chciałbym dodać, iż w przyszłym roku planujemy spotkanie naszych trzech Rad – oczywiście Rady Seniorów Powiatu Wrocławskiego, Rady Młodzieży Powiatu Wrocławskiego i Rady Biznesu Powiatu Wrocławskiego.

Pierwszym tematem poruszanym na Forum była „Działalność Zarządu Powiatu Wrocławskiego w 2022 r.” zaprezentowana przez starostę Powiatu Wrocławskiego Romana Potockiego. Program pilotażowy – „Powiat wrocławski promuje e-zdrowie” omówiony przez dyrektor Wydziału Promocji i Wsparcia Społecznego Aleksandrę Podgórską zaznajomił zebranych z założeniami projektu i sprzętem medycznym, który zostanie przekazany do grupy seniorów oraz kobiet w ciąży: walizka telemedyczna (system wsparcia seniorów oparty na telemedycznych pomiarach parametrów życiowych) oraz zdalne KTG dla kobiet od 34. tygodnia ciąży (bezpłatne wsparcie kobiet w trzecim trymestrze ciąży, poprzez zdalny całodobowy monitoring płodu za pomocą urządzenia KTG). Następnie uczestnicy wysłuchali zapowiedzi serii podkastów „Twój Lekarz radzi” Fundacji Promocji Zdrowia – Twój Lekarz, którą zaprezentował gość II Forum Seniorów Powiatu Wrocławskiego Dariusz Litera, oraz prelekcji „Przeciwdziałanie nowym metodom oszustw skierowanych przeciw Seniorom” wygłoszonej przez przedstawiciela Miejskiej Komendy Policji we Wrocławiu asp. Michała Kawalca.

„Założenia Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Wrocławskiego” przedstawiła dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Agnieszka Kosztyło-Pałys oraz przedstawicielki Uniwersytetu Wrocławskiego Hanna Achremowicz i Karolina Patrzałek.

Ostatnim, a za razem najbardziej żywiołowym i barwnym elementem spotkania były prezentacje seniorów z gmin powiatu wrocławskiego, podczas których seniorzy przedstawiali swoje talenty artystyczne, m.in. śpiewy, tańce, skecze kabaretowe oraz relacje fotograficzne z działalności Klubów Seniora i stowarzyszeń, do których przynależą. Szczególnie duże wrażenie na gościach zrobił występ Klubu Seniora „Złota Jesień” z gminy Czernica oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z gminy Kobierzyce.

II Forum Seniorów Powiatu Wrocławskiego było elementem projektu pn. „Seniorzy radzą” współfinansowanego z budżetu Powiatu Wrocławskiego, realizowanego przez Stowarzyszenie Animacji i Rozwoju Lokalnego.

– Te dni nie odbyłyby się, gdyby nie nasi seniorzy. Możemy organizować różne wydarzenia, ale mają one sens tylko wtedy, kiedy integrują, angażują, dają poczucie przynależności do wspólnoty. Dlatego cieszy mnie widok tak wielu osób, które dziś przybyły na to uroczyste spotkanie, bo te październikowe dni są właśnie dla Was, drodzy seniorzy – podsumował starosta Roman Potocki.